Natisni

Starši bi morali otroku omogočiti, da razvije svojo individualnost. Če starši tega ne omogočijo, oziroma hočejo to preprečiti, si bo otrok lastno individualnost oziroma osebnost poizkusil izboriti z drogami, nasilnostjo, razbijanjem, alkoholom, cigaretami in podobnimi neprimernimi izpadi. Tisti, ki si svoje individualnosti ne izborijo, doživljajo v življenju same poraze. Z leti lahko postanejo kriminalci ali celo morilci, saj hočejo s tem dokazati, da si »upajo« nasprotovati…

Ženska se spoji z moškim na osnovi ženske energije, ki jo ženska čuti v moškem; torej z ženskim arhetipom, ki sestavlja moškega. Moški se spoji z žensko na osnovi moške energije, ki jo moški čuti v ženski; torej z moškim arhetipom, ki sestavlja žensko. To je tako, ker je vsak moški sestavljen iz 70 odstotkov moške energije in 30 odstotkov ženske energije. Prav tako pa je ženska zgrajena iz 70 odstotkov ženske in 30 odstotkov moške energije.

Starši bi morali otroke osvoboditi svojega starševskega vzorca med otrokovim trinajstim in sedemnajstim letom. Živali to vedno storijo pravočasno, ljudje pa zaradi svojih razumskih vzorcev prepogosto tega otrokom ne omogočijo. To se dogaja predvsem v Evropi. V Kanadi in ZDA starši to storijo med otrokovim dvajsetim in dvaindvajsetim letom.

Zaradi takšnih okoliščin se mora moški boriti in premagati očetovski vzorec v ženski, ženska pa se mora boriti in premagati materinski vzorec v moškem. Ženska se mora pri tem v celoti odreči očeta kot predstavnika nasprotnega spola; moški se mora v celoti odreči matere kot predstavnika nasprotnega spola. Če tega partnerja ne opravita uspešno, ne izpolnita drug drugega in se razideta: popolnosti ne moreta doseči niti vsak za sebe niti v celoti.

Če moški in ženska kot partnerja izpolnita drug drugega s tem gradita skupno celoto, ki ni enaka le seštevku njiju obeh, ampak je večja in kvalitetnejša: odpira nove vrline, ki jih vsak posamezno partnerja nikoli ne bi mogla doseči. Poleg tega pa partnerja z izpolnitvijo drug drugega gradita tudi sama sebe, saj sama (brez pomoči drugega) vsak za sebe ne moreta izpolniti in prebuditi v sebi nasprotnega arhetipa. Z drugimi besedami: moški brez pomoči ženske partnerice v sebi ne more prebuditi ženskega arhetipa, ki je del njega samega (30 odstotkov) in ženska brez pomoči moškega partnerja v sebi ne more prebuditi moškega arhetipa, ki je del nje same (30 odstotkov).

V krščanski in muslimanski religiji se napačno razume teorija spoštovanja staršev: kristjani in muslimani menijo, da je ločitev staršev od otrok greh, saj naj bi ločitev pomenila nespoštovanje otrok do staršev. Toda to ne drži. Prav naravna ločitev staršev in otrok je predpogoj vzpostavitve pravilnega in primernega odnosa otrok do staršev, odnosa brez konfliktov, strahu, sovraštva, jeze in medsebojnega nerazumevanja.