Natisni

Pred 17.000 leti je bilo življenje na Zemlji povsem drugačno. Rastline so imele energetsko vrednost na tretji angelski dimenziji. Ljudje so tako skozi prehranjevanje dobivali vase višjo duhovno dimenzijo. Bili so majhne rasti - od 140 do 150 cm. Živeli pa so lahko od 700 do 900 let. Ker so v sebi vzdrževali višjo evolucijo, so spontano poznali resnico in življenjske zakonitosti. Lahko bi se reklo, da je bil takrat na zemlji raj (kakor si ga sedaj predstavljamo).

V tistem času pa se je na Zemlji sprožila velika radioaktivnost. To je lahko povzročil komet iz vesolja ali po drugi verziji vesoljska ladja (po videnju udeleženke naših programov) ali radioaktivna vojna. Energetska vrednost rastlin se je zelo znižala - na tretjo evolucijsko dimenzijo. Ljudje so od takrat lahko skozi hrano pridobivali samo še živalsko energijo - tretja evolucijska stopnja je stopnja živali. V njih so se kreirale živalske karakteristike. Spontano poznavanje resnice se jim je popolnoma zameglilo. Zaradi radioaktivnosti se jim je povečala prisotnost belih krvnih telesc, kar povzroča Jin stanje osebnosti. To pogojuje večjo utrujenost, zaprtost vase. Bili so višji, življenjska doba pa se je drastično zmanjšala. V zemlji ni bilo več energetskega vira, ki bi ohranjal ljudi pri življenju. Sama hrana in dihanje ohranjata samo materialno telo. V človeku pa obstajajo še drugi nivoji - astralni, mentalni in kavzalni. Brez teh nivojev človek deluje kot rastlina ali žival. Zaradi tega je začela evolucija ekstremno padati. Ljudje so ohranili samo razum, ki deluje na vrhu tretje evolucijske stopnje. To jim je omogočalo, da ohranijo človeško zavest, ki spreminja stvari in vzroke. Na drugih področjih delovanja so padli pod nivo živali.

Pred približno 12.000 leti so bile zasnovane piramide. Te niso samo grobnice, s katerimi bi se razkazovali takratni vladarji, kakor se razume sedaj. Bile so izjemo natančno zasnovane z namenom, da v zemljo privlačijo življenjski vir iz kozmosa. Po svetu naj bi bilo 5 glavnih piramid ustvarjenih s tem namenom. Piramida mora biti postavljena z ostrim robom S-J. Taka postavitev sprošča Jang energije. Pod njo naj bi bila narobe obrnjena piramida z topim robom S-J. Ta postavitev pa ustvarja Jin energije. Skupna kombinacija ustvarja harmonično celoto. Te piramide so delovale v neki meri vse do tega tisočletja.

Sedaj se je njihova vloga iztrošila. Izgubile so moč privlačenja energije. Mogoče se je to zgodilo zaradi tega, ker se je zamenjala pozicija planetov, na osnovi katere so piramide privlačile življenjsko energijo. Delujejo še samo na astralu. To povzroča v človeštvu še večji kaos, kot bi bil brez njih. Slavko Mahne bi moral vstopiti v piramide, s tem bi se energije popravile. Z njegovo usmeritvijo bi se vezale na njegov energetski vir, kar bi omogočilo ponovno pozitivno delovanje.

Človeštvo v sebi še vedno ni premagalo vzrokov padca. Še sedaj je v ljudeh ogromno živalskih karakteristik, v osnovi uporabljajo samo razum, ki je na zelo nizki stopnji razvoja. Drugih nivojev sebe ne priznavajo. To je pripeljalo človeštvo do teme v kateri živi. Sedaj, v novem tisočletju, se je iz podzavesti zemlje sprožila še ostala radioaktivnost, ki je obstajala na nezavednih nivojih. S Slavkovo pomočjo se bo to, kar je povzročila radioaktivnost iz človeštva izčistilo. Takrat bodo obstajale veliko večje možnosti, da človeštvo gradi srečo v povezavi z resnico.