Glavni meni

V prvo stopnjo društva so lahko vključeni tisti, ki so bili udeleženi na vsaj treh delavnicah duhovnega razvoja. Pogoj pa je tudi, da so v sebi premagali jezo, sovraštvo, zavist, egoizem, itd. do svojih družinskih članov, do sosedov, sodelavcev, da imajo pozitivni odnos do svojega naroda, rase in drugih narodov, ras in veroizpovedi. Da se nokdo lahko vključi v prvo stopnjo društva mora imeti v celovitosti svojega bitja vključno z njegovimi nezavednimi dimenzijami 83% ali več pozitivno urejenih življenjskih odnosov.

V drugo stopnjo društva se lahko vpišejo tisti, ki so se udeležili ene ali dveh delavnic duhovnega razvoja. Svoje odnose morajo imeti urejene 71% ali več. V tretjo stopnjo društva se lahko vpišejo tisti, ki so se vsaj 3 krat udeležili našega biozdravljenja. Imeti morajo 51% urejenih odnosov.

V četrto, zadnjo stopnjo se lahko vključi vsak človek planeta Zemlje. Energija, ki jo bo z vključitvijo sprejel mu bo uredila kvaliteto življenja in medčloveške odnose do meje 49,9%. Povprečje urejenosti odnosov in kvalitete življenja je pri ljudeh le 18%.

Na naših programih se odpirajo globlje dimenzije podzavesti in čistijo negativni vzroki. Najbolj izrazito se nezavedne dimenzije odpirajo in čistijo na delavnicah duhovnega razvoja. Konfliktni vzroki do katerih ljudje prihajajo v realnem življenju se na delavnici razkrojijo skozi sam proces programa in v dimenzijah podzavesti se kreirajo pozitivne vrline sožitja. V tem primeru človek spontano nezavedno širi v svoje življenjsko okolje srečo, sožitje in razumevanje.

Zanikanje mene kot duhovnega učitelja, govorjenje ali delovanje proti meni, zmanjša količino nove energije planeta v podzavesti posameznika, četudi se je udeležil že večih delavnic. S tem se zmanjša spontana kvaliteta sožitja v podzavesti, kar takšno osebo uvršča v drugo ali tretjo stopnjo društva Vrhovnega boga.

V nekaterih primerih težjih podzavestnih vzrokov se prva Delavnica duhovnega razvoja ne šteje za višje članstvo v društvu. Vsak udeleženec pa je na prvi delavnici uredil podzavestne vzroke do stopnje pozitivne nule.

Otroci do 15 leta se lahko vključijo le v 3. stopnjo društva. Če so pred to starostjo že sodelovali na Delavnicah duhovnega razvoja, se jim s 15 letom delavnice štejejo za ustrezno stopnjo v društvu.

 
   

©2005 | www.slavkomahneshyama.com | info@slavkomahneshyama.com
Oblikovanje in izvedba: M3M