Glavni meni

Naše življenje usmerjajo energije. Slabo usodo moramo v sebi sprožiti, jo preživeti skozi naše občutke, skozi našo zavest. Če slabo usodo izživimo skozi našo zavest, je to veliko lažje, kot pa če bi se v realnem življenju soočali z nesrečami, konflikti in bolečinami. V času, ko se nam sproži kakšen vzrok, lahko pride do tega, da gremo kakšen teden čez občutke žalosti, trpljenja in smo lahko takrat zamorjeni. V enem tednu naj bi se nam vzroki vedno predelali. 25% do maksimalno 34%  slabe usode moramo predelati skozi svoje občutke.

Sedaj se nam prečiščuje celotno prihodnje leto. Vsebine, ki jih predelujemo, so iz našega otroštva, družinskega korena, reinkarnacij in gredo iz podzavesti od spodaj navzgor od 1. do 7. čakre. Z našo vero in optimizmom se vsebine veliko hitreje predelajo. Po tej poti potuje vsak življenjski program. Najprej moramo preživeti nasprotje, nato pa dvigniti vsebino v glavo in tako se nam razvije nova vrlina. Tako deluje narava evolucije. Kdor se načrtno duhovno ne prebuja, v svojem življenju predeluje le delček določenega programa. V celem življenju živi le v enem programu in se zelo malo spremeni.

V času novega leta pridejo na površje drugačni programi. Odpre se duša človeštva in skozi njo lahko naredimo lepe programe v svojem življenju, če smo optimistični in do ljudi delujemo humano. Tako lahko uporabimo kolektivno dušo človeštva, ki je čez leto skrita spodaj, v času novega leta pa pride na površje. Kolektivna duša človeštva se čedalje bolj izraža, ko se bliža novo leto. Pomembno je, da se v tem času trudimo biti spoštljivi in humani do ljudi in tudi sicer do življenja. Sedaj sadimo lepo seme in ga bomo lahko želi celo novo leto. Tudi če nismo taki, da imamo ljudi radi, se v tem času potrudimo, da smo humani. Poskusimo se potruditi v teh dneh in celo leto bo zaradi tega lepše, saj bo v nas ostalo več kolektivne duše človeštva čez celo leto. Trudimo se biti še posebej humani v tem prednovoletnem času ter še nekaj dni v začetku novega leta. Sedaj je tako, kot če bi nam nekdo ponudil liziko. Lahko se nanj razjezimo in ga udarimo po roki, da lizika pade na tla. Narava nam sedaj daje liziko in jo lahko ližemo celo leto. Od nas je odvisno, če bomo ošabni ali jo sprejmemo humano. Kolektivna duša človeštva bo prisotna še 6 dni po novem letu, nato pa bo šla v 3. in 4. nezavedno dimenzijo. Ljudje so za te dimenzije slepi. Če bomo sedaj v tem času humani, prijazni in v sebi ohranjali pozitivno stanje, bomo pred novim letom lahko definirali kolektivno dušo človeštva. Kolektivna duša človeštva bo sedaj prvič 35% ostala čez novo leto. Prišle so nove energije in ima drugačno zgradbo kot prej. Prej je bila na 4. kavzalni dimenziji, sedaj pa deluje na 5. kavzalni dimenziji in že gradi nove ljudi. Prvič bo začela 35% graditi ljudi in jih bo vedno bolj spreminjala.

Svet, kjer živimo, je narejen po merilih Boga. Vse kar nas obkroža, je narejeno po merilih Boga. Skozi svoje kreacije je prisoten tu in ne nekje daleč. Prav je da človek išče Boga v svoji notranjosti, v drugih ljudeh, v naravi. Da časti Boga v svoji notranjosti, v planetu. Tako se bo človek približeval Bogu. Tako je tudi bilo zapisano na začetku v krščanskem evangeliju, vendar so kasneje to resnico odstranili, saj bi to za ljudi pomenilo, da je vsak človek enako pomemben, ne glede na to, če je človek duhovnik, papež, navaden človek. Vsak lahko doseže Boga, če pravilno deluje.

Pred in po novem letu zberimo moč in bodimo humani. Čeprav nekaterim udarja nasprotje, bodimo humani, da se nam naredi srečna usoda. Če smo sovražni, sedaj zberimo moč proti sebi, proti svoji volji. Kreacije Boga v tem svetu so izredno lepe. Dane so nam in so nam na voljo, da jih ljudje dosežemo. Lahko živimo absolutno srečo, to iščimo in jo bomo lahko doživeli.

Narava ponuja ljudem, da lahko delujejo v 3 dimenzijah: spodnji svet, srednji svet in zgornji svet. Srednji svet je svet, ki ga poznamo in ga vidimo okoli sebe. V zgornjem svetu obstajajo vsebine, ki programirajo vsebine življenja, vendar ta svet sam po sebi nima energije in vsebin oblik, iz katerih se lahko svet ustvari. V spodnjem svetu so prisotne zaloge materiala, vendar je sam po sebi neuporaben, kot mirujoča skala. Ko potujejo vsebine iz zgornjega sveta v spodnji svet, se material v spodnjem svetu pričenja rušiti, gibati in se postopoma pričenja izoblikovati. Ko steče dovolj energij iz zgornjega sveta v spodnji svet, se izoblikujejo oblike, ki so kot mašine in se v srednjem svetu prikažejo kot uporabne življenjske oblike. V spodnjem svetu so dimenzije moči, ki lahko spremenijo vse v srednjem svetu. V zgornjem svetu je treba sprožit pravo obliko vsebine naprej v spodnji svet, da se izrazi v srednjem svetu. Spodnji svet je razdeljen na posamezne stopnje, kjer obstajajo dimenzije posameznih elementov. Če hočemo ustvariti program za določeno življenjsko lastnost, moramo poiskati tisti program v spodnjem svetu, da se bo nato izrazil v srednjem svetu. Za vsako lastnost obstaja program v spodnjem svetu. Ti programi so bili dani od Višjih Sil iz katerih so bile iz zgornjega sveta v spodnji svet dane vidne oblike moči.

Seksualna energija se odvija skozi 2. spodnji svet. Ko se žensko bitje razvija v maternici, se razvija skozi 2. spodnji svet. Ko se moško bitje razvija v maternici, se razvija skozi 2. in 3. spodnji svet. Ljudje se rojevajo le skozi ti dve dimenziji. Bitje črpa program v spodnjem svetu, s katerim se izoblikuje njegova življenjska vsebina v srednjem svetu. Morda se bo v prihodnosti ta zakonitost spremenila in se bodo ljudje lahko rojevali širše skozi več dimenzij. V celoti se teh dodatnih dimenzij ni dalo dodati, saj je ta sila prisotna že 1000 let nazaj skozi kolektivno stanje. Kasneje po rojstvu pa je možno spremeniti širino delovanja, skozi katere so otroci bili rojeni. V kakšni drugi civilizaciji se lahko ljudje rojevajo tudi skozi vseh 7 spodnjih stopenj.

Če hočemo v življenju razviti neko karakterno lastnost, moramo narediti program v spodnjem svetu, ga zavrteti v levo in v desno. Vrtenje v levo prodira v grobo energijo kot sveder, ki koplje navzdol. Z vrtenjem v desno projiciramo svojo vsebino v srednji svet, kjer se lastnost izoblikuje. Vaja vrtenja, ki je opisana v knjigi Samorealizacija Popolne Osebnosti (Slavko Mahne - Shyama) deluje podobno. Programi, ki jih delamo, se aktivirajo v spodnjem svetu. S pozitivnimi programi naredimo vsebino, ki se odseva v srednjem svetu.


V naravi je tako, da če je ženska zavestno predana moški naravi, bo avtomatsko kopirala 3. elementarni svet. Skupaj bosta razvila 1. elementarni svet in lahko živela tudi 4. elementarni svet. Pravilno je, da ima moški 52% nadzora nad žensko vsebino, ženska pa ima 48% nadzora nad moško vsebino. Moški mora spoštovati žensko, če mu je podrejena. Le v tej obliki, ko je ženska moškemu predana in jo moški spoštuje, se zgradijo vse 4 oblike spodnjega sveta. Tako se lahko v 7. letih moškemu in ženski zgradi popolnost na vseh oblikah v življenju. Ko moški in ženska izražata drug do drugega 100% spoštovanja, se jima 7. letih izoblikujejo vsi 4. elementi in obvladata vse oblike. V ženski pa obstaja program, da s svojo naravo tečnobe in teženja lahko zadominira nad moškim. Tako lahko pride nad 50% dominacije nad moškega in naredi škodo, saj se s tem podaljša grajenje vseh 4. oblik spodnjega sveta na 15 let. Tako pogojuje narava, ki omogoča popolno življenje. Pomemben je notranji del, kjer se ženska zaveda, da je moškemu predana in spoštuje moško naravo. Da ima tudi moški pozitivni nadzor nad žensko in je s tem ženski odprt in ona odprta moškemu. Tako se dela pravilni notranji program v moškemu in ženski. To je že v naravi in ni potrebno delovati razumsko. Če človek živi naravo, se pravilni notranji program spontano naredi sam od sebe. Ljudje si žal izmišljujejo razna razumska pravila in se s tem oddaljujejo od narave življenja.
Moški in ženska bi se morala oba zavestno truditi, da delujeta pravilno drug do drugega in sčasoma se program samodejno odvija sam o sebe. Čeprav včasih na površju ni vidno, ima vedno vsak moški globoko v sebi pravo stanje, ki se nahaja na 2. ali 1. nezavedni dimenziji. Če se ženska potrudi, lahko najde to vsebino in se z njo poveže.

27,000 years of past have poured into present time. Positive as well negative contents are pouring; only 2-3% of them are useful. Negative contents act against present time. Most of energies pour into the first chakra of the Matter. Human must change in his/her life’s source in order to live these energies. The contents of the energies, which flow, are not only the individual’s causes and his/her family’s causes but also macro-causes of the past of the human kind. Out of the latter, the New Era is emerging. Material security is collapsing. The latter was already refined in the previous millennium and the civilization was using these energies. Now, an enormous quantity of non-formed energies is flowing into the foundation and it is covering that part, which was refined before. Contents are therefore fading out. People know how to live only with previous energies; they cannot handle the new ones yet. Financial/monetary virtues are fading the most. That is why we are writing names (words) of the virtues and so we refine the virtues.

Money as an abstract notion is connected with the human neck – ether. The power of money needs to be activated from the fifth chakra which is positioned in the area of the neck. It is important that we hold the creation of money in ourselves and so influence the macro-environment. At the Weekly Programs we hold the energy of the money in the neck and we shall transgress into the new form of the way of financial communication. This will happen in 2022, when the third spiritual planet is going to be uncovered. The new form of cherishing material communication shall be formed. New form of monetary transfer shall not take place in the form as we now know it (banks, stock markets…). Monetary communication shall take form in such form that cannot be defined at the moment. Now the form of monetary transfer is acting on the third chakra. The new form, however, will be created out of the fifth chakra, from the top of the neck. The form of money that we know now is collapsing and it will collapse. Paper money will be abolished gradually. Until now the aggressive people were rich; aggressiveness was the way on top in the world of money. Now those shall become rich that will develop a higher state of spiritual qualities. The people that will put forward these new changes have not been born yet. Until 2022 66% of those children will be born who shall carry a new state within themselves and shall influence the other people too. Monetary virtue which shall be formed will pull forward 95% of other life’s qualities. The main source is the level of communication, which is necessary to act on the appropriate level.

Slavko Mahne Shyama provides us with the contents of money from the sixth chakra. We need to try hard to hold this state in ourselves and preserve it. When fear connected with money emerges in a situation of life we should focus ourselves into ourselves, into the astral and repeat the word MONEY, so that the things shall turn right. All who visit Slavko Mahne Shyama’s Weekly Programs have awakened the power of self-suggesting. When we repeat the words silently into ourselves the result always comes. This is then spreading into the world.
Until 2022 the chakras under level zero of the Matter shall be filled. That much of the Divine Source is available.

Every human being carries the Divine Source within himself/herself; he or she can use this Source in situations in life.

When Slavko was still in the elementary school he got a reprimand in a written form from his teacher. As he was afraid to be punished at home he did not show the reprimand note to his parents. When he returned to school and met his teacher he expressed a feeling of certainty, prayer and faith into his Inner Force that his teacher would not ask him about the parents’ signature on that day. So he blocked his teacher’s question at least for ten times. The Inner force sorted out the things that everything turned out right.
It happened to him similarly when he was still a boy and went to watch television to his cousin, which his parents did not approve. In order for Slavko not to be punished he prayed sincerely and held his conviction that everything will be alright. Again the Inner Force sorted out the situation. He was not punished by his parents at home.
Later in his life also, when he was an entrepreneur and he employed some workers similar happened to him. One day he criticized one of his workers, an ex-military mercenary, who deserved the criticism. The worker grasped a screwdriver and threatened to stab Slavko. Slavko decided to fire that worker. A problematic worker implored Slavko not to be fired. Slavko turned to his Inner Force and prayed for the favorable outcome for both of them. So a new job opportunity arose for the worker and situation resolved well for both of them.

In life, when we encounter a conflicting situation, it depends on us how we shall cope with the conflict. It depends on us how we shall face the conflict. It depends on us in what way we act in relation to the conflict. We can express belief that we like the person who we are in conflict with and that we get along perfectly. In this way we rapidly diminish the cause of the conflict. If we are angry, however, in our subconsciousness a negative program is created. This negative program is like a bomb. A bomb, that waits to explode in future and cause us problems. This can last for several years and then it is possible that negativity can break out in an entirely different sphere of life. We have to be careful also not to push the causes down into ourselves or ignore them and so run away from confrontation with them.

Every cause, which emerges on the surface, emerges with an intention to be lived through and so we make progress in our evolution. It is right to try to live through the cause as humanely and nobly: so we will take another step in our evolution immediately and so we will become a better person. So, when we enter the conflicting situation and feel a burden in our subconsciousness, we can use several instruments for solving problems. We can engage a conflicting instrument or use the Inner Force, which can be engaged through the faith of conviction that situation will turn out right. Situation turns out right when no one is impaired.

Usually we are in tight energetic connection with the person who we are in a conflicting relationship with. We have to resolve tight communication. We can “bear arms” or we can “arrive with an olive branch”. We can decide to steer the Forces of our Spirit wisely or foolishly. If we vent our rage on someone, e.g. sue him/her in court, we experience only a momentary satisfaction. The person will remain wounded. This is not wise. We’d better use the Inner Force. This Inner Force is inside of our guts. Every human being carries the Divine Source within himself/herself; he or she can use this Source in his/her life. Instead of being angry let us go inside to ourselves and pray in our guts. So the energy will be awaken, which will then solve the situation. Every conflict in our life can be lived through in a more pleasant way if we find this Force that triggers a different destiny for ourselves and the persons we are in conflict with. A humane force triggers the destiny so that the situation is resolved for both and later there is no hate, no stain. When we communicate with the people it is not wrong if we respond aggressively. Sometimes it is necessary to show people the power of our Individual Self; otherwise they can step over us. We should realize proudly of our humane state and should strengthen self-confident certainty and power within ourselves. It is necessary also not to project our consciousness in anger when we are at home later; we should try to resolve the situation by faith in Positive Forces.
If we act on the second mental dimension we run away from our causes instead of fighting them. On the third mental dimension we fight the situation in the element of fire and act conflictingly. When we arrive to the fourth mental dimension, a feeling state arouses in us. On the fifth mental dimension we develop the power of self-conscious stability; with this state we resolve the situation.

Life is like a laboratory. Every person in life lives the program which is adapted to him/her. He or she processes the causes which are prepared for his/her advance evolution. Always we are served with so much causes we are able to process. According to the evolution there are no such causes that people could not process successfully. The path of life shows us the happening, which shows us the way. A person could always reach into the Divine Source inside himself/herself and so overcome his/her causes.

Those people who are seemingly very nice and kind usually carry enormous amounts of chaos and burden in their subconsciousness, because they lived in a Christian-like confrontation with their causes. Instead of facing their causes, they pushed them inside, ignored them and did not seek the Force that could help them sort out the causes. The proper way of life is always to seek the Force that processes the causes that occur in our life in a pleasant and painless way. So we awaken a feeling state towards life; this feeling state acts on the fourth mental dimension. Children react to these energies. If a person has awakened this state and feeling soul to the children, the children relax completely and obey peacefully when they are in contact with that person.

If only 9% of all the people would live in a way of seeking a Divine Force, an Inner Force, inside of them, when they face their causes, the whole world would improve. A collective field of human kind would improve for an enormous amount of the causes of the human kind.

It is important that we act on the principle of free will in life and it is important that we respect the free will of others. We can say and express our opinion, but we must not demand that other people act in accordance with that. Every human being is an independent individual person with his/her own personality, destiny and path in life. It is not right to force anyone to live with our own individuality. Even if a person is suffering and faces a difficult situation, it is precisely the situation he or she needs to live through in life, in order to get the cognition he or she needs on his/her path.

In the world there are a negative and a positive source. The function of the negative source for us is to build ourselves through it, otherwise we would not evolve. The wisdom is the key factor how fast people evolve on their evolutionary path. If they act hostile they will evolve rather slowly.

If we could live in the angelic dimension, we could process 100% of our causes in one life. Duty of every human being is to process 7% of the causes in a life. If one processes 8%, it is a lot.

Every person in this world matters and is connected with all the people of the world. All the people flow through you and you flow through all the people even though you do not realize that. The final phase is that you love all the people of the world and all the people of the world love you. When Slavko Mahne Shyama was projecting his concentrations of love to the human kind, he entered this beautiful dimension of love, where immense love is felt when one is connected with all the people. If we communicate with the people in the right way, we can create such atmosphere in our communication so that all the people that shall communicate with us will be happy.

Slavko Mahne Shyama je delal koncentracije pozitivnih energij na celo Slovenijo in moč božanskih energij je vstopila v celo državo. Naredil je pozitivno stanje v Sloveniji in ga dvignil na srčno čakro. Politiki se bodo sedaj morali prilagajati moči božanskih energij. Možganska pamet ni nikoli tako pametna, kot pa je energija. Slavko Mahne Shyama skuša s koncentracijami narediti, da se cela Slovenija dvigne navzgor. Slovenijo lahko naredimo boljšo, če ustvarimo polje pozitivnih energij. Tako bomo skozi to polje uspešno delovali v narodu. Če živimo v teh energijah, so vsi prijazni do nas, brez da bi se ljudje zavestno trudili, saj tako delujejo spontano. Pozitivna energija vpliva na ozračje, naravo… Če razširimo lepo polje čez Slovenijo, na to reagirajo tudi materialne stvari. Življenjska usoda nam je naklonjena. Kadar gremo na določen kraj, lahko predhodno naredimo koncentracijo pozitivnih energij, ljubezni, tako bodo vsi ljudje do nas prijazni in ne bomo se tako obremenili, kamor bomo šli.

Slovenci smo human narod, saj ocenjujemo kvaliteto pri ljudeh. V času volitev so nekateri politiki sprejeli energijo vase sredi 4. čakre. Z novo vlado se lahko sedaj v Sloveniji naredi kar 7. stopnja sreče. Prej je delovala stopnja sreče le na 3. čakri. Prav je, da se imamo ljudje radi in smo prijazni drug do drugega.

Ker se duhovno prebujamo, imamo v sebi veliko moči, s katero lahko vplivamo na ostale ljudi okoli sebe, tudi na politike. Pomembno je, da na nikogar ne smemo gledati zaničljivo, saj v tem primeru v ljudi vlagamo negativno stanje. Nekoč so naredili poizkus s ščurki, katere so dali skupaj. Poizkus je pokazal, kako lahko z negativnimi mislimi vplivamo na živali. Ko so bili ščurki skupaj se najprej niso nič motili med seboj. Ko pa so se ljudje usmerili v ščurke in jih gledali z zaničevanjem in prezirom, so se ščurki začeli med seboj gristi. Če lahko tako vplivamo na živali, lahko seveda vplivamo tudi na ljudi okoli sebe. Zato se potrudimo, da navzven izražamo lepe misli. Če npr. na piko vzamemo nekega politika in do njega izražamo prezir in zaničevanje, tako v njem prebudimo negativni pol in to bo povzročilo, da bo človek spontano začel delovati negativno. Če se nam je kdo v življenju zameril, mu v mislih recimo, da mu oprostimo in naj živi srečno. Vsak človek se namreč bori, da bi preživel v tem svetu, da bi pomagal svoji družini, da bi živel v zdravju in sreči, zakaj bi mu še dodatno oteževali življenje z vlaganjem negativnega stanja vanj. Če smo na koga v življenju še vedno jezni, mu recimo: "Oprostim ti, ker si človek, bodi srečen." Oprostimo vsem ljudem, ki so nas kdaj prizadeli in energijo raje vložimo vase, tako bomo živeli veliko lažje.

Ko delamo pozitivne koncentracije energij na Slovenijo, se projiciramo v svoje lastne vzroke v narodu in jih čistimo. S tem pomagamo celi Sloveniji, saj smo z žarki povezani z vsemi ljudmi. Na Tedenskem Programu smo s skupno koncentracijo pozitivnih energij popravili pozicijo v Sloveniji za 50,5%.  Če smo v dvorani na Tedenskem Programu in Slavko Mahne Shyama aktivira energije, skupaj združimo Program, ki deluje na vsakega udeleženca, da lahko iz sebe sprosti veliko moč. Vsak lahko iz sebe sprosti 99% več moči, kot pa če bi koncentracijo delal sam doma. Skupina je vsakega udeleženca povlekla, da smo delovali prizemljeno na 5. čakri materije. Vsak se je boril s svojimi vzroki ali vzroki družine. Za vsako lastnost obstaja nasprotje, kar najprej izničujemo in v taki meri lahko aktiviramo pozitivno energijo. Kadar se človek trudi hitro narediti koncentracijo in ne zafantazira, eksplodira s svojo koncentracijo energij, saj energija dobi materialno kreacijo. S pozitivno koncentracijo energij smo naredili veliko lepega.

Če človek težko obvladuje svoje telo in ga na primer zelo zebe, pomeni, da nima nadzora nad svojim telesom. Je odzemljen in nima zavesti v tistih delih, kjer bi svoje telo lahko nadzoroval. Moč nad telesom ustvarimo z zavedanjem, da smo zavedno bitje in je telo le sredstvo, ki ga mi upravljamo. Smo osebnost, ki je neodvisna od telesa. Nad telesom moramo imeti več kot 50 % moči, tako se ne bojimo več mraza, vročine, bolečin… Nad telesom imamo nadzor in več moči nad ostalimi lastnostmi. Moč in nadzor nad telesom lahko razvijamo z vajo "Dihanje na haro", ki je opisana v knjigi "Samorealizacija Popolne Osebnosti" (Slavko Mahne - Shyama).

Vsak človek ima v sebi Božanski Vir, ki ga lahko uporabi v življenjskih situacijah.

Ko je bil Slavko še v osnovni šoli, je dobil ukor od učiteljice. Ker se je bal, da bi bil doma kaznovan, ukora staršem ni pokazal. Ko je spet prišel v šolo in zagledal učiteljico, je izrazil vase občutek prepričanja, prošnje, vere, v Notranjo Silo, da ga učiteljica tisti dan ne sme vprašati o podpisanem ukoru. Tako je vsaj 10 krat zablokiral, da bi ga učiteljica vprašala. Notranja Sila je uredila, da se je vse obrnilo na prav.  
Podobno se mu je zgodilo, ko je bil prav tako še deček in je hodil gledati televizijo h bratrancu, česar starši doma niso dovolili.  Da Slavko ne bi bil kaznovan, je iskreno prosil in držal prepričanje, da bo vse v redu in prav tako je Notranja Sila uredila situacijo. Starši ga doma niso kaznovali.
Tudi kasneje v življenju, ko je bil podjetnik in imel zaposlene delavce, se mu je zgodilo podobno. Nekega dne je pokritiziral nekega delavca, ki si je to povsem zaslužil. Delavec je pograbil izvijač in želel poškodovati Slavka. Ker se s tem delavcem ni dalo več delati, se je Slavko odločil, da ga odpusti. Problematični delavec pa ga je prosil, naj ga ne odpusti. Slavko se je usmeril vase in izrazil prošnjo, da se bo situacija za oba uredila na prav. Tako se je kar naenkrat problematičnemu delavcu odprla nova služba in situacija se je uredila prav za oba.

Kadar pridemo v življenju v konfliktno situacijo, je od nas odvisno, kako se bomo s konfliktom soočili. Od nas je odvisno na kakšen način delujemo do konflikta. Lahko izrazimo prepričanje, da se imamo z osebo s katero smo v konfliktu, radi in da se super razumemo z njo. Tako pospešeno urejamo vzrok. Če pa se jezimo, se nam v podzavesti kreira negativni program, ki je kot bomba. Bomba, ki čaka da bo enkrat v prihodnosti eksplodirala in nam povzročila težave. To lahko traja več let in nato lahko izbruhne negativa tudi na povsem drugem življenjskem področju. Paziti moramo tudi, da vase ne potiskamo vsebin ali jih ignoriramo in tako bežimo pred tem, da bi se soočili s svojim vzrokom.

Vsak vzrok, ki pride na površje, pride zato, da ga izživimo in tako napredujemo v svoji evoluciji. Pravilno je, da skušamo vzrok čimbolj humano in plemenito izživeti, tako bomo takoj za stopničko višje na poti evolucije in bomo postali boljši človek. Torej, kadar pridemo v konfliktno situacijo in v svoji zavesti čutimo breme, lahko uporabimo za reševanje več instrumentov. Lahko se odločimo za konfliktni instrument ali pa uporabimo Notranjo Silo, ki se sproži skozi vero prepričanja, da se situacija prav odvije. Situacija se prav odvije takrat, kadar ni nihče oškodovan.

Običajno smo z osebo, s katero smo v konfliktnem odnosu, v tesni energetski povezavi. Tesno komunikacijo moramo razrešiti. Soočimo se lahko z "orožjem" ali pa "z oljčno vejico". Lahko se odločimo, da vozimo sile svojega duha pametno ali pa neumno. Če se trenutno znesemo nad človekom,  ga npr. tožimo na sodišču, je to le trenutno zadoščenje. Človek bo ostal ranjen. To ni pametno. Raje uporabimo Notranjo Silo. Ta Notranja Sila se nahaja notri v trebuhu. Vsak človek ima v sebi ta Božanski Vir in ga lahko uporabi v svojem življenju. Namesto, da se jezimo, pojdimo v sebe in se s prošnjo usmerimo v trebuh, da se sproži energija, ki bo uredila situacijo. Vsak konflikt v življenju se da izživeti na bolj lep način, če najdemo to Silo, ki sproži drugačno usodo za nas in za osebo, s katero smo v konfliktu. Humana Sila sproži usodo, da se za oba situacija uredi in kasneje ni nobenega sovraštva, nobenega madeža. Kadar smo v komunikaciji z ljudmi, ni narobe, če se trenutno kdaj odzovemo agresivno, saj je včasih to potrebno. Včasih je treba ljudem pokazati, da imamo moč individualnega jaza, drugače nas ljudje lahko pohodijo. Ponosno se zavedajmo svojega humanega stanja in krepimo samozavestno sigurnost in moč v sebi. Pomembno je tudi, da kasneje doma ne usmerjamo svoje zavesti v jezo, ampak da poskušamo situacijo urediti z vero v pozitivne sile.
Če se nahajamo na 2. Mentalni dimenziji, zbežimo od vzrokov namesto, da bi se borili z njimi. Na 3. mentalni dimenziji se borimo s situacijo na elementu ognja in delujemo konfliktno. Ko pridemo na 4. mentalno dimenzijo, se v nas prebudi čuteče stanje. Na 5. mentalni dimenziji se nam razvije moč samozavestne stabilnosti in s tem stanjem razrešimo situacijo.

Življenje je kot laboratorij. Vsak človek v svojem življenju živi tisti program, ki je zanj prilagojen in predeluje vzroke, ki so prilagojeni za njegov napredek. Vedno nam je dana za izživeti takšna količina vzrokov, kakršno smo sposobni predelati. Po evoluciji ne prihajajo taki vzroki, da jih ljudje ne bi mogli premagati. Pot življenja nam kaže dogodek, ki nam  pokaže pot. Vedno lahko človek seže vase v Božanski Vir in tako premaga svoje vzroke.

Običajno ljudje, ki so na videz zelo prijazni, imajo na notri v svoji podzavesti ogromne količine kaosa, teže, zato, ker so živeli na "krščanski način" soočanja s svojimi vzroki. Namesto, da bi se z vzroki soočili, so jih potiskali vase, jih ignorirali in v sebi niso poiskali Sile, ki bi jim pomagala vzroke urediti. Pravilen način življenja je, da vedno v sebi poiščemo Silo, ki na lep neboleč način sproti predela vzroke, ki se nam pojavljajo v življenju. Tako prebudimo v sebi čuteče stanje do življenja, ki se nahaja na 4. mentalni dimenziji. Otroci reagirajo na te energije. Če ima človek prebujeno to stanje in čutečo dušo do otrok, se otroci povsem sprostijo in ubogajo, kadar so v kontaktu z nami.

Če bi le 9% vseh ljudi na svetu delovalo na tak način, da bi v sebi iskali Božanski Vir, Notranjo Silo, ko se soočajo s svojimi vzroki, bi se ves svet izboljšal. Kolektivno polje človeštva bi se izboljšalo za ogromno vzrokov človeštva.

Pomembno je, da v življenju delujemo po principu svobodne volje in da spoštujemo osebno voljo drugih. Lahko povemo in izrazimo svoje mnenje, ne smemo pa zahtevati, da drugi ljudje po tem delujejo. Spoštujmo osebno voljo ljudi. Vsak človek je samostojno individualno bitje. Tudi vsak otrok je samostojno individualno bitje in ima svojo osebnost, usodo, svojo pot. Ni prav, da koga silimo, da živi z našo individualnostjo. Tudi če nek človek trpi in je soočen z težko situacijo, je lahko to ravno tista situacija, ki jo mora preživeti v življenju, da bo dobil spoznanje.  Lahko so to vzroki osebe, ki jih mi ne vidimo, na tak način, kot jih vidi oseba, ki trpi. Včasih mora nekdo iti skozi težje stvari, da lahko doživi spoznanje, ki ga potrebuje na svoji poti.

V svetu obstaja negativni in pozitivni vir. Negativni vir se nahaja z namenom, da se skozi njega gradimo, drugače ne bi rasli. Od pameti je odvisno, kako hitro ljudje rastejo in napredujejo na svoji poti. Če delujejo sovražno, bodo napredovali bolj počasi.

Če bi živeli na angelski dimenziji, bi lahko v enem življenju predelali 100% vzrokov. Dolžnost vsakega človeka je, da v enem življenju predela 7% vzrokov, če jih predela 8% je to že veliko.

Vsak človek na tem svetu je pomemben in je povezan z vsemi ljudmi sveta. Vsi ljudje se prelivajo skozi tebe in tudi ti se prelivaš skozi vse ljudi, čeprav tega ne vidiš. Končna faza je, da ljubiš vse ljudi na svetu in vsi ljudje imajo radi tebe. Ko je Slavko Mahne Shyama delal ljubezen na človeštvo, je prišel notri v to lepo dimenzijo, kjer je lepa ljubezen in se čuti neizmerna sreča, ko si povezan z vsemi ljudmi. Če z ljudmi komuniciramo na pravi način, lahko v komunikaciji ustvarimo tako atmosfero, da bodo vsi ljudje, ki bodo komunicirali z nami, srečni.

V današnji čas se preliva 27000 let preteklosti. Prelivajo se pozitivne in negativne vsebine, od tega je uporabnih le 2 do 3 %. Negativne vsebine delujejo kontra današnjemu času. Večina energij se preliva v 1. čakro materije. Človek se mora spremeniti v življenjskem viru, da lahko živi te energije. Vsebine energij, ki se prelivajo, niso le vzroki posameznika in družinski vzroki, pač pa makrovzroki preteklosti človeštva iz katerih se gradi nova doba. Ruši se materialna varnost, ki je v prejšnjem tisočletju že bila oplemenitena in civilizacija je koristila te energije. Sedaj se v temelj vliva ogromna količina še neizoblikovanih energij in prekriva tisti del, ki je prej že bil oplemeniten. Vsebine tako ugašajo. Ljudje znajo živeti le s prejšnjimi energijami, z novimi pa še ne. Najbolj ugašajo denarne, finančne vsebine, zato tudi pišemo sugestije in s tem plemenitimo vrline. Obvestilo, ki je objavljeno na spletni strani, je primerno poslati na čim več koncev po svetu, da ga čim več ljudi vidi in se stanje čim prej uredi.


Denar je kot abstraktni pojem vezan na vrat - eter. Moč denarja je treba aktivirati iz 5 čakre vratu. Pomembno je, da držimo kreacijo denarja v sebi in tako vplivamo na makroprostor. Na Tedenskih Programih držimo energijo denarja v vratu in bomo prestopili v novo obliko načina denarne komunikacije. To se bo zgodilo leta 2022, ko se bo dokončno odprl 3. duhovni planet. Izoblikovala se bo nova oblika vrednotenja materialnega komunikacije. Nova oblika denarnega pretoka ne bo več v taki obliki, kot obstaja sedaj, ko poznamo banke, borze… Denarna komunikacija bo potekala v obliki, ki se je trenutno še ne da definirati. Sedaj oblika denarnega pretoka deluje na 3. čakri, nova oblika pa bo skreirana iz vrha 5. čakre, vrha vratu. Oblika denarja, ki jo poznamo sedaj, se ruši in se bo zrušila. Papirnati denar se bo postopoma ukinil. Do sedaj so bili bogati tisti, ki so bili dovolj agresivni in tako prišli v ospredje. Sedaj pa bodo v ospredje prišli tisti, ki bodo razvili višjo stopnjo duhovnih kvalitet. Ljudje, ki bodo uveljavili te nove spremembe, se še niso rodili. Do leta 2022 bo že 66% rojenih otrok takih, ki v sebi nosijo novo stanje in bodo naprej vplivali na ostale ljudi. Denarna vrednost, ki se bo izoblikovala, bo za sabo povlekla 95% ostalih življenjskih lastnosti. Glavni vir je nivo komunikacije, ki je potreben, da deluje na ustrezni stopnji.

Slavko Mahne Shyama nam nudi vsebino denarja iz 6 čakre.  Potruditi se moramo, da tudi v sebi držimo in ohranjamo to stanje. Kadar se nam v kakšni življenjski situaciji pojavi strah v zvezi z denarjem, se usmerimo vase, v astral in ponavljajmo sugestijo DENAR, tako se bodo stvari obrnile na prav. Vsi, ki hodimo na Tedenske Programe, imamo prebujeno moč za sugestije, ki jih ponavljamo vase, tako nam dajo vedno rezultat. To se nam širi naprej v svet.
Do leta 2022 se bodo polnile čakre tudi pod 0-to stopnjo materije, toliko je na voljo božanskega vira.


Kako deluje religija v sedanjem času? Vsi ljudje, ki so vključeni v krščansko religijo nimajo astralne dimenzije in svojega duha. Astral predstavlja individualnost in tega ljudje vključeni v krščansko religijo nimajo. Sebe se sicer zavedajo, niso pa individualizirani v odnosu do makroprostora, institucij, šolstva, znanosti, kolektivnega polja… Kolektivno polje tako prodira v njih in ljudje mislijo, da so to oni sami.

Ljudje v religiji imajo v sebi spontani strah pred kaznijo cerkve. Krščanska religija je imela prebujeno mentalno in materialno dimenzijo do nekega nivoja, kar je kvalitetno. Namreč če upravljaš materijo iz mentala, lahko dosežeš kvalitetne cilje v življenju. Čuteče vsebine, ki so po naravi v astralni dimenziji, pa so v kaosu. Kar 87% ljudi bele rase je brez lastnega astrala. V astralu živi narava, kreirajo se sile, kjer delujejo sile narave, zaradi katerih teče voda, obstaja zemlja… Astralna dimenzija predstavlja čutnost, duševni mir in lastno ravnovesje. Kristjani imajo astralno dimenzijo odzemljeno na 7 čakri. V astralu imajo pekel (pesimizem, žalost, čustveno odvisnost ali čustveno otopelost, seksualno zavrtost ali preveč neobvladanih seksualnih nagonov). Religija pravi, da je osnovno načelo življenja trpljenje, kar je zaznati npr. v cerkvi, kjer so obešene slike podob trpljenja. Vendar trpljenje ni samo sebi namen. To je nesmisel, dolgčas in je žalostno. To življenje je potrebno živeti z optimizmom, kar krščanska religija onemogoča. Če želi človek kdaj vstopiti v svojo notranjost, se vedno najprej sooči s svojim astralom. Tako kristjani najprej vstopijo v svoj pekel.

Narava deluje v lastnem ravnovesju, bela rasa pa ravnovesje narave ruši. Če so energije v ravnovesju, je narava srečna. Če pa so ljudje v kaosu, narava trpi. Tudi v mestu se lahko vzpostavi lepo ravnovesje energij. Ravnovesje energij v mestu ni odvisno od prometa, pač pa je odvisno od ljudi, s kakšnim stanjem delujejo. Tako v centru Ljubljane deluje 0-ta stopnja sreče, saj ljudje, ki tam prebivajo, ne verjamejo, da so narejeni iz Boga. Ljudje še vedno živijo na star način. Vsem ljudem pa je dan Božanski Vir, ki ga imajo v sebi. Dana pa jim je tudi svobodna volja in od tega je odvisno ali verujejo vase, ali ne. Če želimo živeti v lastnem ravnovesju, je to odvisno od naše svobodne volje.  Ljudje so ravno na tej točki zabluzili. Človek namreč išče vir sreče v lastnem malodušju, kar je narobe. Prav je, da se človek sam v sebi v polni meri aktivira in veruje, da je Bog v njemu in okoli njega. Da deluje skozi kreativno delovanje in dinamiko, ne pa skozi trošenje in predajanje užitkom. Okolica je namreč deformirana. Ljudje pesimistično trpijo in uživajo le, kadar so pijani ali seksajo. Pa še takrat trošijo zasluge zaradi nenadzorovanega predajanja užitkom. Prav je sicer, da ljudje uživamo, vendar pod nadzorom. Pomembno je vedenje, kako pravilno živeti. Pravilno živimo takrat, kadar mislimo vedro, veselo, optimistično. Da živimo ustvarjalno, kreativno življenje. Če se nam pojavijo negativne misli, lahko vase ponavljamo imena Božanstev in s tem se nam bodo negativne misli razblinile. Misliti moramo optimistično, vedro, sproščeno. Kadar se jezimo na nekoga, jezne misli ostanejo v nas samih in nas razžirajo. 35% jeze vložimo v druge ljudi, 65% pa si jeze ustvarimo v sebi. S tem si nabijemo ogromno negative, zato ne delujmo negativno. Oprostimo ljudem, ki so nas prizadeli, saj v vsakem človeku obstaja božanska vsebina. Vsak človek, s katerim pridemo v kontakt, je naš učitelj in nam lahko pomaga. Če smo prišli v tako situacijo, že v nas obstaja vzrok, da smo tu in ravno s pravilnim delovanjem se vzroka v sebi lahko osvobodimo za vedno. Prav je, da v sebi poiščemo vzrok in se trudimo situacijo obrniti na prav. Ne smemo se kriviti ali kriviti druge. Usmerimo se v sebe in se vprašajmo, če smo kaj narobe delali v preteklosti ter smo zato prišli v tako situacijo, da je vzrok prišel v nas. Potrudimo se najti vir vzroka v sebi. Ko ga najdemo in ozavestimo, se ga lahko osvobodimo na več načinov. Vzrok lahko izpolnimo s pozitivno energijo in se ga tako osvobodimo. Lahko pa se soočimo s svojo bolečino in bolečina se bo izživela. Tako evolucijsko napredujemo. V sebi najdimo vir čistih energij in jih usmerimo, da se nam in osebi, s katero smo v konfliktu, situacija obrne na prav. Lahko prosimo Kabalistični Križ, da se situacija obrne na prav. Včasih se v trenutku zdi nemogoča situacija, da bi jo lahko uredili. To premagamo z vero, da bo Sveta Sila, ki je v nas, pravilno uredila stvari. Prosimo Sveto Silo in situacija se bo obrnila prav za nas in za druge ljudi. Če ne delujemo na tak način, se breme le povečuje, s pravilnim delovanjem pa se bremena rešimo. Včasih pa je treba ljudem pokazati tudi distanco, da ne prodirajo preveč v nas in jih vseeno spoštujemo. Ljudje se po navadi usmerijo vase šele takrat, kadar doživijo kakšno nesrečo, vendar nam ni treba čakati na to.
Vsak človek ima v sebi Silo, ki jo lahko usmeri v situacijo, v kateri je in Sila jo bo s Sveto pametjo uredila. To Silo imamo vsi v sebi. Uporabimo Sveto Silo, prosimo jo, da se nam pokaže rešitev. Vsi imamo v sebi to znanje in inteligenco. Seči moramo v svojo notranjost, kjer so čuteče vsebine, ne pa v svojo glavo, kjer ni čutečih vsebin. V glavi je prisoten nizek astral. Izrazimo absolutno prepričanje, da imamo Sveto Silo v sebi in tako se bo izrazila. Nivo absolutnega prepričanja, ki ga lahko izrazimo, je odvisno od lastne evolucije človeka. Če se človek trudi in vsakič v sebi poskuša najti Sveto Silo, evulocijsko napreduje. Vsakič, ko človek izrazi absolutno prepričanje vase, se za 4% premakne v nivoju zmožnosti absolutnega prepričanja, ki ga lahko izrazi. Zato se potrudimo, da v sebi razvijemo absolutno prepričanje, saj s tem sprožimo v sebi Božansko Silo in si tako zmanjšujemo svoje vzroke ter lahko na ta način delujemo čedalje več.

V vsaki religiji obstajajo pozitivne lastnosti in pa tudi negativne lastnosti. Vsako obliko verovanja je potrebno spoštovati, saj v religijah obstajajo ljudje, ki izražajo iskreno verovanje v Boga. Različne religije se med seboj dopolnjujejo. Kot na primer krščanska religija nima astrala, islamska vera pa ljudem ravno astral kvalitetno aktivira. Tako oboje skupaj deluje kot kvalitetna celota. Vse religije so v ta svet prišle s svojim vzrokom in namenom. Sedaj pa je čas drugačen. Prav je, ima vsak posameznik v sebi pozitivne lastnosti vseh religij. Če bi združili vse religije v svetu skupaj, bi dobili zelo kvalitetno stanje. Vse religije bi morali združiti, da bi se vsak posameznik lahko izoblikoval v kvalitetno stanje individualizirane osebnosti.

Ženske v krščanstvu so v svoji naravi zatrte. Ženska mora postati "možača", šele takrat lahko postane uspešna, kar je povsem zgrešeno. V krščanstvu se lahko izrazi le 11% ženske narave. Na drugi strani v islamski veri lahko ženska izrazi več notranje ženskosti, pa čeprav je navzven zatrta. Ženske v notranjem stanju lažje živijo svojo energijo, lažje čutijo življenjski mir. Na samem površju pa je katastrofalno stanje. V začetku, ko se je islamska vera izoblikovala, ni bilo prepovedi, prekrivanja in zatiranja žensk. Tega je bilo le 23%, v današnjem času pa je zatiranja kar 100%.  Ta kaos v religiji so naredili zakompleksani moški, saj niso bili sposobni žensk obvladati brez tega, da so jim vcepili strah in jih zatrli. Moški mora spoštovati žensko naravo, saj se le tako lahko sam izrazi. Prav je, da moški 100% spoštuje žensko naravo. 2700 let nazaj, ko je bil izvor nekaterih religij, je bila človeška pamet še omejena. Takrat ljudje niso mogli živeti svojega stanja v taki meri, kot ga lahko živimo danes. Sedaj morajo vsi ljudje živeti čisti vir materije, astrala, mentala, kavzala. Vse se mora združiti v kolektivno celoto. Moški vir se oplodi skozi žensko vsebino. Ženska, ki se nudi moškemu, svojega moškega 100% oplodi. To ni njegova mati. To moškemu da ženska, ki ga sama izbere, se mu ponudi in se mu preda. S tem se tudi ženska oplodi. Moška narava deluje na elementu ognja, ženska narava pa na elementu vode. Moški s svojim elementom ognja vstopi v žensko naravo, tako tudi ženska dobi element ognja. Oba združena lahko skreirata kavzal. Le ženska in moška narava skupaj lahko skreira kavzal, če se skupaj oplodita. To se lahko zgodi, če se ženska s svojo naravo svobodno ponudi moškemu. Včasih je to težko, saj ženska svoje vsebina moškemu ne more dati ali pa je noče dati. Obstaja pa še ena varianta. Ženska se ponudi skozi Boga in se oplodi. Moški se ponudi skozi Boginjo in se oplodi skozi. Oba tako vstopita v kavzal in imata moč nad materijo ter vzroki. Tantriki imajo to definirano. Ženska se moškemu preda, moški vstopi vanjo in skupaj doživljata zlitje. Pride do prosvetljenja in odpre se jima celotno stvarstvo. Delujeta iz kavzala v materijo.

Ženske, trudite se gojiti vašo žensko naravo, saj jo moški rabimo, ker drugače nismo moški. Narava vam daje pravico, da živite svojo ženskost. Narava hrepeni po tem, da živite svojo ženskost. Narava bo veliko bolj izpolnjena, ko boste živele svojo ženskost.

Ljudje s stanjem, ki ga nosijo v sebi veliko vplivajo na ozon, ozračje, vreme. Vsak je zmožen kvalitetno vplivati na naravo. V sebi ne smemo živeti navlake vsebin kaosa, to je nekoristno. Živeti moramo naravo, tako smo koristni za okolje, saj smo v lastnem viru.

V svetu se odvija preobrat med starim in novim načinom življenja. Stari način se ruši in gradi se novi način. Vsak človek mora v sebi zgraditi svojo individualnost in skupaj moramo združiti svojo notranjo individualnost v kolektivno stanje človeštva.

V preteklosti so imele institucije kolektivno pozicijo moči in so uveljavljale zakonitosti reda v človeštvu. Delovale so kot moč institucije in to je vplivalo na posameznike. Posamezniki niso bili posebej razviti in so le sledili institucijam. Vloga posameznikov je bila, da ubogajo institucije, saj sami v sebi niso imeli razvite individualnosti. Moč institucij je delovala na 3. mentalni dimenziji, moč posameznikov pa le na 1, 2, 3 astralni dimenziji. V prejšnjem tisočletju nam je Slavko Mahne Shyama omogočil, da smo posamezniki lahko delovali na 3. mentalni dimenziji, kolektivno pa celo na 3. kavzalni dimenziji. Polje našega delovanja je bilo 9. krat močnejše, kot pa so delovale ostale institucije. Slavko Mahne Shyama je ves čas vlagal energije novega tisočletja in vsak je v sebi razvijal svojo individualnost ter rušil energije starega časa, ki jih je bilo potrebno razrušiti.
Moč institucij se ruši. Postopoma padajo iz 3. mentalne dimenzije na 2. mentalno dimenzijo in sčasoma se bodo popolnoma zrušile. V celoti bodo izgubile moč, skozi katero ljudje čutijo varnost, da institucije skrbijo za njih. Ljudje se namreč malodušno prepuščajo institucijam, da vplivajo na njih in s tem zavirajo svojo lastno individualnost. Posamezniki bodo prisiljeni aktivirati in razviti svojo individualnost, svojo lastno moč, s katero bodo obvladali svoje vzroke.

Galaksija osončja je prišla v novo polje, kjer se uveljavljajo nove zakonitosti življenja. Prihajajo rušilni procesi, ki se odvijajo v materialnih in astralnih dimenzijah. Rušenje in gradnja novega sveta, se bo izrazito odvijala v letu 2012. Slavko Mahne Shyama je prehitel ta proces in nam nudi energijo, da lahko razvijamo lastno individualnost neodvisno od institucij. Trudi se, da v materialnih in astralnih dimenzijah naredi red. Slavko Mahne Shyama nam skuša omogočiti, da že sedaj v sebi razvijemo vrline v naprej, preden pride rušilni udarec, tako bomo nanj imuni. Ko se bodo skozi rušilni udarec zrušile stare energije v človeštvu, se bodo postavile nove energije. Prišli bodo novi posamezniki z novim mišljenjem. Že sedaj vidimo kako institucije v svetu izgubljajo moč. Vidi se npr. v medicini, religija izgublja pozicijo in nima več moči, kot jo je imela. Dogaja se v politiki, kjer so bili prej na oblasti absolutni vladarji, sedaj pa so politiki pod sodnim vplivom. Ljudje dobivajo moč individualnosti. Institucije bodo moč izgubljale postopoma in gradilo se bo novo stanje z novimi energijami. Proces rušenja se odvija z različno hitrostjo po svetu in sčasoma ga bodo občutili vsi ljudje. S tem procesom se pojavlja resnica. Ljudje bodo imeli večjo moč, da vplivajo na institucije. Institucije bodo morale slediti ljudem.

Komunizem je v začetni fazi sledil ljudem, nato pa se je obrnilo. V celem človeštvu se gradi vsebina iz nove drugačne vsebine posameznikov. Prej so ljudje kot posamezniki v sebi imeli le 19% kvalitete, sedaj pa se pojavljajo posamezniki s 100% kvalitete, katerih je v svetu že kar 34% in se še naprej rojevajo. Iz teh posameznikov se bodo oblikovale nove skupnosti, ki bodo narekovale nov način delovanja.  Če se v svetu rodi en sam otrok z novo vsebino, to že vpliva okoli na ljudi, pa čeprav tako bitje nič ne odloča. Vpliv ni odvisen od tega, kaj ima človek v glavi, pač pa tiha atmosfera, ki jo človek nosi v sebi. Atmosfera, ki plemeniti naravo, zaradi katere veter bolj prijetno pihlja, zaradi katere zrak zavibrira.  To je tiha notranja sila, ki pride iz notranjega bitja, zaradi katere so ljudje spontano prijazni, ker tako čutijo. Postopoma se uveljavi v človeštvu in vpliva tudi na tehnologijo. Prav je, da širimo notranjo tiho silo in vse postane lažje in bolj prijetno v življenju. Tiha notranja sila se nam razvija na Programih, ki jih vodi Slavko Mahne Shyama. Pomaga tudi, če doma delamo vaje. Lahko obujamo čakre, delamo jogo, izvajamo ritual Križa, Pentagrama, gremo ven v naravo teči… Ko se kdaj kdo na nas razjezi, se obvladamo in mu rečemo kaj lepega. Jeza ali sovraštvo ima svoje kolektivno polje, zato se potrudimo, da temu polju jemljemo moč in se v mislih potrudimo misliti prijazno. Odpuščajmo, saj je oseba, ki se jezi na nas, človek in v sebi si želi, da bi bil srečen. Še posebej je pomembno, da se trudimo na ta način delovati v družini in s sosedi. Da z razumevanjem rešujemo probleme. Da se trudimo obvladati potrjevanja lastnega ego stanja in smo popustljivi, prijazni. Da širimo srečo okoli sebe in tako se bo vse lepše odvijalo v življenju.

V našem življenjskem okolju obstaja negativni kot tudi pozitivni program ali kolo vrtenja. Vsi nižamo v svojem okolju ta negativni program in vrtimo pozitivno kolo. Vsi, ki sodelujemo pri Slavku Mahne Shyama, smo močnejši od ljudi, ki so okoli nas. Imamo 100% moči, da nepravilno kolo v svojem življenjskem okolju uničimo in zaženemo pozitivno kolo. Že en sam človek, lahko spremeni v svojem okolju kolo vrtenja. Paziti moramo, da dajemo moč pravemu kolesu, tako bomo imeli sami največ koristi od tega v življenju.
To, da se trudimo in delamo duhovne vaje je vsekakor koristno, vendar, če se ne trudimo pozitivno delovati tudi v realnem življenju, energija ne bo delovala na površju. Zato se potrudimo, da tudi v realnem življenju delujemo pozitivno.

Zakaj ima denar tako velik pomen v življenju?
Denar predstavlja varnost in nas postavi v bistveno stabilnejšo pozicijo v življenju. Nanj je vezanih veliko osebnostnih zadev. Pogojuje pa lahko tudi občutek manjvrednosti, občutek večvrednosti in oboje je narobe. S pisanjem vrlin se te moteče vsebine čistijo ven. Čistijo se nam vzroki sorodstva v nas, ki so na denar vezani. Z vsem pisanjem vrlin in programi, ki smo jih delali do sedaj, so se nam v podzavesti za 75% zmanjšale blokade, ki jih imamo v odnosu do denarja. Denar je ena glavnih vsebin, s katero so povezani ljudje in predstavlja najvišjo komunikacijo med ljudmi.
Ljudje se denarja podzavestno bojijo. V podzavesti nosijo blokado, ki jim onemogoča, da bi denar lahko dobili. S tem psihično izničijo veliko možnosti, da bi lahko denar sploh prišel do njih. Slovenci imajo kar 95% obremenjenih psihičnih vsebin v sebi in s tem psihično denar blokirajo. K obremenjenosti vsebine denarja je veliko prinesel tudi komunizem, saj so ljudje takrat denar smatrali za nekaj slabega. Resnica pa je, da je denar sredstvo, ki nam omogoča pozicijo v življenju, zato ga moramo prečistiti, ga sprejemati s čisto vestjo, ga pridobivati in ne blokirati. Denar moramo imeti radi in ga spoštovati, tako bomo naredili lepo vsebino v sebi. Po svetu je veliko demonstracij, saj so vodilni ljudje v sebi imeli umazan odnos do denarja. Tudi v svetu je denar 95% omadeževan, zato se mora prečistiti. Kar 89% človeške osebnosti je z denarjem povezane, kar je ogromno, zato so tudi ljudje omadeževani v osebnosti. Denar kot kolektivna vsebina vsebuje obremenjenost (zavist, pohlep…). Ima pa svojo centralno bazo, ki je nekje v centru kolektivnega nezavednega. Dejansko gre za čisto vsebino, ki deluje na 7. mentalni čakri nebesnega sveta, vendar je energija na razumskih zavednih nivojih omadeževana.
Že sedaj v sebi nosimo olajšan občutek do denarja (manj zavisti in pohlepa…) kot prej, preden smo začeli. Če vstopimo v tisto čisto bazo in aktiviramo čisto vsebino, bomo denar pridobivali brez stranskih negativnih učinkov.

DIMENZIJA BREZ ČASA, ETER IN ASTRAL.
Če vstopimo z materialnim zavedanjem v astralni svet, v neki dimenziji vstopimo v dimenzijo brez časa. Ta dimenzija se nahaja na sredini 3. astralne dimenzije in višje. Ko vstopimo vanjo, ugotovimo, da stvari, ki jih delamo, delamo drugače. Zapustimo čutila, kjer se čas definira. Prehitimo dogodke v astralnem svetu, še preden v materialnem svetu vstopimo v njih. Tako živimo v varnosti pred materialnimi vzroki.

Ljudje postopoma odkrivajo nove zakonitosti življenja. Ko je Albert Einstein dosegal svoja odkritja, je deloval na vrhu 6. čakre materije. Ko prestopiš to pozicijo, vstopiš v eterično dimenzijo. Človeštvo mora definirati eterično dimenzijo, saj so v materiji že vse odkrili. Potrebno je vstopiti v 1. podčakro materije. Če civilizacija osvoji eter, bo šele tu spoznala pravo razumevanje življenja. Prostor se v etru spremeni v 4. dimenzionalni. Ko dosežemo 4. čakro etra, se tudi čas spremeni. Doseže se lahko potovanje skozi čas. Za razliko od astralnega sveta je eter še vedno povezan z materialnostjo v smislu, da še ne smatramo, da smo vstopili v nek drugačen svet. Eter lahko definiramo skozi definicijo. V astralnem svetu pa je čutenje drugačno. Čutimo, kot da smo v sanjah. Zdi se, kakor da nič več ni uporabno, kar smo uporabljali v materialnem svetu, kakor da je potrebno razviti novo definicijo. Prebudi se strah. Vse poteka počasi. Le z mislijo lahko urejamo zadeve. V začetku pride do šoka, saj vsa moč, ki smo jo lahko uporabljali v materiji in etru, tu nič več ne funkcionira. Le tiha misel je tista, ki pravilno usmerja in tu pride do izraza duhovno znanje, ki ga lahko uporabljamo. Intuicija je v človeštvu dana kot čutilo eteričnega sveta in to še ni astral. V astralu ni več intuicije, saj je vse drugačno. Notri smo majhni, nič nam ne koristi znanje iz materialnega sveta. Koristi nam tiha pamet, tiha orientacija, kot bi bili v vodi. Gibljemo se drugače, na drugačen način.
Zakaj je sploh smiselno vstopati v astral?
V astralu se lahko ustvari lepo življenje. Ni nam potrebno jesti, dihati, smo brez bolečin. Idealno je če tu naredimo svojo bazo. V astral vstopamo tudi v sanjah. Pomembno pa je, da smo v astralu prisotni z materialnim stanjem. V tem primeru smo na veliko višji poziciji, kot pa bi bili prisotni znotraj le z rituali. Običajni ljudje na splošno delujejo le na 3 materialni dimenziji, zato je prisotnost v astralu z materialnim stanjem visoka pozicija. Vsi, ki se duhovno prebujamo pri Slavku Mahne Shyama, imamo v sebi zgrajen eter. Ko bomo telesno umrli, bomo ugotovili, da je tam že narejen svet za nas. Ko vstopimo v astral, je pomembno, da vanj ne vstopamo z preteklostjo, pač pa, da smo prisotni v sedanjosti, tukaj in sedaj. Napredek si sledi v smeri, da iz 6. čakre materije nadaljujemo v eter, nato nadaljujemo v astral.

V meditaciji smo šli na 6. čakro materije in uporabljali ter razvijali svoje eterično telo. Z eteričnim telesom smo razvijali pravilno čutilo dotika do drugih eteričnih bitij. Slavko Mahne Shyama nas je povlekel višje, saj smo bili ravno v dotiku povsem trdi. V dotiku imamo privzgojeno deformacijo. Tudi krščanstvo je deformiralo dotik. Dotik ni omadeževano stanje. Je kot čista vsebina denarja, brezmadežna vsebina. Iz eteričnega sveta se energije vlivajo v materialno telo. Skozi eter se razvija biozdravljenje. Tu lahko brez težav premagamo vse bolečine, tudi smrt. Ne bojimo se več smrti. V ljudeh je prisotna popačena vsebina eteričnega zavedanja seksualne energije. V eteričnem svetu seksualna energija deluje kot življenjska energija in ni omadeževana ter vezana na telo. V fizičnem svetu pa je omadeževana. Če premagamo stanje in v sebi razvijemo pravi eterični dotik, lahko živimo brez bolečin, premagamo vse bolezni, dobimo nadzor nad telesom in se ne bojimo več smrti.

Slavko Mahne Shyama se veliko ukvarja, išče variante, kako naj uredimo našo lastno vsebino, da bi bili imuni na vse kar se dogaja v svetu. Velikokrat je dokazal, da če v sebi naredimo pravi program, nas to vodi v prave situacije. Če se predhodno na pravi način programiramo, se stvari odvijajo same od sebe. V borilnih veščinah (npr. v Kung Fu) visoko razviti učitelji smatrajo veščino kot duhovni sistem. Če kdaj pride do fizičnega obračuna, to smatrajo že za poraz. Če namreč psihično zmagaš, sploh ni potrebno, da pride do fizičnega obračuna, vse se že prej razreši. Prav tako lahko tak program v sebi razvijemo za vsa življenjska področja. Sugestije, ki smo jih pisali v prejšnjih tednih, so pripomogle, da imamo v 3. nezavedni dimenziji program za 8. stopnjo sreče. 3. dimenzija je gibljiva dimenzija in že sam čas potiska program naprej, kar se odvija spontano.

Človek, ki se duhovno prebuja, se mu v sanjah odpira svet mrtvih – duhovni svet. Svet mrtvih ni drugačen svet, razlikuje se le v tem, da je za 1 stopnjo višji od materialnega sveta. Običajni ljudje, ki se duhovno načrtno ne prebujajo, v sanjah ne vstopajo v svet mrtvih, morda le malenkost. Kdor hodi na naše Tedenske Programe, se mu v spanju prebuja budno stanje zavedanja, ki se fokusira v astralni dimenziji. Tu se borimo z vzroki. Če pa vstopimo v nebesni, mentalni svet, se nam ni potrebno boriti. V astralni dimenziji se mrtvi ukvarjajo z zemeljskimi problemi. Vežejo se na ljudi in sesajo energijo, užitke, nad katerimi ljudje nimajo nadzora. Veliko jih je v predelih, kjer so klavnice ali npr. nad erotičnimi bari, kjer je veliko neobvladane seksualne energije.
Kdor je bil na Delavnici Duhovnega Razvoja, se mu v spanju že avtomatsko odvija mentalni svet. V kavzalni dimenziji obstaja človeška duša, vendar kolektivno telo še ni skreirano, da bi ga človek lahko uporabljal. Po Delavnici Duhovnega Razvoja vsi uporabljamo še 2 do 3 mesece v spanju kavzalno telo.
Vsi vzroki, ki se odvijajo v sanjah, se odvijajo na astralu. So dogodki, ki so pustili odsev v nas. Tudi, če se usmerimo nazaj v preteklost v nek dogodek, ki smo ga preživeli in ga razrešimo, se ta dogodek vlije v mentalno dimenzijo, količina se polni. Ko dogodek ozavestimo, sprožimo narobe obrnjeno vsebino in naša zavest še 3 dni zapored dogodek obrača na prav. Izživlja se neurejena vsebina, preliva se v nebesni svet in ureja.

Včasih, kadar imamo globlje sanje, nam lahko iz Angelske dimenzije pride sporočilo v astralno telo. Z zemeljsko pametjo in zemeljsko definicijo tega ne moremo definirati.
Človeška zavest je nujno pogojena, da ohrani povezavo z materialnim svetom. Če bi se preveč oddaljila, bi človek lahko umrl. Če bi šla zavest v mentalni svet, bi morala prekiniti povezavo z materialnim svetom

Vsak človek, ki je umrl, se mora vračati nazaj v astral, da izživi svojo preteklost, pa četudi smo ga že dvignili na kavzal. Na astralu bitja prosijo za pomoč, saj tu še vedno vlada trpeča vsebina. Lahko pa se skozi nas spontano dvignejo višje, kjer ni več trepeče vsebine, zato je tako zelo pomembno, da imamo v sebi energijo Pentagrama, saj lahko na ta način pomagamo.
Na Tedenskem Programu smo naredili program, da se nam vsem v duševnosti kreira nebesna vsebina 4. mentalne dimenzije, ki je center nebesnega sveta. Človeški jaz kopira vase te vsebine, zaradi katerih kasneje pride do preobrata v naši duševnosti. Človek dobi vase vsebino Svetega Duha, ki ga vodi in ščiti v življenju. Ščiti nas, da ne naredimo nečesa, česar nebi smeli. Ta Sila nas vodi, da delamo prave odločitve v življenju brez posledic. Nebesna energija nam deluje v spanju, tako se proces spanja pravilno odvija, da se dogodki realizirajo brez bolečih situacij. V začetku se sicer lahko pojavi kakšna boleča situacija, saj se nam lahko sprožijo naši zablokirani vzroki, ki jih tako predelamo. Ko grejo vzroki skozi našo zavest, občutimo, da pridemo v ravnovesje življenja, kjer je naša prihodnost varno zastavljena. Gremo iz 2. astralne dimenzije v 3. astralno dimenzijo in tu trpeči duhovi skozi nas takoj zgorijo in se osvobojeni dvignejo na višjo stopnjo. V sebi moramo prebuditi Sveti Ogenj, da se skozi njega duhovi osvobodijo.

Kadar sanjamo moreče sanje, je primerno da zjutraj naredimo Ritual Pentagrama. Če imamo več dni zapored moreče sanje, lahko tiste dni vsako jutro naredimo Pentagram. Sanje pa lahko tudi odsanjamo sami do konca v budnem stanju. Ko se zbudimo, zamižimo in vizualiziramo, kako uredimo situacijo do konca, ki se nam je pojavila v sanjah. Na ta način uredimo proces, ki se nam je odvijal v sanjah.

Preobrat v Slovenski politiki spontano vpliva na ljudi, da izgubljajo orientacijo v svojem življenju. Kadar politika deluje, se ljudje prilagodijo in delujejo skozi njo. Če pa se zruši, tudi ljudje izgubijo orientacijo. Kdor pride 3 krat zapored na Tedenski Program, ki ga vodi Slavko Mahne Shyama, že dobi v sebe energije, da deluje v ravnovesju neodvisno glede na Slovensko politiko in okolje.   

Vsaka vsebina v življenju se plemeniti od spodaj navzgor. Lahko si predstavljamo piramido, kako vsebina potuje po njej od spodaj navzgor in se sproti plemeniti. Nasprotja se pričnejo združevati, pola se združujeta. Tem višje ko gresta, tem bolj postaja kvaliteta življenja popolnejša.

V srednjem veku je Evropska civilizacija delovala na materiji, nato je šla postopoma v astralno dimenzijo. Ko je v tej dimenziji prišla na element vode, se je izoblikoval tudi komunizem. Čeprav se je pri nas izoblikoval v drugačni podobi kot v nekaterih Evropskih državah, je vsekakor imel svoj smisel za napredek v evoluciji. V sedanjem času se Evropski civilizaciji odpira mentalna dimenzija. Vzpostavlja se harmonija skozi razumevanje, česar prej ni bilo. Dela se preobrat, odpira se nebesni svet. Trenutno se Evropska civilizacija nahaja  na 4 čakri mentalne dimenzije. Ko se kolektivno dvigne na 5 čakro, se v civilizaciji odpre harmonija razumevanja.
Podoben evolucijski napredek se dogaja tudi v Slovenski politiki. Pahor je izživljal komunizem, kar je bilo koristno, čeprav je prišlo tudi do finančnega padca. Skozi proces izživljanja komunizma, se je naredila dobra pozicija, da nam bo lažje za naprej. Ni pomembno katera stranka je na oblasti, oziroma pomembna je energija naroda, ki v času volitev izloči tiste ljudi, ki delujejo skladno s sedanjim stanjem naroda. In te ljudje ali stranka izživlja vzroke naroda za napredek v evoluciji.
Tudi ljudje se skozi duhovne procese enako dvigajo. Večina nas je že vstopila v mentalni svet in čeprav morda tega ne čutimo v zavesti, v sebi nosimo to stanje. Veliko bi nas že lahko vstopilo v kavzalno dimenzijo, če bi se kolektivno okolje Slovenije dvignilo na mental, saj se trenutno nahaja še v astralni dimenziji. Če se kolektivno okolje dvigne, je veliko lažje živeti in ni se več potrebno v taki meri boriti z nasprotjem. Poleti, ko ni Tedenskih Programov, nas kolektivno polje v 77% posrka vase. Na naših Tedenskih Programih se vsakemu udeležencu, ki pride nekajkrat zaporedoma, dvigne pozicija delovanja. Če je nekdo prisoten 7 krat zaporedoma na Tedenskem Programu, že vstopi v kavzalno dimenzijo. Še posebej pa napredujemo v poziciji delovanja na Delavnici Duhovnega Razvoja.

Vsako človeško bitje gre skozi nezavedno posameznika, nezavedno družine, nezavedno pokrajine, nezavedno naroda, nezavedno celine, nezavedno človeštva. V nezavednem človeštva so vzroki človeštva, vse znanje in spomini iz preteklosti. Ko gremo še naprej, pridemo v globlje nezavedno, kjer obstajajo sile, ki usmerjajo naravo, zaradi katerih se rojevajo otroci, rastejo otroci, odvijajo se procesi v telesu, menjavajo se letni časi, menjava se ozračje, vrti se Zemlja okoli Sonca. To so tiste dimenzije, kjer so sile, ki vodijo naravo življenja. Švicarski psiholog Jung ni uspel definirati te dimenzije, saj se nahaja pregloboko. Če sežemo v to dimenzijo, v globlje nezavedno, ki deluje izven kolektivnega nezavednega, dobimo moč nad naravo. Obstaja pa še vmesna dimenzija. Nahaja se vmes med nezavednim človeštva (kjer so pretekli vzroki človeštva, dejanja celotne civilizacije) in med globljim nezavednim (kjer obstajajo sile narave). V to vmesno dimenzijo običajni ljudje niso posegali. Posegali so le ljudje, ki so bili duhovno prebujeni, tudi angelska bitja so segla notri. Tu delujejo rituali, mandale, čakre, pentagram, križ. Je ritualna dimenzija, ki ni prisotna v silah narave. Vanjo je možno vstopiti npr. skozi globoke molitve, ki jih izvajajo menihi v samostanu, ali npr. ašmani v templjih v Aziji. V tej dimenziji je tudi možno razviti moč nad naravo. Moči ritualov so zavestno programirane, kjer so čiste sile. Lahko obstajajo pa tudi negativni rituali.
V kolektivnem nezavednem obstaja tudi zrcalna podoba realnosti življenja, ki je svet iluzij in zasvojenosti z najrazličnejšimi vsebinami. Je svet, ki živi sam zase, kjer je vse narobe definirano. Sem segajo negativni rituali. Razlog zakaj se določenim ljudem v življenju stvari narobe odvijajo, je ravno v tem, ker v sebi nosijo negativni program zrcalne podobe realnosti življenja. Dobiti moramo povezavo s pozitivnimi programom in nevtralizirat negativni program. Slavko Mahne Shyama obrača negativni program v pozitivnega. Nekateri se krčevito borijo proti temu, da bi v sebi spremenili negativni program zaradi lastnega prepričanja. Povezavo s pozitivnimi programom vzdržujemo s pridnostjo v življenju, fizično delo zelo pomaga, realno delo. Zelo pomaga, če na 3 do 6 dni naredimo ritual pentagrama. Če imamo pri sebi plošče in knjigo. Če speremo izvir življenja na 2 dni, nam drži v 90% pozitivni program. Že sam zaščitni medaljonček nam drži v 80% pozitivni program.
Dimenzija, kjer obstajajo sile narave, je zelo podobna ritualni dimenziji. Razlika je v tem, da sile narave rabijo vodenje, saj drugače lahko delujejo brezglavo. Tako obstajajo inteligentni programi, ki vodijo sile narave, da delujejo pravilno.
Za uspešni dvig v evoluciji je pomembno, da priznamo, da obstaja negativni svet iluzije, ne dovolimo pa da nas nadvlada. Obstoj negativnega svet ima svoj namen, saj človek tako skozi težave lahko spozna resnico življenja. Svet je kot laboratorij v katerem se razvijamo ljudje. Razvijamo svojo lastno individualnost. Vsak vzrok, ki pride človeku v zavest, pride zaradi njegove osebnosti. Vedno se pojavi vzrok v takem obsegu, kolikor smo ga zmožni predelat in ravno skozi težave se izpopolnimo. Materija, ki se prebuja, bo omogočila, da se v svetu naredi preobrat. Svet se obrača na prav.

V čisti vsebini kolektivnega nezavednega je prisotno vse znanje, od kjer človeštvo črpa vir napredka. V sedanjem času pa to izkoriščamo le 1%. To se dogaja tudi v tehnologiji. Ljudje se le spomnijo tisto, kar že obstaja v kolektivnem nezavednem in uporabijo na površju. Tako tudi prihaja do izumov. Izumi so se kot slučajno odprli, kot uvid.

Kadar človek želi realizirati nek cilj, lahko seže v kolektivno nezavedno, če vloži veliko volje, želje, hrepenenja. Če vztraja, lahko seže v to globino, se poveže s silami kolektivnega nezavednega, ki ga vodijo do realizacije cilja.

Vsaka vsebina ima svojo pozitivno dimenzijo ter svojo zrcalno sliko.
V astralni dimenziji prve 3 čakre predstavljajo zrcalno sliko, od 4. čakre naprej pa smo že na pozitivni strani. Tudi zrcalna slika je del življenja, ki je potreben, da se izživi. Ima svoj naboj s človeškimi nagoni. V zrcalni sliki astrala obstajajo nagoni, kot so: pohlep, zavist, nagoni žretja hrane, zasvojenosti s sladko hrano, droge, seksualne zasvojenosti, pohlep po denarju, napuh, statusi direktorjev… Če se človek ujame v to dimenzijo, se težko reši, saj izgublja kontakt z realnostjo. Realnost pomeni ravnovesje narave, ki je ustvarjeno s samo harmonijo.
Tudi v mentalni dimenziji oziroma nebesnem svetu obstaja zrcalna slika, ki pa je je, za razliko od astralnega sveta, (kjer slika predstavlja 52% vsebin), v nebesnem svetu le do 32%. Zrcalna slika v nebesnem svetu se kaže kot iluzija malodušne sreče. Tu ni brutalnosti, pač pa se kaže kot prepustiti se neodgovornosti malodušnemu življenju. 3. dimenzija nebesnega sveta predstavlja sveti mentalni nebesni ogenj, Če gre človek čez polovico svetega ognja, v njem zgorijo negativne vsebine neodgovornosti življenja in tako pride v realnost logike življenja v čisto življenjsko realnost. Ko gremo še višje, se povežemo z duhovnimi bitji, ki so na 6. čakri nebesnega sveta.
V kavzalnem svetu je izvirna dimenzija iz katere so ljudje narejeni. Na 6. in 7. čakri kavzala so bivala bitja, ki so kreirala življenje, vendar to ni bil njihov dom. Dom teh bitij je na 4. in 5. čakri angelskega sveta in pridejo na 6 in 7. čakro kavzalnega sveta le takrat, kadar človeštvo zabluzi in ga je treba pozdravit, mu pomagat.

Svet, ki ga vidimo, je svet čutil, brez življenja. Življenje pride od drugod iz dimenzij nezavednega, katerega sami nismo zmožni razumsko definirat. Vse se pretaka skozi materialni svet. Če želi človek priti, doseči kolektivno nezavedno, mora iti najprej skozi lastno nezavedno, družinsko nezavedno, nezavedno kraja v katerem smo. Človek mora to pregrado prebit, kjer je zaprtost in vstopit v naravno dimenzijo kolektivnega nezavednega. Tudi ljudje, ki se ukvarjajo z duhovnostjo, se velikokrat lahko ujamejo v družino, v silo korena in okolja ter tako izgubijo površinsko zavedno logiko. Nekateri so postali čudni, kar je bilo prej normalno, se jim je zmanjšalo, padli so v nagone in postali čudni, nerealni.
Vsi programi pri Slavku Mahne Shyami v celoti negirajo ta stanja in odpira se nam le kolektivno nezavedno, kjer obstaja realna logika. Realna logika je to, iz česar je zrak, voda, letni časi, kamen, telo, želje, čutenje. Nerealna logika pa predstavlja fantazijo. V naši zavesti mora biti harmonija globlje resnice življenja. Ni dovolj samo "kmečka pamet" kot pravijo, saj ne seže dovolj globoko. Uporabimo tiste dimenzije, kjer obstaja materializacija zdravja in življenjske sreče, da bomo postali srečni, svobodni, da bomo občutili veselje v komunikaciji, da bomo z radostjo občutili sebe. Ta dimenzija je na voljo ljudem, da jo uporabijo. Pesimizem je ravno nasproti temu, saj v tem primeru ne verjamemo v sile in tako ni vira, da bi lahko živeli srečo. Svet je svet optimizma, če verjamemo, da obstajajo sile, ki nam lahko to omogočijo. Duhovni svetovi so neizmerni vir, če verujemo, iščemo in ga znamo uporabit.

Denar je energija in če do nje pravilno delujemo, ta energija teče v nas. Treba je delovati na tak način, da več denarja dobimo, kot pa ga trošimo. Zato je potrebno spremeniti osebnost, ni dovolj, če tako delujemo le v razumu. Vse lastnosti, ki jih ljudje živijo, so dane od Boga, iz Božanskega Središča. Glede na to, da so ljudje na samem robu Božanskega Središča, ne vejo, da so nam vse lastnosti dane prav iz Božanskega Središča. Iz tega vira nam je dano vse: lastnosti, vrline, sreča, zdravje… Če se želimo povezati s tem virom, lahko to naredimo skozi stanje verovanja. Verovanje je potrebno iskati tukaj in ne nekje navzven. Tako odpremo kanal do Božanskega Središča in energija, lastnosti, vrline tečejo v nas. Celotno življenje izhaja iz tega vira, ki spontano nudi preživetje rastlinam, živalim, prav tako tudi ljudem, saj smo višja duhovna bitja od živali. Ljudje mislijo, da je možno le tisto, kar zaznavajo v razumu, vendar so zmožni verovanja v višjo silo in pri tem ni nujno, da verujejo v Boga. Lahko verujejo v silo, ki je bližje Bogu. Verujejo v nekaj, kar je višje, kar so sami v sebi. S tem ljudje v sebi sprožijo spontani program, da delujejo višje.

Če človek živi pošteno in se trudi v življenju, lahko v Združenih Državah Amerike skozi posel dobi do 1000% energije denarja v sebe, v Zahodni Evropi do 200%, v Sloveniji pa le do 13%. V Sloveniji namreč ni kolektivnega programa, ki bi omogočal višjo energijo denarja, zato ga moramo sami narediti.

Do denarja je potrebno imeti pravilen odnos. Kadar štejemo denar, je prav, da izražamo spoštljivo stanje za vsak bankovec, ki ga imamo v rokah. Spoštljivo stanje, ko listamo denar. Denar je duhovna sila, katero je treba spoštovat. Upravlja jo Duh Denarja. Če izrazimo hvaležnost, spoštovanje do denarja, častimo tudi Duha Denarja. Če delujemo na tak način, bomo delali z velikim veseljem. Če pa nimamo pravega odnosa, to predstavlja breme. Pravi odnos povzroča veselje. Tudi kadar imamo opravka z brezgotovinskim denarjem, izrazimo hvaležnost in spoštovanje. V svojem mišljenju častimo Duha Denarja, ki nam mogoči, da se okoliščine odvijejo. Je od Boga dana sila, ki pomaga ljudem, ki pokažejo, da so tega vredni. Ljudje lahko pokažejo, da so vredni s tem, da imajo v sebi ustrezno evolucijsko vrednost ali pa, če častijo in izrazijo vero v Duha Denarja. Vse kar dobimo se prej skreira v duhovnem svetu. Treba je delovati s prepričanjem in verovanjem.

ODNOS DO ZLA IN NEGATIVNIH SIL
V kolektivnem nezavednem obstaja polje dobrega in polje zla. Zlo obstaja v fizičnih in astralnih dimenzijah, v mentalnih dimenzijah in višje pa zlo ne obstaja.  Ljudje, ki so vključeni v krščansko religijo ali v kakšen podoben sistem, ki se vežejo samo na definicijo dobrega, ne priznavajo pa, da obstaja tudi definicija zla. Kristjani bežijo pred stanjem zla. Treba je razviti zavedanje in moč nadzora nad zlom, saj imamo zlo vsi v podzavesti. Ljudje, ki so dobrodušno prijazni in vidijo le dobro okoli sebe, slej ko prej pridejo v stik tudi s takimi ljudmi, ki delujejo na negativen način. Taki ljudje lahko zadominirajo s svojim zlim stanjem nad ljudmi, ki v sebi nimajo razvite obrambe pred stanjem zla. Narava človeka narekuje, da morajo ljudje v svoji zavest razviti zavedanje in obrambo pred zlom, saj če te definicije nimamo, smo odzemljeni, slepi in negativne osebe lahko zadominirajo nad našo podzavestjo. Potrebno je razvit moč nadzora nad zlom v človeštvu, drugače slej ko prej, negativa zadominira. Človek, ki v sebi razvije pravo stanje definicije zla, v sebi nosi blokado, ki ga ščiti, da bi zlo lahko prodrlo vanj
Človek lahko brez težav razvije definicijo zla in obrambo pred njim. Če se spopadamo z zlom, ne smemo nikoli ostati v tisti dimenziji, kjer zlo obstaja, pač pa delujemo iz višjih dimenzij.
Težiti moramo, da bivamo v višjih dimenzijah, mentalu, kavzalu in iz teh dimenzij lahko razvijemo zaščito, da upravljamo nad zlom. Zaščito razvijemo tako, da gremo skozi Sveti Ogenj. Mi smo zgoraj, zlo je spodaj.
Trpljenje ni samem sebi namen, pač pa, da se preko trpljenja osvobodimo in zmagamo. Zlo je le drugi obraz Boga, saj če ne bi bilo zla, ne bi mogli definirati dobrega. Ko zmagamo nad zlom, dobimo temelj in individualnost, v celoti se individualiziramo. Če se soočimo z zlom, ga ne smemo zamegliti. Proti njem se lahko borimo tudi z ljubeznijo ali se izborimo kako drugače. Važno je da od zla ne zbežimo, pač pa, da ga premagamo. Zlo se nam ponudi, da ga premagamo in tako se lahko izborimo. Zavedajmo se, da definicija dobrega in zla obstaja. Ko se izborimo čez to, pridemo v resnico, ki ni ne dobra, ne zla, pač pa je resnica. To je stanje prosvetljenosti. Bog je resnica.


V svetu, kjer živimo, obstajajo karmična pravila. Po teh pravilih se evolucijsko razvija vsako bitje. Tudi Bogovi so se po karmičnih pravilih evulocijsko dvignili do Božanske stopnje.

Obstaja več karmičnih stopenj, nivojev. Pravila, ki obstajajo na določeni karmični stopnji, se lahko razlikujejo od zakonitosti, ki veljajo na neki drugi stopnji. V različnih religijah, kamor so lahko ljudje vključeni, prav tako vladajo karmična pravila, norme pravil, katerih se je potrebno držati. Če ljudje pravila kršijo, jih samo življenje "kaznuje" ter sčasoma bitje začuti, kako mora živeti, da bo lahko predelalo vzroke in napredovalo na višjo karmično stopnjo.  Človek lahko izstopi iz karmične stopnje, ki jo npr. določena religija pogojuje in se dvigne na višjo karmično stopnjo, kjer obstajajo drugačna karmična pravila. Če je človeku dano, da lahko prestopi iz nižje karmične stopnje na višjo, običajno začuti, kako veliko bolj svobodno lahko živi, lahko si dovoli več užitkov, v sebi čuti in nosi več življenja, energij, svobode. V sebi pa mora razviti še večji občutek morale in živeti v sožitju s svojim življenjskim okoljem. Pojavijo se novi vzroki, ki jih imamo možnost predelati, da evolucijsko napredujemo.
Karmični vzroki se nam na tedenskih programih Biozdravljenja čistijo in se vedno že na programu predela 70% vzrokov. 29% jih moramo sami preživeti. Če v sebi nosimo vzroke, ki se tičejo naših načel in blokiramo, da bi se lažje sčistili, moramo te vzroke predelati v materialnem nivoju. Zato je prav, da se trudimo, da vzrokov ne blokiramo, tako se jih lahko veliko hitreje osvobodimo.

UREJANJE KONFLIKTOV Z LJUDMI
Kadar smo s kakšno osebo v konfliktu, je prav, da drugih ne obsojamo za svoje težave. Oseba je podoba našega lastnega vzroka. V nas samih se vedno nahaja vzrok šibkosti, če smo v konfliktu. Ravno ljudje s katerimi imamo konflikt, nam lahko pomagajo, da se vzroka v sebi za vedno osvobodimo. Lahko se pojavi provokacija, ki nas želi zadržat, da bi se osvobodili. Če nas provokacija premaga, se bomo vzroka lahko osvobodili šele po telesni smrti. Zato bodimo dovolj pametni in ne sovražimo. Največji preskok lahko naredimo s tem, da do take osebe izrazimo prijetne občutke. Lahko si v mislih ponavljamo: "RAD TE IMAM, KER SI ČLOVEK IN TE SPOŠTUJEM IN TI OPROSTIM." Najti humano stanje, oprostimo ljudem in bomo šli na višjo stopnjo.
Včasih smo osebi, s katero imamo konflikt, lahko podrejeni. Vzrok podrejenosti lahko premagamo z miselno komunikacijo. Predstavljamo ali vizualiziramo si, da je ta oseba pred nami. Do osebe izrazimo spoštljivo in prijazno stanje. Tudi oseba do nas izrazi spoštovanje in nas spoštuje. Pride prijetno sožitje. Lahko se v mislih dvignemo nad osebo, čutimo, da nas spoštuje in enako spoštovanje izrazimo tudi mi. S to vajo uredimo podrejenost do osebe. Uredimo lahko odnose z znanci, prijatelji, sodelavci, šefi, starši…
Če je kdo do nas še vedno negativen, je bistvenega pomena naše stanje, ki ga izražamo do te osebe. Še naprej se trudimo ohranjati spoštljivo in prijazno miselno komunikacijo in vzroka se bomo postopoma osvobodili.
Obstaja tudi vaja, da se nad osebo, ki je izrazito negativna do nas, miselno dvignemo, vzamemo svetleči meč in razsečemo negativni program, ki je v osebi do nas. Na koncu pa izrazimo spoštljivo stanje z notranjim bitjem te osebe. Ta vaja pa je lahko nevarna in jo smemo izvajati le v prisotnosti Slavka Mahne Shyama. Drugače se vedno zgodi, da poškodujemo tudi notranje bitje osebe, s katero smo v konfliktu, zato je sami ne smemo izvajati.
Včasih lahko pridemo v komunikacijo z določenimi ljudmi, ki se nam zdijo moteči, zaradi najrazličnejših vzrokov, ki jih nosimo v sebi. Takrat se potrudimo, da vzpostavimo komunikacijo z njihovim resničnim notranjim bitjem.

Kadar delamo vizualizacijo in si želimo, da se določena stvar ali dogodek materializira, delajmo to z absolutno vero in prepričanjem v stvar, ki jo delamo, tako se materializacija brezpogojno zgodi.

PRANA IN VAJE DIHANJA
V zraku je prana, življenjska energija, na osnovi katere vse raste, rastline, živali, naša telesa. Tudi, ko jemo hrano, dobimo prano, vendar je dobimo premalo. Skozi hrano bi dobili več prane, če bi se prehranjevali vegetarijansko in hrane ne bi preveč prekuhali. Veliko prane se nahaja ob vodi, slapovih, iglastih gozdovih. Od iglastih dreves imajo največ prane borovci. Ko smo kdaj v gozdu, lahko z rokami objamemo borovec in izrazimo občutek, kako ga imamo radi. Z mislimo vstopimo v njegove sokove v sožitju. Lahko je smreka ali borovci in tako bomo dobili veliko življenja in prane v sebe.

V nosnem korenu obstajajo živci, ki prano vežejo nase. Prana gre tako naprej v srce in celo telo.
Bil je primer, ko je imel nek človek trajno zamašeno nosnico in imel tudi obolenje srca. Ko so mu operirali nosnico, da je lahko normalno dihal, se mu je pozdravilo tudi srce.

Z dihalnimi vajami, lahko v sebe dobimo veliko prane in prizemljimo telo. Ljudje so običajno v telesu odzemljeni. Odzemljuje nas npr. sladka hrana, sladki sokovi, mlečna hrana in izdelki, nezbrana komunikacija, psihično doživljanje iger, gledanje telenovel, filmov. Večina bolezni nastane zaradi odzemljenosti. Od hrane pa nas prizemljuje npr.  grenka hrana. Če nismo v trebuhu, se v nas pojavi strah, vse lahko pritiska na nas, kaos prodira v nas. Če pa se prizemljimo v trebuh, strah izgine. Tudi če živimo pridno in vestno, se strah ne pojavlja. Ravno z dihalnimi vajami se najbolje prizemljimo v trebuh, čistimo trebuh, prizemljimo telo, čistijo se telesne naslage, užitki, strupi. Na programu smo delali izmenično dihanje, izmenično dihanje z vizualizacijo, jogijsko dihanje. Vstali smo in se s pestmi uprli in izdihnili ves zrak iz sebe ter trebuh povlekli v sebe in spet ven, spet v sebe, spet ven… Delali smo vajo hitrega dihanja le s trebuhom. Z dihalnimi vajami smo vstopili v materijo.
V trebuhu se nahajajo centri za celo telo, trebuh vodi vse procese v telesu, vse se uredi, če uredimo trebuh.

Naredili smo zaščitni energetski krog in priklicali duhovne pomočnike, zaščitnike, učitelje, vodnike. Priklicali smo moškega in ženskega duhovnega osebnega pomočnika, zaščitnika, učitelja, vodnika. Pravi duhovni učitelji, zaščitniki so ves čas v naši podzavesti. Kadarkoli smo v težavah, lahko izrazimo iskreno željo in prošnjo, v notranjost, v trebušni del in pomagajo nam urediti situacijo.Ljudje smo običajno natrpani z miselnimi vzorci, miselnimi kreacijami, katere polnimo s svojo življenjsko energijo. Vzorci se vežejo na našo zavest. Skreirajo se lavre, ki so samostojna življenjska bitja narejena z našo življenjsko energijo. V avri se lavre vidijo kot nekakšne pege. Živijo svoje življenje, odkar smo jih ustvarili. Običajno nosijo moški v svoji zavesti lavre z obliko ženske mimike, pri ženskah pa je ravno obratno, saj so njihove lavre z obliko moške podobe. Lavre ves čas hočejo, da jih polnimo z našo življenjsko energijo, tako imamo toliko manj energije na voljo za svoje življenje. So kot kletka, ki si jo človek naredi s svojo zavestjo in ne more ven. Osebnost se omeji v delovanju zaradi porazov, ker se človek boji posegati v svoje življenje.

Prisotnost miselnih vzorcev, kreacij, lavr se lahko kaže na veliko načinov. Kot na primer zasvojenost s hrano. V sebi nosimo programe svojih staršev, tako se mora moški boriti z vzorcem svoje mame, ženska pa z očetovskim vzorcem. Lahko v sebi nosimo razne strahove: družinske, od medijev, strah pred nesrečami, ponižanjem, finančnim ali poslovnim polomom, ogromno jih je. Največji strah, ki ga nosimo v sebi, je strah pred ponižanjem, za tem, pa strah pred boleznimi. Strahovi nas odzemljijo, saj nismo več v sebi v svojem temelju. Če smo v svojem temelju, čutimo moč, da obvladujemo svoje življenje. Resnico življenja narekuje sama narava in če smo v sebi, smo v naravi življenja. Moramo se prizemljiti v trebuh, v haro. Če je človek notri v sebi, se vsaka borba razreši, že preden se sploh začne. V življenju smo stalno soočeni z borbo, npr. gremo v trgovino, rabimo prevoz. Z vsakim opravkom se lahko borimo. Eno je, da smo v vojni in se borimo v svojem življenju, drugo pa je, da najdemo vzrok v sebi in ga razkrojimo. Tako že spontano obvladamo cilj brez truda in problemov. Lahko se zavestno trudimo in postopoma napredujemo, če pa gremo z načrtnim duhovnim posegom temeljito razkrojiti miselne vzorce, kreacije, lavre, se nam ni potrebno več zavestno trudit, saj samo od sebe deluje. Če se nam kdaj pojavi možnost, da lavre lahko uničimo, takoj zatem občutimo, kako lažje se lahko izrazimo v svoje življenje in ga obnavljamo. Takoj lahko npr. v posel vlagamo več energije in v celo svoje življenje.

Na letošnjem tečaju Joge in Dihanja smo razkrojili miselne vzorce, kreacije in lavre. Vsi udeleženi smo imeli pred tečajem približno isti procent vsebin miselnih vzorcev. Kolektivno smo se izredno osvobodili. Ravno pogum je naredil velik premik in smo zelo napredovali. Slavko Mahne Shyama je pobral naše vzroke in nas prizemljil v naš temelj.

Čez poletje skušajmo ostati v sebi. Ne dovolimo, da nas vzroki vržejo ven iz našega temelja. Ne izgubimo kontakta s svojo notranjostjo, da ne pademo v iluzije. Občutimo težko telo, sproščeno telo, da čutimo, da smo v sebi, da pademo v sebe.
Nad cilji, ki si jih zastavimo, ne smemo biti vzhičeni. Prav je, da v cilje vlagamo energije ves čas do realizacije, dokler jih ne opravimo.
Čez poletje lahko v sebe ponavljamo sugestije, v trebuh, v sebe, pademo v sebe, da se prizemljimo v svojo notranjost. Tako bomo obvladovali cel dan.
Običajno se dogodki, ki se nam odvijajo v življenju sprogramirajo v elementu zraka že 7 dni prej. Če zjutraj naredimo kakšno vajo, naredimo ravnovesje v sebi, aktiviramo dobro misel, že avtomatsko pozitivno programiramo jutro in svoj dan. Ljudje smo ves čas v povezavi z vsemi življenjskimi vzroki, naravo, človeškimi dejanji, aktivnostmi. Cilj je naše lastno ravnovesje. Trudimo se ohraniti moč, stabilnost. Lahko delamo različne vaje, ki so primerne. Ego zavedanje naj ohrani svojo individualnost. Iščimo svoje individualno samozavedanje in naprej sožitje s svojo notranjostjo. Ohranimo sebe kot individum in delujmo v sožitju z notranjostjo.

Kadar določeno osebo zdravimo, je potrebno to početi na nevtralen in neoseben način. Če namreč delujemo nepravilno in zdravimo na oseben način, lahko zdravljeno osebo poškodujemo. Oseba, ki jo zdravimo, lahko začne delovati z našim osebnim programom in tako njene telesne energije ugasnejo. Taki osebi se zmanjša moč lastnega obnavljanja telesa.

Obstajajo naravne duhovne sile, ki imajo svoj načrt in svoj program. Potrebno je občutiti, če je zdravljenje določene osebe sploh primerno. Če bi zdravili osebo, katera bi morala po naravi umreti, vendar za tem na podlagi našega zdravljenja živi npr. še nadaljnjih 10 let, bi moral zato umret nekdo drug človek. Neka oseba lahko zaradi tega nekje splavi. Nek otrok se zato ne more roditi...
Ko človek umre in po naravi pride njegov čas, se mu ob smrti odpre duhovni svet. Če takemu človeku preprečimo, da bi lahko umrl po naravni zakonitosti, se mu lahko duhovni svet zapre in bo kasneje po smrti ostal dolgo časa v astralnem svetu, čeprav je imel že prej odprt duhovni svet. Duhova psihična moč je zato lahko zelo nevarna. Da delujemo pravilno in vemo, kdaj je prav, da določeno osebo zdravimo, si pomagamo z intuicijo. Če je prav, da zdravimo, potem pomagamo. Vse je treba delat po občutku. Potrebno je zdravo ocenit ali opravimo dejanje ali ne.

Narava ima ciklusni krog življenja in smrti. Prisotne so zelo močne sile, ki imajo načrt kroga življenja. Če imamo na vrtu npr. gnilo solato, jo moramo odstraniti in posaditi novo. Vse se odvija po ciklusnem krogu življenja. Tudi medicina lahko nepravilno deluje do pravilnega kroga življenja.

Kje je meja, kaj je dovoljeno pri zdravljenju in kaj ni dovoljeno?
Ko se usmerimo v zdravljenje drugih, je potrebno delovat nevtralno, neosebno kot deluje narava. Zberemo energije in jih usmerjamo. Energij ne smemo omaloževati s svojim razumom ali nezdravimi čustvi. Tisti, ki pravilno zdravi, je most med silo narave in ciljem zdravljenja. Pravi zdravitelj ne proizvaja svojih energij. Kdor tako misli, energije omalovažuje. Slavko Mahne Shyama s svojo zavestjo prikliče energije, da kot dež pritečejo iz narave in jih usmeri v nas. V energijah je 0 procentov njegovega osebnostnega stanja. Slavko Mahne Shyama deluje s hvaležnostjo do narave življenja.

Kadar se sami zdravimo npr. z nihalom ali kako drugače z energijami, je včasih veliko več učinka, če namesto tega raje naredimo kakšne vaje dihanja, jogo. Primerno je, da preverimo, če se zdravimo pravilno in da se morda kako ne blokiramo z nepravilnim delovanjem.

Cilj naših Tedenskih Programov je, da se nam razkrojijo programi življenjskih katastrof. Poleg tega zraven dobimo še znanje in ustvarja se nam naše življenjsko polje, katerega sproti čistimo. Ko razkrojimo svoje vzroke, se nagonsko razširimo tudi čez naše okolje. Na naših Programih se uredi telesno zdravje, še posebej pa je pomemben vpliv na osebnost in življenjsko dinamiko ter napredek v duševni poziciji. Če želimo lepo stanje, (ki nam deluje še kar nekaj dni po tedenskih programih) ohraniti čim dlje, se moramo truditi, da ne delujemo v nasprotju s svojimi energijami in s svojim stilom življenja. Tako bomo lahko stanje obdržali veliko dlje.
STOPNJE ČLOVEŠKIH LESTVIC, NIVOJEV.
V življenju obstaja 12 osnovnih stopenj človeških lestvic ali nivojev. Vsaka višja stopnja predstavlja višjo stopnjo svobode. Do 6 stopnje obstajajo individualne vsebine, do katere se človek samostojno lahko prebudi, višje pa delujejo kolektivno povezane celote.
Medicina deluje na 8 stopnji. Religija tudi na 8, vendar verniki dosežejo 4 stopnjo. Tudi narodi delujejo na posameznih stopnjah, prav tako kolektivne družinske celote.

Bolj ko smo sposobni v sebi izklopit institucije kot so npr. zdravstvo, šolstvo, religija, politika, višjo stopnjo osebnih človeških lestvic lahko ohranimo. Tudi ujetost v družino lahko predstavlja oviro.

V našem Društvu Svetlobe Vrhovnega Boga je 12-13 lestvica kolektivne skupnosti. Prav je, da se zavedamo, kako pomembno je, da smo vanj lahko vključeni. Že samo to zavedanje nam lahko takoj prebudi 9 stopnjo.

Kadar smo vključeni v neko skupnost, se moramo zavedati, da obstaja resnična in iluzorna prisotnost v samo skupnost. Če smo v neko skupnost vključeni iluzorno, potem smo s svojim iluzornim delom skupnosti podrejeni, labilni, začarano obsedeni. Tudi na naših Tedenskih Programih so nekateri iluzorno prisotni. Moramo se zavedati, kaj je resnični del in kaj je iluzorni. Običajno skupnosti delujejo na principu diktature – vsiljevanja svojega načina delovanja in mišljenja. Slavko Mahne Shyama deluje po principu svobodne volje.

Ko se duhovno razvijamo, je vodilo razvoja naša zavest, ki šofira avto življenja. Pomembna je naša zavestna usmeritev. Svoja telesa (fizično, astralno, mentalno, kavzalno...) lahko usmerjamo, kakor sami želimo. Lahko jih po svoji zavesti predamo Božanstvu, tako se nam oplemenitijo in vrnejo nazaj. Kdor se upa vstopiti in predati se lahko izjemno oplemeniti.

Materija je v odnosu do človeške zavesti globoko spodaj. Ko se vanjo poglabljamo, gremo navzdol v spodnje svetove.
V spodnjih svetovih ni pekla. Pekel je namreč umetna kreacija, ki se je skreirala v preteklosti.  Lahko seže globoko v materijo, vendar v odnosu do same narave življenja predstavlja le 2 do 3 desetinki procenta, kar je zanemarljivo majhen del. V preteklosti je bil program, da so bili ljudje s peklom povezani. Ko odpiramo dimenzije materije, vidimo, da smo bili s peklom povezani. Na tedenskih Programih Biozdravljenja, se sedaj rešujemo pekla. Slavko Mahne Shyama nas rešuje ven iz te vsebine, ki jo predstavlja program pekla. S samim peklom sta najbolj povezani 1 in 3 čakra materije. Prva čakra predstavlja zemljo materije, tretja pa predstavlja ogenj materije. Na drugi strani pa prebuditev in čiščenje teh čaker predstavlja izreden duhovni napredek. Namreč začenja se nam prebujati nadzor nad materijo.

Nadzor nad samo materijo predstavlja osvoboditev podrejenosti materialnim telesom ter podrejenost v odnosu s svojim življenjskim partnerjem, partnerko. Prebuditi moramo namreč nadzora nad 50 procentov. Tako se osvobodimo vseh telesnih zasvojenosti pred živili, osvobodimo se strahu pred boleznimi, utrujenosti, okrepi se nam telesna vitalnost, dobimo moč nad boleznimi, uredi se nam prehranjevalni proces,  premagamo požrešnost ali na drugi strani odpor pred hrano. Potrebno je obvladati telesne vzroke. V trenutnem času prve in tretje čakre materije ne bomo še dodatno sprožali, saj bi se nam prebudilo preveč vzrokov. Sprožili  jih bomo v jesenskem terminu. Ko bomo zaključili Programe sedaj v spomladanskem terminu, bomo predelali vse kar je sproženo tudi v nula nezavedno dimenzijo. Ko bomo v jesenskem terminu sprožili prvo čakro materije, bomo vsi dobili nad 80% nadzora nad telesom, kar pomeni, da lahko popravimo tudi poškodbe, na katere smo že zdavnaj pozabili.  Popravimo zlome, ki so se nam npr. zgodili v otroštvu. Rešimo se blokade telesne energije od sorodnikov. Ko se nam vzroki čistijo iz telesa, lahko v začetku čutimo bolečino, vendar ko vzroke predelamo, se osvobodimo vseh bolečin. V nas se prebuja druga oblika narave.

PREMAGOVANJE BOLEČINE
Bolečina je psihični vzorec. Doživljamo jo psihično in jo lahko nadzorujemo. Če želimo bolečino nadzorovati, se moramo vanjo projicirati. To naredimo tako, da bolečino občutimo v sebi in se vanjo projiciramo.  Ozavestimo jo, gledamo jo neosebno, izven telesa in jo fiksiramo. Tako jo lahko povsem nadzorujemo in premagamo.

V tem času, ko se nam prebuja materija je zelo primerno, da si pomagamo z zdravilno ploščo,  s katero pospešimo proces čiščenja vzrokov. Z zdravilno  ploščo lahko delamo tudi 2 do 3 krat na dan. Bolečina se nam tako dviga navzgor, prav tako vzroki. Vzroki se dvigajo od spodaj navzgor proti glavi. Vzrok je treba dvignit do glave in tako se povsem razkroji. Pri tem zelo pomaga tudi, če naredimo kakšno jogijsko vajo kot je stoja, mačka, plug, kobra…

Dihanje na haro. Budisti se goli zavijejo v mokre brisače, gredo ven na sneg in z dihanjem na haro povsem posušijo brisače ter stopijo sneg pod sabo. Ustvari se toplota in moč samonadzora nad telesom. To vajo se uporablja tudi v borilnih športih npr. karate. Z dihanjem na haro lahko razvijemo sposobnost, kako premagati nasprotnika v borilnih športih le z energijo brez fizične borbe. Vajo izvajajo vsaj 2 uri in si s tem okrepijo nadzor telesa, vitalnost, mimiko. Vaja je bogato znanje preteklih civilizacij.

V nosu obstajajo živčni končiči, ki so povezani z možgani. Z izmeničnim dihanjem  pridobimo prano, življenjsko energijo, CHI energijo, ki gre direktno v možgane. Nato naprej v srce, kri in izpolni celotno telo. Tako lahko hranimo z življenjskim virom celoten organizem.  To so fizične vaje, ki dajo izredne psihične rezultate. Izvajanje teh vaj je res odlično opisano v knjigi: Samorealizacija Popolne Osebnosti (Slavko Mahne Shyama).


KAKO IMETI PRAVILNO RAD SEBE IN DRUGE
Ljudje imamo včasih težko radi druge, saj se bojimo, da nas bodo ljudje prizadeli ali užalili. Če so nas v preteklosti ljudje kako prizadeli, v sebi gojimo zamero, ki se nam kasneje lahko nagonsko sproži ob ljudeh, ki so karakterno ali morda kako drugače podobni tistim ljudem, ki so nas kdaj prizadeli. Običajno se nam sproži jeza ali strah pred temi ljudmi. Človek mora v sebi premagati zamero pred ljudmi.
Spoštovati moramo sebe, saj smo vredni spoštovanja. Smo bitja, ki imamo svoje poslanstvo. Dolžnost vsakega posameznika je, da izstopi iz svoje globine, iz svoje školjke in začne sebe živeti. Ljudje se običajno skrivajo za svojimi statusi in se tako zapirajo pred vrlinami, danimi od narave. Vsak, ki se rodi v ta svet, pride s svojstvenimi vsebinami. Ljudje, ki se zapirajo in ne izrazijo sebe v okolje, ne doživijo smisla življenja. V ta svet se rojevamo po določenem načrtu. Vsak človek je dolžan sebe zbudit in prispevat svoj biser, svoj diamant skupni palači, ki se gradi v človeštvu. Drugače ga kamen, ki ga nosi v sebi bremeni. Če je človek zavrt in ima zamorjeno komunikacijo, to daje moč njegovi zamorjenosti. Kdor ne živi sebe, živi v lastni kletki, brez svetlobe s harmonijo človeštva. Če pa bi vložil svoj diamant v skupno palačo človeštva, bi se osvobodil.  Svoj biser krepimo s tem, da vstopamo v komunikacijo z ljudmi in pravilno razvijamo ljubezen. Tako prispevamo svoj del človeštvu. Sebe je treba utrdit kot stabilno individualno osebnost. Če si labilen, potem te človeštvo potegne, posrka vase. Potrebno se je stabilizirat, imeti rad sebe in življenje ter se širit skozi človeštvo. Prav je, da si odprt, vendar, da se ohranjaš kot stabilna osebnost. Zavedaš se uravnoteženega stanja svoje individualnosti. Strah je glavna ovira v tem procesu,  vendar se splača poskusit. Odpret se človeštvu, sproščeno stopit v komunikacijo in iskat sebe v lastnem ravnovesju. Upat se je treba. Ko prvič vstopiš v pravo komunikacijo, te običajno odnese, ko poskusiš drugič, te odnese že manj. Z naslednjim poskusom že začneš dobivati nadzor. Tako se postopoma v celoti izboriš. Dolžnost vsakega posameznika je, da se izbori čez ta proces in se osvobodi.V ta svet smo rojeni, da bi čim boljše preživeli svoje neurejene vzroke. Svojih vzrokov pa ne moremo preživljati skozi nekoga drugega, temveč edino skozi sebe. Naša individualnost se gradi, ko smo v življenju soočeni s težkimi ali srečnimi trenutki, ki jih skozi sebe doživimo in definiramo.

Če nam je naša individualnost onemogočena v duhovnem razvoju stagniramo, v osebnosti pa se začne graditi zatrta trpeča vsebina ali pa bojevita agresivnost.

Največkrat se nam individualnost zatre že v fazah odraščanja. Že samo življenje v skupnosti, ki ima določena pravila in način življenja, nam omejuje svobodno individualnost. Najbolj pa se v nas vtisne program staršev, ki so na nas gledali kot na svoj proizvod, ne pa kot na samostojno osebnost, ki živi iz sebe in zaradi sebe. Pri tem ni toliko važno ali so bili prijazni ali agresivni, bolj vpliva na nas tihi pritisk, da moramo živeti po programu staršev. Tudi v družinah, kjer so starši do otrok zelo prijazni so lahko otroci brez individualnosti, če ne obvladajo neurejenih vzrokov otrok.
Poleg tega, da se človeku omogoči individualnost, pa je za otroka zelo pomembno, da ga starši skozi odraščanje usmerjajo na pravo pot.
V otroku se skozi odraščanje prebujajo neurejene vsebine, ki jih mora skozi življenje urediti. Če starši ne pokažejo otroku, da mora te vsebine obvladati, lahko tako stanje preplavi otrokovo osebnost in otrok sam ostane temu podrejen.
Vzgoja otroka je torej velika umetnost, kjer moramo paziti, da otroka ne poškodujemo in mu dovolimo izražati njegovo individualnost, po drugi strani pa omejiti negativne impulze, ki jih otrok ne obvlada.

Pretirani egoizem in posesivnost pa se izražata tudi v partnerskih odnosih.
Oseba, ki ima egoistični odnos do partnerje, na njega ne gleda kot na živo bitje, temveč kot na uporabno stvar. Vsak človek pa ima svoje življenje in svoje želje, ki jih ne more živeti skozi partnerja ampak skozi sebe. Če ima en partner mišljenje, da se mora živeti samo po njegovo, to v drugemu ustvarja občutek manjvrednosti in zatrtosti ali pa tudi agresivnost.
Ti tihi neurejeni pritiski se z leti izrazijo tako, da deformirajo osebnost in morijo življenje obeh vključenih v tak začaran krog.

Zato se trudimo, da damo svojemu partnerju dovoljenje za življenje. Da živi svobodno, po svoji morali in svojih željah. S takim dejanjem se odnos ne pokvari, temveč ohranja dihanje z življenjem.

Ljudje smatramo, da smo edina razumna bitja na našem planetu, v resnici pa smo dosegli le določen nivo zavednih nivojev, ki obstajajo v sami naravi stvarstva.
Tudi v naravi obstaja določena stopnja razuma in zavesti. Rastline, se denimo odzivajo na okolico, na vreme, na človeški vpliv. Prav tako živali definirajo obnašanje okolice in reagirajo nanjo. Torej tudi pri njih obstaja določena stopnja zavedanja, ki je pa seveda v ožjem obsegu kot je to pri človeku.
Človek ima za razliko od drugih bitij narave zavedanje individualnega jaza. Žival ali rastlina svojo individualnost definirata kolektivno skozi svojo vrsto, človek pa se sebe zaveda individualno. V nekaterih primerih, če je žival v tesnem stiku z ljudmi, ki nanjo gledajo kot na človeka, se lahko tudi v živali prebudijo individualni občutki. To se lahko obudi samo do določene stopnje in za žival predstavlja breme ter jo vrže in njenega ravnovesja.

Ljudje na sedanji stopnji razvoja uporabljamo stopnjo razuma. Nad stopnjo razuma obstaja zavest. Definicija zavesti je sama prisotnost. Če prebudimo zavest se ločimo od vseh naučeno programiranih vsebin trenutne civilizacije. Za zdaj pa vsebina zavesti kolektivno še ni prisotna. Razvije se lahko samo skozi pravilne duhovne sisteme.

Individualni jaz skozi razum definira spremembe v življenju. Tudi razum se deli na nižji razum, ki je manj kvaliteten ter vedno višji razum, ki je kvalitetnejši.
Nižje stopnje razuma predstavljajo hierarhijo, veliko vsebino naučenih pojmov, skozi katere se izraža ego. Te naučene vsebine so lahko različne, recimo znanstveno intelektualne, družinske navade ali druge naučene vsebine, ki so ločene od individualnega jaza.
Kvaliteten, čist razum spoštuje življenje v vsakem bitju, pusti, da ljudje delujejo s svojo naravo. Gleda človeka in njegovo željo biti sreče in svoboden. V sebi vsebuje vedno manj podatkov in naučenih pojmov in na življenje reagira iz svojega trenutnega čutenja situacije, ne pa iz programiranega mišljenja.

Ko stopamo po poti duhovnega razvoja lahko opazimo sebe, kako se spreminjamo skozi čas. Čeprav vedno ostajamo isti – sebe se zavedamo kot individualni jaz – vidimo razliko med tem kdo sem jaz sedaj in kakšen jaz sem bil prej. In tako skozi drobne premike spreminjamo okorelost in nekvalitetnost našega razuma s čimer spreminjamo sebe.

Sonce ima največji pomen med vsemi planeti. Vsi planeti našega osončja so izšli iz Sonca in vsi se bodo nekoč povrnili v Sonce. Tedaj se bodo fizično razkrojili. Planeti se v Soncu očistijo in oplemenitijo.
Planeti se delijo na tiste na topli strani in tiste na hladni strani Sonca. Jupiter, ki je največji planet v osončju je pregrada oziroma meja med toplimi in hladnimi planeti. Velikost Jupitra je potrebna, ker Jupiter predstavlja pregrado, ki je pomembna ne le za planete, ampak za vsa razumna bitja, ki živijo in se razvijajo v našem osončju. Zakonitosti na topli strani planetov so popolnoma drugačne od zakonitosti na temni strani planetov. Na vsaki strani se ločeno odvija evolucija živih bitij.

Sonce v našem osončju simbolizira Boga, zato je evolucija bitij na topli strani Sonca drugačna kot evolucija bitij na hladni strani Sonca, saj so planeti na topli strani Sonca bližje Bogu kot planeti na hladni strani. Bitja na hladni strani tako preživljajo nižjo evolucijo kot bitja na topli strani. Toda tudi evolucija na hladni strani je prav tako pomembna za stvarstvo. Gre za bitja, ki se prav tako razvijajo in gradijo svojo veličino ter evolucijsko napredujejo. Slej ko prej bodo torej tudi ta bitja napredovala in prestopila v višjo evolucijo, ki jo v našem osončju predstavlja topla stran Sonca.

Razumno bitje lahko gre po dveh poteh evolucije. Lahko se razvija v na primer zemeljski evoluciji: najprej živi kot kamnina, potem kot rastlina, potem kot žival in nato v neki točki prestopi v razumno človeško bitje in se razvija naprej. Možno pa je, da bitje iz nižje evolucije na hladni strani planetov, potem ko doseže neko razvojno stopnjo, preide na toplo stran Sonca skozi kanal, ki obstaja na Jupitru in se nato rodi skozi svetlo stran Jupitra. Tako bitje potem sprva živi zelo trpeče in se le počasi razvija na topli strani Sonca. Ima pa možnost bivanja na topli strani, kar je najpomembneje, saj je čas v duhovnem razvoju relativen, šteje predvsem to, da izkoristimo priložnosti evolucije, ko se nam te ponudijo.

Ko se človeška duša rodi, se lahko v našem svetu rodi skozi svetlo stran Jupitra, skozi Mars, Luno ali Zemljo. Zelo redko se človeška duša rodi skozi Venero; skozi Merkur ali Sonce pa človeškemu bitju rojstvo ni omogočeno. Skozi Sonce in Merkur se v naš svet rojevajo le bitja iz božanskega inkarnacijskega kroga.

Eterično in astralno se bitja rojevajo v našem osončju na vseh planetih. Materialno se je v našem osončju mogoče rojevati samo na Zemlji. To seveda ne pomeni, da se vsi ljudje rodijo skozi Zemljo. Skozi kateri planet se človek rodi, določa njegove vrline oziroma lastnosti v življenju. Če se rodimo skozi neki planet, lahko koristimo vrline planeta, skozi katerega smo se rodili in tudi vrline tistih planetov, ki so na svetli strani in so od Sonca bolj oddaljeni kot naš planet. Ne moremo pa koristiti vrlin tistih planetov, ki so bližje Soncu v primerjavi s tistim planetom, skozi katerega smo se rodili. Planeti na topli stani Sonca predstavljajo nezavedne dimenzije nad nulo, planeti na hladni strani Sonca pa predstavljajo nezavedne dimenzije pod nulo, kjer so zakonitosti glede na naš svet obrnjene. Zemlja tako predstavlja materijo, astral, mental in kavzal dimenzij nad nulo. Venera pa ima tudi peto dimenzijo in v naš svet se skozi Venero trenutno rodi zelo malo duš. Bližje je planet Soncu, bolj hitro in pekočo vibracijo ima. Duše se pred rojstvom zato bojijo vibracije, ki je nad njimi, saj bi v primeru, da bi se vlile v energije planeta, ki presega njihov evolucijski nivo, občutile strašansko pekočo bolečino. Zato se program rojstev vedno odvija pravilno. V duhovnem oziroma evolucijskem razvoju vsake duše je materialno rojstvo zelo pomembno, saj je v materialnem svetu mogoče razkrajanje ego stanja, kar je predpogoj duhovnega napredka. Ko duša v materialnem življenju služi zasluge, da se bo v prihodnje lahko rodila skozi višji planet, prihaja do psihične bolečine, ki je pravzaprav psihično umiranje. To je še posebej boleče, če in ko duša služi zasluge za rojstvo v Sonce. To je v našem svetu mogoče le v zelo posebnih okoliščinah in zelo, zelo redki so tisti trenutki v neskončno dolgih časovnih erah, ko se ponudi priložnost za to. Ta izredno redka priložnost se ponudi, če nam je dano biti v bližini bitja, ki se je v naš svet rodilo skozi Sonce. Elohimska bitja se v naš svet rojevajo skozi Merkur. Nasploh se skozi Merkur v naš svet bitja zelo redko rodijo in še tedaj tu živijo le za kratek čas. V današnjem času, ko je duhovna razvitost civilizacije zelo nizka, se v naš svet rojeva tudi zelo malo ljudi skozi Venero.

Sonce v našem osončju predstavlja pojavnost Boga. Toda pota do Boga (skozi verovanje) so različna za vsakega posameznika. Nekdo bo lahko dosegel Boga tudi z verovanjem skozi boga, ki ga simbolizira Merkur, nekdo drugi skozi verovanje v boga, ki ga simbolizira Mars. Tudi Sonce je konec koncev le posrednik do Boga, saj je Sonce le pojavnost Boga v tem osončju. Bog namreč biva v 15. osončju oddaljenem od nas.
Izkoristimo priložnosti evolucije, ki se nam v življenju ponujajo in tako bomo naredili največ za našo osebno evolucijo. Živimo na topli strani Sonca, kjer prevladujejo zakonitosti humanosti, ljubezni, prijaznosti in sožitja.

Manjši, spodnji del astralne dimenzije je nižji astral. Krščanska religija ta del makroprostora definira kot pekel. Toda tudi ta del makroprostora so ustvarile, pozitivne, božanske sile, ker ima tudi ta dimenzija svoj pozitivni, koristni namen.

Ker je človek makrokopija univerzuma tudi v njegovi podzavesti obstaja nižji astral. Tudi kolektivne človeške celote imajo svoj nižji astral. Ta dimenzija je pri vsakem posamezniku oziroma skupini nekoliko drugačna, prilagojena. Namen nižjega astrala je namreč v tem, da ne pride do stagnacije posameznika ali kolektivne skupine ljudi v smislu evolucijskega razvoja. Nižji astral nas namreč spodbuja, da se v tem materialnem svetu nenehno trudimo živeti pravilno v skladu z naravnimi materialnimi zakonitostmi.

V nižjem astralu je namreč vse zrcalno oziroma obrnjeno v primerjavi s tem materialnim svetom. Kar je v našem svetu prav, je v svetu nižjega astrala narobe in obratno. Sile nižjega astrala se zato nenehno trudijo, da bi nas, ljudi stimulirale, da bi v materialnem svetu, svetu čutil in razumskega zavedanja, nenehno delovali narobe, saj se s tem v negativnem astralu dela red. Kot orožje te sile uporabljajo predvsem iluzijo in človeške nagone. Ko se človek ujame v iluzijo mu cilji, ki si jih zastavlja v tem materialnem svetu, ne uspevajo. Če pa mu uspejo, mu povzročajo trpljenje. Nasploh ljudje v primeru, če podležemo pastem sil negativnega astrala, trpimo, zbolimo, dogajajo se nam nesreče in smo v splošnem neuspešni. To se nam dogaja, ker v primeru, če podležemo provokacijam iz spodnjega astrala, rušimo red in urejenost v tej materialni dimenziji in nas zato pozitivne, naravne sile v tej dimenziji kaznujejo, kar je nujno za obstoj te dimenzije, ki je zelo pomembna, saj razumnim bitjem omogoča napredek, evolucijo.

Krščanska religija zato pravi, da je v nižjem astralu hudič. Toda hudič je v nižjem astralu samo, če tako naredimo mi sami. S stališča evoluije je v nižjem astralu kaos, nevtralna vsebina, ki v dimenziji nižjega astrala pač deluje po zakonitostih te dimenije, ki so zrcalne oziroma nasprotne zakonitostim dimenzije, v kateri živimo materialno življenje.

Če mi sprožimo svoje lastne vzroke iz te evolucijsko nižje dimenzije s tem dobimo "material", iz katerega kreiramo svojo lastno individualnost in v tem procesu počasi postajamo boljša in evolucijsko višja bitja z večjo zrelostjo. Prav zrelost pa pridobimo s tem, ko zdržimo skušnjave, ki nam jih na poti duhovnega razvoja nastavljajo sile nižjega astrala. Če bi namreč pridobili vrline, ob tem pa ne bi imeli zrelosti, bi te vrline slej ko prej izgubili. Višja evolucijska stopnja in vrline omogočajo večjo svobodo in lahkotnost bivanja posameznika, hkrati pa zahtevajo višjo moralo in humanost posameznika.

Če nam uspe pridobiti neko vrlino, npr. privlačenje denarja, je torej zelo pomembno, da imamo zadostno zrelost, saj lahko le tako to vrlino in/ali materialno dobrino trajno obdržimo in smo ob tem srečni. Denar lahko uspešno privlačimo, ker smo evolucijsko dosegli zadostno zrelost ali pa ker smo si to zaslužili s trpljenjem (nekdo je bil denimo v prejšnji inkarnaciji revež in je trpel ter si želel denar in mu je bilo to potem v naslednjem življenju dano). V vsakem primeru je pomembno, da smo venomer ponižno hvaležni, da to vrlino imamo oziroma nam je dano, da jo smemo uporabljati. Le v tem primeru bomo zrelost, da to vrlino ali dobrino uporabljamo oziroma imamo, ohranili oziroma zrelost dosegli, če je prej evolucijsko še nismo. Sile nižjega astrala pa nas bodo venomer stimulirale, da bi si zaradi vrline ali dobrine, ki jo imamo oziroma uporabljamo, zgradili napuh, se ujeli v iluzijo moči, začeli zaradi te naše materialne sposobnosti poniževati druge ljudi in se nad njimi znašati. Če nasedemo tej provokaciji negativnega astrala, bomo na podlagi te vrline ali dobrine začeli trpeti in slej ko prej jo bomo izgubili in morali začeti znova. Nekdo na primer, ki je bil revež v prejšnjem življenju in ki si je s trpljenjem prislužil bogastvo v tem življenju, bo z neprimernim odnosom do denarja v položaju bogataša začel živeti iluzijo: to se bo zgodilo, če bo poniževal reveže, se naslajal nad denarjem, mislil, da je zaradi denarja večvreden, da je on najbolj glavni in najpametnejši, kar se denarja tiče. Tak človek bo v naslednjem življenju brezpogojno spet revež. Nekdo drug, ki ima podobno evolucijsko pot, kar se tiče vrline pridobivanja denarja, pa bo, če bo v položaju bogataša, na primer spoštljiv do denarja in do sil, ki denar upravljajo. Če se bo zavedal, da so sile, ki denar upravljajo, neprimerno močnejše in plemenitejše od njega in da mu je zgolj dano, da denar uporablja; da mu je to, da denar uporablja dano le zato, ker je dovolj ponižen in spoštljiv in da bi v nasprotnem primeru lahko vse izgubil. Tak človek tudi ne bo poniževal revežev, ker se bo zavedal, da je bil nekoč morda tudi on revež in jim bo raje pomagal razviti vrlino pridobivanja denarja, saj morda v teh revežih vidi starega sebe in je nekoč morda tudi njemu nekdo pomagal, da je sedaj bogataš. Človek, ki bo tako razmišljal in čutil ne bo izgubil vrline pridobivanja denarja, saj se bo prav s takim razmišljanjem in čutenjem ubranil vseh skušnjav negativnih astralnih sil: denar mu bo prinašal srečo in zadovoljstvo v življenju.

Z užitkom je podobno kakor z denarjem. Če se ne ujamemo v iluzijo užitka, lahko svobodno in neomejeno uživamo. Pri tem je pomembno, da imamo venomer nadzor nad užitkom, saj so ob užitku vedno prisotne negativne sile astrala. Če le za trenutek popustimo, nas bodo te negativne sile astrala potegnile v trpljenje, ki je nasprotje užitka. Ker je užitek tako nevaren, mnoge religije vernikom odsvetujejo ali prepovedujejo užitek, da bi jih s tem zaščitile. Na neki evolucijski stopnji je res primerno, da se užitka človek vzdrži. Toda slej ko prej na evolucijski poti duhovnega razvoja človek pride do stopnje, kjer mu prav to, da si dovoli užitek prinaša evolucijski napredek. Pomembno je namreč, da si dovolimo uživati in da ob tem zdržimo skušnjave negativnega astrala, saj s tem dosežemo zrelost, ki nam kot individualnemu bitju omogoči napredovanje na višjo evolucijsko stopnjo. Pomembno pa je da smo pri tem previdni in nadzorovani, saj lahko užitek, ki nam je bil dan, izgubimo prav tako kot lahko izgubimo denar. Še najbolje je, da imamo, ko se svobodno predajamo užitku, v sebi stanje, da smo se, če bi bilo to potrebno, užitku zmožni kadarkoli odpovedati. Tako lahko v sebi ohranimo hvaležnost in spoštovanje do zmožnosti uživanja kot vrline in hkrati zavedanje, da mi nismo užitek.

V našem svetu obstajajo višja duhovna bitja, "dobri fantje", ki se borijo za uveljavitev reda, blaginje in sreče v našem svetu. Njihovo glavno orožje so ljubezen, humanost in nesebičnost. Obstajajo pa tudi bitja, "slabi fantje", ki se z orožjem iluzije in upravljanjem človeških nizkotnih nagonov borijo, da bi v našem svetu zavladale zakonitosti nižjega astrala, kar v tem svetu pomeni nesrečo, trpljenje in kaos. Živimo pravilno in s tem pomagajmo "dobrim fantom", da bodo zmagali in premagali "slabe fante".

 
   

©2005 | www.slavkomahneshyama.com | info@slavkomahneshyama.com
Oblikovanje in izvedba: M3M