Glavni meni

Pred novim letom ljudje drug drugemu želimo srečo. Prihaja božični duh in v ljudeh se aktivira srčna čakra. Prebudijo se višja čustva. Obstaja energija, ki se aktivira pred novim letom, s katero se lahko povežemo. Kdor drugemu želi srečo, s tem tudi sebi dela energetsko polje, da bo skozi to polje srečen. Sreča, ki jo želimo izraziti navzven, se potem povratno vrne nazaj kot naš pozitivni program, katerega lahko živimo.

Človek, ki začne razvijati komunikacijo z ljudmi, običajno najprej naleti v nasprotje svojih lastnih vzrokov. Najprej se sprožijo vzroki nasprotja vrline. Ko se vzroki predelajo, človek napreduje na višjo stopnjo. V svetu nižje evolucije obstajajo energetske vezi (družinske, prijateljske...), ki ljudi omejujejo na majhnost življenjskega polja. Ljudje drug v drugega vlagajo svoj egoizem:  starši v svoje otroke, otroci v svoje starše, partnerji drug v drugega... Gre za posesivni program egoizma. Ljudje, ki se privadijo drug na drugega, pozabijo, da je vsak človek svoje individualno bitje. Mislimo, da človek postane naša last. Čeprav človeka na površju lahko zamorimo in mu omejimo svobodo, je vsak človek svobodna osebnost, svobodno bitje. V vsakem človeku obstaja božanska iskra. V nižji evoluciji človeška pamet funkcionira v astralni dimenziji oziroma seže največ do začetka mentala. Tisti ljudje, ki delujejo le nagonsko, pa sežejo celo le do 6. ali 7. čakre materije, kot bi bili kamnine. Razlog tako nizkega delovanja tiči v tem, da ljudje smatrajo, da je vse okoli njih le materialno. Vsak človek sicer nekje globlje v sebi ve, da smo vsi duhovna bitja. Problem pa je v tem, da ker vsa okolica smatra človeka le kot materialnega (znanost, medicina...), tako prične delovati tudi človek sam. Človeška pamet je zato orientirana le na definicijo materialnega in zanika, da človek potrebuje tudi čutno komunikacijo. Potrebno je iti globlje. Ljudi je potrebno gledati tako, da se zavedamo, da imajo vsi ljudje svoje čutenje in želijo čutenje tudi od nas. Da želijo, da do njih delujemo nesebično in spoštljivo. Kako bi se človek poleg nas odzval, če ga naenkrat začnemo gledati v njegova čustva in njegove želje? Da vidimo v njem, da želi biti neobremenjeno svoboden in mu to svobodo damo. Najprej bi se tak človek verjetno odzval s strahom, potem pa bi začel poleg nas delovati veliko lažje. Včasih se bojimo, da če bomo človeku dali to svobodo, da morda do nas povratno ne bo pravilno deloval. Vendar ravno s tem, ko človeka ne omejimo, mu s tem dajemo svobodo v mišljenju in čutenju. Včasih ne znamo delovati drugače, kot izvajati psihični pritisk svoje dominacije na človeka. Dokler nanj psihično pritiskamo, lahko na videz sicer deluje humano, v resnici pa se nas hoče rešiti in iti stran od nas, da bo lahko svoboden.

Obstajajo dimenzije, kjer delujejo višja duhovna bitja. Te dimenzije se nahajajo med mentalno in kavzalno dimenzijo. Bitja, ki tam obstajajo, imajo v sebi stanje nevezanosti in delujejo tako do vseh bitij. Vsa bitja imajo videnje iz enega konca sveta na drugega. Okoli sebe širijo in dajejo ljubezen vsem bitjem in vsem želijo srečo. Ker vsi tako delujejo, že en sam, ki izrazi navzven ljubezen in svobodo, začne delovati z ljubeznijo in svobodo vseh skupaj. Če Slavko Mahne Shyama s svojo koncentracijo nekega človeka dvigne v to dimenzijo, človeku najprej na površje udari veliko lastnih vzrokov nasprotja. Ko se ti vzroki nasprotja sčistijo, se pojavi pozitivna vrlina, katero lahko potem človek živi v svojem življenju. Tako se dogaja tudi z vsemi vrlinami, ki jih ljudje želijo razviti v življenju. Vedno se človeku, ko želi določeno vrlino osvojiti, najprej pojavi nasprotje vrline. Takrat ima človek občutek, da nič ne deluje in da mu vrline ne bo uspelo razviti. Vendar če se človek potrudi in vztraja ter gradi vrlino naprej, se mu bo nasprotje vrline sčistilo in vrlino bo začel živeti, ki mu bo pozitivno delovala v naprej ter bo s tem napredoval na višjo stopnjo v svojem razvoju.

Vsak človek ima v sebi svoje nadbitje ali angela, ki mu pomaga v življenju. Običajno nadbitje deluje na 4. kavzalni dimenziji. Na Delavnici Duhovnega Razvoja prebudimo nadbitje, ki deluje tudi na 3. ali 4. angelski dimenziji.

Vsi imamo možnost, da lahko razvijemo zdravo individualnost, ki diha z življenjem. Kadar želimo razviti individualnost, je treba paziti, da se ne ujamemo v zanko. V tem primeru individualnost definiramo kot ego in se nam gradi le ego. Ta individualnost je razumska in napačna. Vsak človek ima svobodno izbiro, da izbere pravo individualnost. Prava individualnost je takrat, ko smo v spoštljivem sožitju z naravo in imamo vero v energijo narave življenja. Uporabimo pravo individualnost, ki se razvija takrat, ko vase sprejmemo sile življenja in te sile delujejo skozi nas. Uporabimo pravo individualnost in smo z njo lahko srečni. Ljudje dobijo višjo vsebino individualnosti v sebe takrat, ko dovolijo, da višje sile vstopijo v njih in skozi te sile potem individualnost  deluje. V sebi dovolimo, da Bogovi živijo v nas in skozi nas delujejo. Dovolimo, da skozi nas deluje kolektivna duša človeštva in se skozi nas izraža navzven. Če želimo razviti individualnost, moramo v sebi razviti neosebno stanje zavedanja, da skozi individualnost in skozi nas delujejo vse sile makrookolja. Individualnost pomeni, da smo skozi to uravnoteženi. Če v sebe sprejmemo Angele in Bogove, moramo iti v trebuh in na noter, da skozi nas Angeli in Bogovi živijo in se skozi to povežemo. Višja bitja vstopijo v nas in skozi nas delujejo. Človek lahko sam deluje le do vrha astrala. Če pa se poveže z višjimi bitji, lahko deluje veliko višje. Če dovolimo, da se v nas in skozi nas vlijejo Višje Sile, bodo v nas delovale s pravo naravo. Pri tem ni pomembno v kateri smeri prav delujemo. Če delujemo na ta način, lahko pravilno delujemo skozi vse religije. Veliko ljudi namreč deluje napačno, prav vsakemu človeku pa so na voljo pozitivne sile, ki lahko vstopijo v človeka, če jim to dovoli. Da se zavedamo, da smo del univerzuma, del kozmosa, del vsega in da cel univerzum diha skozi nas. Da se zavedamo, da obstajajo višja bitja, ki so povsem nesebična in neosebna ter čakajo, da vstopijo v nas in skozi nas delujejo. Temu v religiji rečejo verovanje. Lahko se definira kot razumevanje resnice življenja. Sveti Duh je sila, ki prežema ves univerzum. Budisti pravijo Buda, Hinduisti rečejo Energija Boga, Indijanci pravijo Veliki Duh, v filmu Vojna Zvezd rečejo Sila. Gre za vseobsegajočo silo, ki skuša prodreti v vsakega človeka, vendar ljudje običajno to blokirajo. Biti moramo pravilno odprti, da Sila vstopi v nas in mi vstopimo v to Silo ter z njo komuniciramo z ostalimi ljudi. Odprimo se Sili, da vstopi v nas. Obstaja v nas in povsod okoli nas. Obstajajo ljudje, ki so se odprli Sili in bolezni so se v hipu pozdravile. Rakasto obolenje se je naenkrat razkrojilo. Ta Sila je okrog nas. Odprimo se ji skozi trebuh. V trebuhu so vrata. Odprimo ta vrata in pustimo Sili, da steče v nas in nas izpolni ter nam da moč, energijo, neizmerno sigurnost, moč nad vsemi vzroki. Odprimo se Sili. In ta Sila se širi, teče navznoter v nas in iz nas v ostale ljudi in ves svet.

Odpustimo vsem ljudem, ki so nas kadarkoli prizadeli. S tem, ko jim odpustimo, osvobodimo tudi sebe in osvobodimo njih. Dajmo in želimo srečo ter svobodo svojem življenjskem partnerju. Dajmo svobodo in srečo svojim otrokom. Dajmo srečo in svobodo svojim staršem. Dajmo srečo in svobodo svojim prijateljem, svojim sosedom, svojim sodelavcem, svojim znancem. Izpolnimo in dajmo srečo ter svobodo vsem Slovencem, vsem ljudem v Evropi, v Ameriki, v Aziji, v Afriki, v celem svetu. Vsi imamo karmične vzroke v svetu, zato naredimo srečo in ljubezen v vseh državah na svetu.

Ko so ljudje v medčloveški komunikaciji in se družijo, se med njimi razvija pozitiven odnos. Povezuje se čista vsebina notranjega bitja. Poleg pozitivnih vsebin se povezujejo tudi moteče vsebine. Od ljudi je odvisno, kaj bo prevladalo. Če v ljudeh obstaja še veliko nepredelanih vsebin, se običajno pokaže ravno to, pa čeprav se je pozitivna vsebina že razvijala. S tako osebo, s katero imamo še veliko nepredelanih vsebin, lahko pridemo v konflikt. V Avstriji gledajo na človeka, da je ustvarjen iz Boga. Čutijo ljubezen Boga in ta čut razvijajo ter to stanje iščejo in čutijo v vsakem človeku. Komunicirajo s svetim stanjem, zato je v Avstriji izredno prijetno in lažje živeti. Za razliko v Sloveniji obstaja še veliko motečih vzorcev, ki se izražajo v medčloveški komunikaciji. V vsebinah komunikacije je kolektivna moč pozitivnih in negativnih bitij. Obstajajo sveta bitja, ki so razumna in inteligentna, obstajajo pa tudi negativna bitja, ki so prav tako razumna in inteligentna. Ta negativna bitja so razumna, upravljajo ljudi in povzročajo, da ljudje razmišljajo negativno ter v ljudi okoli sebe vlagajo negativno energijo in občutke kot so: zavist, sovraštvo, jeza... Če se zavestno trudimo, da vlagamo ljubezen v ljudi ne glede na to, kakšne napake imajo in se zavedamo, da so vsi ljudje ustvarjeni iz Božanstva, bomo nevtralizirali negativna bitja in demončke ter se nam bo komunikacija z ljudmi razvijala v pozitivni smeri. V Sloveniji obstaja 45% pozitivne atmosfere komunikacije, 65% pa je še negativne. Pomembno je, da se zavestno trudimo razmišljati pozitivno in v ljudi vlagamo lepo stanje. Tako si delamo zasluge in obračamo komunikacijo v pozitivno smer.

V Avstriji obstaja neka sila, ki drži ljudi v zaščiti, da je na površju mir, spodaj pod površjem pa se odvija borba. Ta sila daje zaščito in občutek, da se bo v življenju vse prav izšlo. In vse se tudi prav izide. Če se človek pozitivno trudi, lahko tudi v Sloveniji najde vir, da ga bo ta sila vodila. V naši podzavesti se odvijajo veliki procesi, ki programirajo naše življenje. Če uspemo aktivirati sile in ohranjati v sebi prepričanje pozitivnega programa, se nam bo že v sanjah vse uredilo. Tako se v materialnem življenju sploh ne bomo rabili soočati s konflikti in ovirami. Če želimo biti s to sveto silo povezani, se moramo truditi biti spoštljivi, humani in imeti zavedanje, da smo s sveto silo v sožitju povezani. Da smo eno z njo in da nam pomaga urejati vse v življenju. Sila nam ščiti usodo in nam je vedno na voljo. Daje nam moč, da premagujemo življenjske ovire brez konfliktnih vsebin in nam nudi prijetno varnost. Če želimo, da sila deluje skozi nas, moramo iti skozi 3. mentalno vsebino, skozi sveti ogenj. Tako se borba in napredek odvija spodaj pod nami, v zgornjih nivojih pa nam sila vse ureja, mi pa delujemo z njo z občutkom vere in sožitja. Pri tem sploh ni pomembno, kateri sistem uporabljamo (duhovni sistem, religijo…). Lahko je Sveti Duh, Budina energija, Jehova, Kristus, Mohamed,... Res je, da npr. Budizem ali Hinduizem deluje višje in se je možno skozi njih lažje s silo povezati, vendar tudi tam obstajajo razne duhovne zanke, ki nam lahko onemogočajo pravilno povezavo. Pomembno je, da imamo v sebi spoštovanje do vseh ljudi, in vse atmosfere ter širimo okoli sebe ljubezen, tako nam bo sila na voljo in nas bo ščitila. Slavko Mahne Shyama vedno aktivira to sveto silo na Tedenskih Programih in Delavnicah Duhovnega Razvoja. Od nas samih pa je odvisno, če bomo v življenju delovali spoštljivo ali pa bomo dovolili svojim starim negativnim navadam, da prevladajo nad nami. Ali bomo delovali negativno do ljudi in do stvari ter dela, ki ga opravljamo ali se bomo potrudili delovati pozitivno. Če se bomo navkljub starim negativnim navadam trudili delovati pozitivno in zavestno ohranjali pozitivno mišljenje, bomo postopoma v sebi naredili pozitivni program in spontano delovali pravilno. Tako nam bo pozitivni program deloval sam od sebe, ne da bi se še rabili zavestno za to truditi.

Ko se zavestno trudimo delovati pozitivno, lahko še vedno kdaj prihajamo v skušnjavo, da bi se prepirali in delovali negativno. Takrat je potrebno, da analiziramo, ali je vzrok v nas samih, da prihajamo v take situacije. Če je vzrok v nas, se ga moramo osvoboditi in bomo tako postali imuni na take situacije in skušnjave. Pomembno je, da ne polnimo negative v ljudi okoli sebe brez razloga, pač pa, da se trudimo delovati pozitivno. Včasih pomaga že, da se z osebo, s katero smo v konfliktu, poskušamo prijazno pogovoriti. že med samo pozitivno komunikacijo, se vzpostavlja pravo sožitje in napredek v nas. Včasih pa se je potrebno znati tudi boriti z ljudmi, s katerimi smo v konfliktu. S konfliktno osebo smo povezani s pozitivnim žarkom, povezani pa smo tudi z negativnim žarkom. Lahko si pomagamo z Zdravilno Ploščo. Primemo jo v roke in si predstavljamo, vizualiziramo, kako žari med nami in osebo s katero smo v konfliktu. Premikamo jo in si v mislih ponavljamo: "Pozitivne energije razbijejo negativni žarek med mano in osebo." Zdravilna plošča žari in pozitivna energija izniči negativni žarek. Lahko si vizualiziramo, da imamo v rokah svetleči meč ali trozob s katerim presekamo negativni žarek. Predstavljamo si, da imamo v rokah močne škarje, s katerimi negativni žarek odščipnemo in ga razsečemo. Lahko streljamo svetleče žarke v negativni žarek. Negativni žarek je potrebno razsekati, prebosti, preščipniti. Lahko pošljemo ljubezen, ki prodre v žarek in gre v osebo in jo začara. Ljubezen bruhne v osebo in se vrne nazaj v nas in raztrešči vso negativo med osebo in nami.

Ko se želimo osvoboditi konflikta, ki ga imamo z določeno osebo, si lahko pomagam še z eno duhovno vajo. Pred vajo naredimo ritual kabalističnega križa in ga ponovimo po končani vaji. V umirjenem stanju se projiciramo v trebuh, kjer imamo lepe vsebine. Vizualiziramo si, kako imamo v trebuhu sonce. Nato ustrelimo ljubezen in srečo v osebo, kjer eksplodira in osebo napolni s srečo. Nato steče nazaj v nas. Ponovno ustrelimo in lepa vsebina steče nazaj v nas.

V življenju smo dolžni ustvariti svoje življenjsko polje. Od nas je odvisno, koliko imamo v sebi pozitivnih in koliko negativnih vsebin. Kakršno polje bomo ustvarili, tako življenje bomo živeli. Če bomo ustvarili pozitivno polje, bomo tudi živeli v tem in obratno. Splača se nam zavestno boriti, da ustvarimo pozitivno polje in negativnega izničimo. Vsakemu človeku so na voljo svete duhovne sile in vsak jih lahko uporabi, da eksplozivno širi sile, ki uničujejo negativne vsebine in naredijo pozitivne vsebine. Ko streljamo, moramo paziti, da ne začnemo delovati negativno, pač pa delujemo ves čas pozitivno.

SANJE IN STARO OSEBNOSTNO STANJE

Ko se duhovno razvijamo in razvijemo novo osebnostno stanje, se lahko dogaja, da staro osebnostno stanje še vedno hodi z nami in nam onemogoča hitrejši napredek. Lahko se nam zgodi, da se s starim stanjem soočimo v sanjah in se z njim borimo. Prikaže se nam lahko kot neko močno bitje, ki nam ne dovoli, da bi se ga osvobodili in ga premagali. Takrat pomaga, če se s prošnjo usmerimo v našo podzavest. S silo prošnje vstopimo in premagamo bitje starega osebnostnega stanja. Ko se zjutraj zbudimo, lahko naredimo kabalistični križ in sile prosimo, da nam pomagajo staro osebnostno stanje razkrojiti. Sanje sami odsanjamo naprej in vizualiziramo, kako s silo prošnje premagamo bitje starega osebnostnega stanja in zmagamo ter se ga osvobodimo. Tudi sicer, kadar se v sanjah počutimo ogroženi, lahko zjutraj naredimo kabalistični križ in pentagram. Tako nam vzrok, ki smo ga v sanjah predelovali, ne bo prišel v fizično življenje in nas kakorkoli ogrozil. Zjutraj ali popoldan gremo lahko nazaj v sanje in jih v budnem stanju odsanjamo na naš način nam v prid. Predstavljamo si in vizualiziramo, kako uredimo motečo situacijo, ki smo jo sanjali in jo obrnem na prav. Tako vzrok pozitivno uredimo in se osvobodimo nevarnosti ter naredimo pozitivno atmosfero, ki nam omogoča varno življenje.

Čas lahko zaostaja za naravnim časom, ki ga pogojuje življenje. V posameznih državah lahko čas teče skladno z naravnim časom, lahko pa tudi močno zaostaja. Zaostajanje časa se vidi npr. v tem, kako so ljudje obremenjeni in ne uspejo živeti svobodno skladno z naravo življenja. Tako življenje pritiska na ljudi in jih sili v to, da pospešijo svojo evolucijo. Tudi v Sloveniji se dogaja, da je za časom in zaostaja za Zahodno Evropo.

Slavko Mahne Shyama čisti zrak od spodaj-navzgor. Ljudje pa čistijo čas od zgoraj-navzdol in so za časom. Vzroki se niso uspeli izživeti skladno s časom in se sedaj pospešeno izživljajo. Tako posledično prihaja do več obremenitev. Če izvajamo obujanje čaker, si lahko sami zelo pospešimo čas, ki se nam gradi po evoluciji. Ko napredujemo do 7. mentalne dimenzije, čas ulovimo. Tako lahko svobodno delujemo in uspešno dosegamo življenjske cilje. Prebujanje čaker nam omogoča, da iz sebe na površje mečemo svoje vzroke zaostajanja časa, ki nam pridejo tudi v zavestne nivoje. Takrat je primerno narediti kabalistični ritual pentagrama (do 2. krat na teden), ki nam sčisti vzroke, ki so nam prišli na površje. Ritual pentagrama sam po sebi sicer časa ne pospeši, nam pa osvobodi vzroke in tako lahko naprej prebujamo čakre in tako napredujemo.

KOZMIČNA MREŽA IN ZAŠČITNE PLOŠČE

Kozmična mreža so energetske mreže, ki so razpredene po celem svetu in so tudi v stanovanjih ter v hišah, ker prebivamo. Notranjost kozmične mreže je lepa, kjer pa se stranice spajajo (v vozlih), prihaja do sevanja. Vozli mreže so kritični in povzročajo tudi rakasto obolenje. Če poleg vozla postavimo knjigo (Slavka Mahne Shyama), bo razbila kritični vozel in sicer knjigo je potrebno postaviti 30 cm od vozla kozmične mreže. Lahko si pomagamo tudi s ploščo Kavzalne Svetlobe, katero postavimo 20 cm stran od vozla kozmične mreže in bo prav tako razbila neustrezni energetski vozel. Plošča Izvir življenja pri tem še posebno dobro deluje, vendar moramo paziti, da je ne spiramo preveč. Zvečer je najbolje, da spiramo celo ploščo Izvir življenja (zlato ploščico in bakreno podlago), zjutraj pa speremo le zlato ploščico. Tako nas plošča zdravi cel teden. Po enem tednu spiranja, ploščo pustimo 2 dni povsem pri miru brez dotikanja in spiranja. Razlog je v tem, da plošča Izvir življenja potrebuje ozemljitev, da poišče zemljo. Bakrena plošča se v povezavi z zlato ploščico pomakne navzdol tudi 10.000%. Zlata ploščica deluje kot živo bitje in predstavlja plus pol. Bakrena plošča predstavlja minus pol in združitev z zlato ploščico da energijo. Bakrena podlaga se poveže z zemljo. Če ploščo Izvir življenja spiramo preveč, bo izgubila ozemljitev. Če pa je ne bi spirali ves teden, bi delovala le še 14%, dokler je ponovno ne speremo. Zato je pomembno, da ploščo ne spiramo ne preveč, ne premalo. Torej, zvečer speremo celo ploščo, zjutraj pa le zlato ploščico, po enem tednu pa jo za 2 dni pustimo pri miru. Če uporabljamo ploščo Izvir življenja za čiščenje hrane, najprej speremo celo ploščo, postavimo poleg plošče hrano, nato pa v 1 uri 3 krat speremo in obračamo le zlato ploščico. V avtu ploščo Izvir življenja spiramo na 2-3 dni, tako nas ves čas čisti in nam nudi zaščito.

KONTAKT Z ZEMLJO

Ljudje imajo premalo kontakta z zemljo. Če se kdaj preselimo, je še posebej pomembno, da znamo narediti svoje lastne korenine, sicer se dogaja, da živimo družinski koren in družinsko usodo, namesto svoje. Tako svoje usode sploh ne moremo živeti. Odgovornost vsakega človeka je, da se osvobodi in začne živeti svoj lasten koren ter usodo. Potrebno je, da naredimo svoj lasten koren, tam kjer živimo. Na podlagi tega lahko koristimo moč za zdravje, zaščito, za vse splošne življenjske stvari. Ko živimo svoj koren, lahko tudi na površinskem nivoju razvijemo veliko energije. Vendar če energij ne ozemljimo, ni od tega nobene koristi. Če energije niso ozemljene, se pojavlja nesigurnost, zato jih moramo ozemljiti. Za primer, v zraku obstaja ogromno statične elektrike, vendar ker ni ozemljena, ostaja neizkoriščena in si z njo ne moremo nič pomagati. Pomembno je, da znamo ozemljiti samega sebe. Da najdemo sebe in naredimo svoj žarek neodvisno od družinskega korena. Ko se enkrat odselimo od staršev in gremo na svoje, moramo zgraditi svoj lasten temelj. To bi se moralo zgraditi otrokom že pri 17. letu starosti. Tudi če živimo v isti hiši, kot živijo starši, je izredno pomembno, da zgradimo svoj lasten temelj. Če se človek namreč osamosvoji, se s tem starši tudi do 100% razbremenijo. Starši običajno ne uspejo dojeti, da morajo svojim otrokom pustiti, da se povsem osamosvojijo in razvijejo svoj lasten temelj delovanja. Ne glede na to, kje živimo, ali se veliko selimo ali ne, je zelo pomembno je, da naredimo svoj lasten individualen nevtralen žarek. Da to razvijemo, si lahko pomagamo z vizualizacijo. V umirjenem stanju si predstavljamo, kako gredo iz nas naše korenine globoko v zemljo navzdol in pridejo v svetlečo kroglo, kjer se prizemljeno gradi naš temelj. Iz zgornjih centrov steče energija v nas in skozi nas naprej globoko navzdol v naše korenine in naš temelj, kjer smo povezani s svetlečo kroglo. Nato se ta energija oplemenitena dvigne nazaj navzgor in steče skozi nas ter se prečisti. Omenjena vizualizacija nam pomaga narediti svoj žarek, neodvisen od ostalih ljudi in gradi se nam naš lastni temelj.

ZMAJEVSKA MOČ

Zmajevska moč je moč ognja. Je vojna borba, katero moramo znati obvladati. Ko jo razvijemo, gremo lahko v borbeno stanje in se znamo boriti, ko je to potrebno in dosegamo življenjske cilje ter rezultate. Če je ne obvladamo, ostanemo podrejeni poziciji v kateri se nahajamo. Simbol zmajevske moči je meč. Zmajevska moč simbolizira od 1. do 7. čakre elementa ognja. Ta vir lahko najdemo. Deluje skozi vse podelemente elementa ognja. Deluje skozi zavest in višjo zavest. Za primer Kitajci so uspeli razviti zmajevsko moč in jo obvladajo ter uporabljajo v borilnih veščinah (kung fu, karate...).
Če jo v celoti razvijemo, lahko postanemo vrhunski športni zmagovalci.

Ko razvijamo lastno individualnost, je glavna stopnja, da gremo skozi center, ki se nahaja na področju vratu. Vrat je center, ki predstavlja moč. Lahko se dogaja, da nam razumski programi, ki smo jih sprejeli vase, onemogočajo, da bi prišli z našo individualnostjo čez center vratu. Višje učeni ljudje imajo običajno s tem več problemov. Kdor se je veliko šolal, ima v sebi ogromno količino podatkov, ki jih je dobil vase tekom učenja. Na naučene podatke se veže razum, ki onemogoča, da bi človek lahko ohranil stik s svojim resničnim človeškim bitjem. Ta se namreč nahaja izpod naučenih podatkov, kar se človek težko zaveda. Za primer lahko vzamemo drevo. Nekdo, ki ima v sebi ogromno naučenih podatkov, bo drevo gledal na omejen način, kot se ga je priučil. In sicer, drevo bo zaznaval skozi definicijo podatkov, da je drevo sestavljeno iz krošnje, listov, lubja, korenin... Če pa bi drevo gledal na pravi način, bi poleg tega zaznaval drevo tudi kot živo bitje, zaznaval življenje drevesa, čutil, kako ima lahko drevo rad, kako lahko diha energijo življenja z njim, kako se skozi drevo pretaka življenje narave. Če človek gleda na naravo le skozi definicijo podatkov, tudi na svoje telo gleda na tak način. Ne zaveda se, da je človeško telo sestavljeno iz energije, ki kroži v naravo in nazaj, kroži v druge ljudi in nazaj. Če gledamo naravo okoli sebe na pravi način, vidimo tok življenja. Razumski pogled lahko definira le majhen del, saj vidi le 1% celote, ostalih 99% pa ne vidi. Zato bi moral biti razumski pogled vedno podrejen naravi življenja. Ko se človek začne zavedati razumske dvojnosti in se mu pogled odpira globlje, se lahko včasih pojavi tudi strah. Človek se namreč začne zavedati globlje resnice in spoznava, kako omejeno je na življenje gledal prej.

Ko hodimo na Tedenske Programe in Delavnice Duhovnega Razvoja pri Slavku Mahne Shyama, dobimo v sebe višje energije in duhovne sile nam pomagajo urejati življenje. Duhovne sile, ki so v nas, delujejo tako, da osvobajajo ljudi in jih osrečujejo. Prav je, da v življenju delujemo plemenito in se trudimo širiti to lepo stanje in energije tudi v naše okolje, saj s tem ljudem okoli nas lepšamo življenje, jih izpolnjujemo in so ljudje lahko bolj srečni. Če pa delujemo negativno in z energijami, ki jih nosimo v sebi, maltretiramo ljudi, potem s tem zbijemo dol tudi sebe. Duhovne sile nas lahko v takem primeru tudi kaznujejo in se obrnejo proti nam. Vsak človek je samostojno individualno bitje in prav vsak človek si želi biti srečen. Zato je prav, da ljudem pomagamo, da so lahko srečni. Da smo dobri ljudje in da osrečujemo ljudi okoli nas. Če kdaj pridemo v situacijo, ko so ljudje do nas negativni, je to na osnovi tega, ker imamo sami v sebi vzrok, da smo sploh prišli v tako situacijo. Takrat se potrudimo v sebi najti vzrok in se ga osvoboditi. Če se v situaciji, ko je nekdo do nas negativen, samo jezimo in delujemo tudi sami kot negativci, traja osvobajanje vzroka veliko dlje. Včasih je neka oseba do nas negativna, saj nam sproža naše lastne neurejene vsebine, ki jih moramo tako ali tako še predelati. Ravno taka "negativna" oseba, nam pomaga, da se lahko vzroka v sebi osvobodimo. Vprašajmo sebe: "zakaj sem se sploh znašel v tej situaciji?". Vprašajmo sebe: "kje se nahaja moj vzrok v otroštvu, da sem sedaj tu?". Vsebino vzroka, ki ga imamo v sebi, moramo ozavestiti, ga predelati in priti z njim pod 50%. Ko se vzroka v sebi osvobodimo, lahko oseba, s katero smo imeli konflikt, kar naenkrat spremeni karakter in postane do nas prijazna. Lahko pa se tak človek kar sam od sebe odstrani iz našega življenja, saj v sebi nimamo več vsebine, ki bi ljudi okoli nas motila.

Seksualna energija je glavna energija življenja in če je ta v kaosu, lahko vodi do problemov. Za primer Nemci in Avstrijci imajo veliko osvobojene seksualne energije, pri Slovencih pa je je večina še v kaosu. Seksualna energija zelo vpliva na materialne rezultate. Če jo uredimo in jo transformiramo v višje finejše energije, naredimo red v življenju. Transformirana seksualna energija tako ne deluje več kot seksualna energija, pač pa kot energija narave, ki je življenjski vir, iz katere rastejo drevesa in s katero se oplajajo živali. Seksualna energija je čista in svetleča energija, s katero so povezani vsi ljudje. Če želimo oplemenititi svojo seksualno energijo, pri tem zelo pomagajo vaje dihanja na haro, obujanja čaker, izvajanje joge. Vse te duhovne vaje namreč transformirajo seksualno energijo navzgor. V Sloveniji se odpira transformacija seksualne energije. Narava se je sama začela boriti proti človeškem kaosu. Če se ljudje sami ne izborijo, se transformacija energije dogaja tudi skozi naravne katastrofe. Sama narava ureja človeške vzroke seksualne energije. Če se ljudje ne trudijo oplemenititi čistega stanja, narava poskrbi, da ljudje skozi trpljenje transformirajo seksualno energijo.

Ko prestopimo s svojim bitjem v 5. stopnjo sreče, bo šel kaos pod 50% in v življenju se nam pojavi red. Red pomeni, da se v življenju naredi urejeno ravnovesje. Takrat se naše energije povežejo z naravo življenja in ta deluje nam v prid. Narava življenja dela za nas in nam nudi srečo in blaginjo. Tako se naše življenje odvija pozitivno in pravilno. Pomembno je, da se vsebina reda v nas prečisti in uravnovesi, tako nam bo dano, da lahko živimo srečo in zadovoljstvo. Vsebina reda obstaja v nas in tudi v naši okolici (v drugih ljudeh okoli nas). Prav tako lahko tudi vsebina kaosa obstaja v nas in v naši okolici. Če imamo v sebi kaos, se bomo povezali tudi s kaosom, ki je okoli nas v drugih ljudeh. Če pa naredimo v sebi red, se bomo povezali z redom okoli nas. Pri vzpostavljanju reda v naši notranjosti zelo pomaga, če razvijamo vero v Boga, vero v Vrhovnega Boga. Moč molitve je ogromna moč, ki jo lahko razvijamo in uporabljamo. Vrhovni Bog je neizmerna sila iz katere je vse ustvarjeno. Človeštvo obstaja na obrobju, vendar je prav tako narejeno iz Boga. Človek hoče včasih delovati le iz sebe, vendar je ustvarjen iz Boga. Je kot veja na drevesu. Če ne bi bil povezan z Bogom, bi se posušil. Bog nam je na voljo, če verujemo. Če človek veruje v sile, lahko razvije zelo močne sile, ki mu pomagajo urejati življenje. Človeku se tako moč in širina zelo poveča. To je čista moč, iz katere je ustvarjena narava. Če se skozi vero povežemo s to silo, živi potem tudi v nas in skozi nas deluje. Če želimo najti Boga, imejmo vero, da je Bog povsod okoli nas in v nas. Bog je tu.

Ko se ljudje zaljubijo, se lahko zgodi, da partner, ki se zaljubi, energetsko pade v ljubljeno osebo. Čeprav je bila prej obojestranska privlačnost, se lahko pripeti, da partnerja oseba, ki se je vanj preveč zaljubila, sploh ne zanima več. Človek, ki je "preveč zaljubljen" lahko namreč izgubi lastno individualnost in labilno ter neodgovorno pade v ljubljeno osebo. Če se na tak način odzemljimo, postanemo partnerju zoprni in lahko čuti do nas tudi odpor. Ko izgubimo sebe, začnemo v partnerja namreč vlivati svoj lastni kaos, oziroma tiste vsebine, ki jih sicer imamo pod nadzorom, dokler smo v sebi. Dokler smo v sebi, nas ščiti kot nekakšen filter, ki nam sproža ravno toliko nepredelanih vsebin, kolikor je prav, da se nam izrazijo navzven in se sproti varno predelajo. Če nenadzorovano iz sebe pademo v partnerja, pričnemo s tem rušiti tudi njega samega in to je tudi razlog zakaj mu postanemo moteči in lahko do nas čuti odpor. Kadar pademo v partnerja, tudi nimamo več nadzora nad lastnim telesom, zato je zelo pomembno, da iščemo nadzor v sebi in se zavedamo teže in sproščenosti lastnega telesa. Potrebno je, da v sebi iščemo individualnost, prizemljenost v trebuh, v duhovno središče, občutimo težo telesa, občutimo stopala, da smo v sebi, v svojem sredinskem stebru in ohranjamo vrline v sebi. Na ta način v sebi držimo in razvijamo moč lastne individualnosti ter smo partnerju tudi zanimivi. Ko partnerja objamemo, si lahko v mislih rečemo: "Jaz sem jaz, ki te ljubim". Tako v sebi držimo zavedanje samega sebe. Partnerju lahko s prizemljenim stanjem ponudimo pravo stanje in ga tako izpolnjujemo.

Tudi v poslu je zelo pomembno, da delujemo iz sebe. Če pademo iz sebe, se nam lahko pojavijo iluzije in cilja ne bomo mogli doseči. Pomembno je, da ostanemo v sebi, da nikoli ne pademo iz sebe. Moramo se zavedati, da smo sami najbolj pomembni. Da smo pomembnejši od cilja. Cilj ni tako pomemben kot mi. V sebi moramo imeti moč nad ciljem, ki smo si ga zastavili. To velja tudi za druga področja, kot npr. učenje, delanje izpitov... Pogosto se namreč dogaja, da se doma ljudje zahtevane snovi perfektno naučijo, ko pa pridejo na polaganje izpita, tam odpovejo in izgubijo samega sebe. Če pademo iz sebe in začnemo padati v cilj, se nam cilj čedalje bolj oddaljuje. V takih situacijah si lahko v mislih ponavljamo: "Sem povsem stabilen, prizemljen. Obvladam posel ali cilj". Pomembno je, da se prizemljeno zavedamo svoje individualnosti in v sebi ohranjamo moč. Ves čas ohranimo stabilno stanje sami v sebi. Samo skozi sebe lahko cilj dosežemo. Ne smemo pasti iz sebe. Ohranimo zavedanje trdnosti, stabilnosti in lastne individualnosti.  Prav je, da v sebi vedno ohranjamo moč trdnosti lastne individualnosti in se iz tega stanja usmerjamo, projiciramo ter dosegamo zastavljene cilje. V osnovi je center trebuh, zavedanje samega sebe v predelu trebuha.

Čas je sedaj ustvarjen tako, da v okolju obstaja masa komunikacije, revij, filmov, interneta, televizije, ogromno zunanjih stvari in vse to nas sili, da padamo ven iz sebe. Ko pademo iz sebe, postanemošibki, tečni, konfliktni, se prepiramo, nismo v sebi in v nas prodira kaos. Tako nimamo moči, da bi iz svoje pozicije lahko držali polje reda, sreče, uspeha, blaginje. Civilizacija je v sedanjem času narobe sprogramirana in ne dovoli, da bi lahko živeli sebe. Ljudje ne živijo sebe. Zato se moramo zavestno truditi, da ne padamo navzven in ohranjamo v sebi trdnost in zavedanje samega sebe v predelu trebuha. Pomemben center je tudi predel vratu. Vrat predstavlja center individualnega jaza in center v vratu individualizira moč. Da razvijemo moč v vratu najbolj pomaga obujanje čaker. Z jogo se lahko še dodatno okrepimo. Razviti moč v vratu je osnova življenja, da pričnemo živeti samega sebe.

Kadar gremo v tujino, se procesi odvijajo v smeri, da začnemo iskati individualnost z drugim okoljem. Takrat moramo vklopiti drugo individualnost. Ruši se napačna individualnost in sicer tista, ki nam je bila v domačem okolju vsiljena npr. od družine, religij, institucij... Ljudje v tujini pogosto izgubijo individualnost, saj ne znajo poiskati vira svoje individualnosti. Če želimo individualnost v tujini razviti in jo okrepiti, zelo pomagajo vaje obujanja čaker in dihanja na haro. S temi duhovnimi vajami lahko že v nekaj dneh razvijemo lastno individualnost v sebi. Tako najdemo svoj center in imamo nadzor ter orientacijo v okolju, kjer se nahajamo. Zlijemo se s kolektivno vsebino, ki v tujini obstaja.


INDIVIDUALNOST PRI OTROCIH

Vsak otrok se rodi z individualnostjo, ki jo kmalu (zaradi neustreznega delovanja staršev), izgubi. Otroci se rojevajo že v novi čas, ki pogojuje drugačne zakonitosti, starši pa so še vedno iz starega časa. Staršem se še ni razvila pamet in znanje, ki je potrebna, da se otroci v sedanjem času individualizirajo. Pomembno je, da otrokovo individualnost spoštujemo in ga gledamo, kot bi bil že odrasla osebnost. Na ta način bo ohranjal individualnost in se čedalje bolj razvijal v samostojno individualno osebnost. Na drugi strani pa moramo obvladati negativne impulze, ki se otroku sprožajo. Negativne impulze moramo obvladati, pri tem pa ne smemo raniti otrokovega notranjega bitja ali individualnega jaza. Zanimiva je primerjava "pridnih" in "nezatrtih" otrok. Ljudje, ki so odraščali na način, da jim starši v otroštvu individualnosti niso uspeli zatrti, so bolj v skladu s sedanjim časom, kot pa tisti ljudje, katerim je bila v otroštvu individualnost zatrta. Ljudje, ki so jim starši v mladosti individualnost zatrli, so sicer sedaj bolj pridni, a manj zanimivi. V sedanjem času že samo kolektivno polje veliko bolj ščiti otroke, da jim starši ne bi uničili osebnega jaza. Osebni jaz ni isto kot individualnost. Kdor je rasel npr. v komunističnem sistemu, nima razvitega osebnega jaza, saj je komunistični sistem blokiral, da bi se posameznikom osebni jaz sploh lahko razvil. Starši lahko naredijo veliko pri tem, da bodo njihovi otroci res razvili pravo individualnost. Pravilen način vzgoje otrok je torej takšen, da otroku spodbujamo razvoj lastne individualnosti, na drugi strani pa razbijemo "demončke", kadar se pojavijo, vendar pa pri tem nič ne poškodujemo otrokove individualnosti in osebnega jaza.

Življenje nas sooča, da delamo in smo v komunikaciji z živimi bitji. Ko komuniciramo z zunanjim okoljem, to počnemo na 2 načina. Prvi način komuniciranja je razumski, ko vlagamo energijo v zavednem razumskem nivoju. Drugi način pa je podzavestni, ko energija iz naše podzavesti steče navzven v okolje. Ko se v življenju soočamo z okolico (npr. z delom, učenjem, poslom...) niti ne vemo, da se nam stvari odvijajo na podlagi naše energije, ki jo v dejavnost vlagamo. Soočamo se lahko z občutki sreče, kreativnosti ali na drugi strani z občutki teže, trpljenja. Da svojo energijo predelamo in dvignemo na višjo stopnjo sreče, je najbolje, da se trudimo v okolico vlagati ljubezen ali vsaj razumevanje. Ko namreč zavestno pričnemo vlagati pozitivno energijo v okolje, se prične naše počutje in odnos do dejavnosti / okolja popravljati, izboljševati ter postaja vedno prijetnejše.

V komunikaciji med ljudmi se pojavljajo takoimenovani "oblački". Obstajajo oblački, ki predstavljajo srečo, svetlobo, svobodo, užitek... Obstajajo pa tudi oblački, ki so moteči, temni in pogojujejo jezo, sovraštvo, prezir, lenobo, konflikte... Človek naj bi se trudil, da v komunikaciji ustvarja prijetne oblačke, na drugi strani pa razkraja moteče oblačke. Življenje nam da možnost izbire. Lahko celo življenje živimo v sovraštvu z okolico, lahko pa se odločimo delovati na pravi način in postajamo čedalje bolj srečni. Vrlina komunikacije je glavna zadeva, ki se pri tem odvija. V zahodnem svetu (npr. Nemčiji) je kolektivna energija pozitivne komunikacije (pozitivnih oblačkov) veliko bolj razvita, kot pa v Sloveniji. Pomembno je, da se trudimo, da smo v komunikaciji ljubezni in sožitja z okoljem, tako čistimo svojo komunikacijo in pričenjamo čedalje bolj uživati v stvareh, ki jih počnemo.

Seksualnost predstavlja ljubezen na 1. in 2. čakri. Seksualne energije, ki obstajajo v materiji in astralu, moramo iz nagona dvigniti v komunikacijo reda, ljubezni, zdravja, sožitja. Ko nam uspe dvigniti vso vsebino seksualne energije, se vsi negativni oblački razkrojijo. To izrazito deluje na materialno telo, na zdravje, lepoto, mladost. Transformirana seksualna energija deluje v čisti vsebini. Tudi v Indijski filozofiji poučujejo, kako zelo pomembno je, da se seksualno energijo oplemeniti in dvigne na višji nivo. Na primer zahodni svet je dvignil že veliko seksualne energije na višji nivo, v Sloveniji pa obstaja še veliko nepredelane energije ter naslag.

Ko se življenjska partnerja (moški in ženska) združujeta, prihaja do zlitja moškega in ženskega arhetipa. Če drug do drugega delujeta pravilno, pride do združitve v tretjo energetsko celoto in iz tega vira lahko partnerja črpata življenjsko energijo, zdravje, srečo, uspeh, blaginjo... Ko se partnerja pravilno zlijeta v 3. celoto, dobita popolno moč nad vzroki in obvladata celo življenje. Tretja celota predstavlja duhovno bitje, v katerem ne obstaja več vloge spola, pač pa se vključijo vanj višja duhovna bitja. Da pride do pravilnega zlitja moškega in ženskega arhetipa, je potrebno pravilno delovanje moškega in ženske. Ženska naj bi bila v odnosu do moškega v podrejeni poziciji, moški pa v nadrejeni. Tu ne deluje nikakršna oblika večvrednosti ali manjvrednosti, pač pa pravilni način delovanja. Moški deluje na svoji moški vibraciji energije, ženska pa na svoji ženski vibraciji energije. Do zlitja arhetipa prihaja le, če ima moški nad žensko nadzor nad 52%, ženska pa nadzor nad moškim do 48%. Tako pride do pravilnega zlitja. Pri rastlinah in živalih pravilno razmerje med moško in žensko naravo usmerja že sama narava. Na primer v naravi pri rastlinah ima moški del rastline 72% moči, ženski del rastline pa 28% moči. Pri živalih (npr. mačkah) ima moški del 56% moči, ženski del pa 44% moči. Ljudem je dana zavest in se morajo sami truditi, da zavestno ohranjajo pravo razmerje moči med moškim in žensko. Ženska deluje v materiji in astralu, moški pa v mentalu. Če se pravilno združita, obvladata skupaj vse dimenzije. Moški izpolni žensko naravo in prav tako ženska izpolni moško naravo. Ženska nudi svoje energije in izpolni moškega v mentalni dimenziji le, če moški v polni meri spoštuje žensko naravo. Če moški ne deluje pravilno in ženske ne spoštuje, ni nobene koristi in do pravega zlitja arhetipov ne more priti. Ravno tako, če želi biti ženska nadrejena, ni od tega nobene koristi. Le če je razmerje med moškim in žensko pravilno narejeno, se arhetip združuje.

Ko se ženska moškemu preda in se mu nudi, je zelo pomembno, da ženska v sebi ohrani samozavestno stanje lastne individualnosti. Skozi to stanje se moškemu lahko pravilno preda. Svoje lastne individualnosti ženska ne sme izklopit. Če ne ohrani lastne individualnosti, bo v moškega vlila tudi svoje lastne moteče vsebine in moškemu postala moteča. Pravilno je, da ženska poišče svojo lastno individualnost in se spoji z moškim na pravi način. Za moškega prav tako velja, da mora v polni meri spoštovati žensko, ki se mu predaja in v sebi razvijati moč lastne individualnosti. Tako lahko ženski nudi svoje moške vsebine, ne pade vanjo, pač pa jo pravilno izpolni. Žal se v svetu pogosto dogaja, da veliko moških ne deluje pravilno v odnosu do žensk. Ko moški začutijo, da se jim želi ženska predati, jo hočejo izkoristiti. Ali pa, ko moški začutijo, da hoče ženska dominirati, se ji neodgovorno prepustijo. Moški, ki se ženski na tak način nepravilno prepusti, postane ženski prav tako moteč. Pravilni način je torej zavedanje in razvijanje svoje lastne individualnosti in se skozi to povezati s partnerjem. Pri tem pa moramo paziti, da ne skušamo najti lastne individualnosti na silo, saj bi s tem lahko naredili blokado. Prav je, da se prepustimo življenju, se trudimo in pošteno borimo ter sprejemamo, kar nam življenje nudi. Na ta način bomo skozi življenjske izkušnje gradili sebe in zgradili svojo lastno individualnost.

Za pravo povezavo s partnerjem je potrebno v sebi tudi izklopiti moški in ženski del staršev ter najti svoj lastni vir v sebi. Dokler ne najdemo sebe, v nas še vedno obstajajo moteče vsebine.

Vsak moški je sestavljen iz 70% moške energije in 30% ženske energije. Prav tako je ženska zgrajena iz 70% ženske energije in 30% moške energije. Če se moški in ženska duhovno razvijata, lahko premagata ta človeški del narave in odstotek moške in ženske energije v sebi še dodatno razvijeta in povečata. Če npr. moški z duhovnim razvojem v sebi razvije ženski del nad 50%, bo že lahko dosegel lepo zlitje z nasprotnim spolom. V višjih fazah evolucije, lahko človek ne glede na spol v sebi razvije moško in žensko energijo tudi nad 1000%.

V naravi sta zaradi nižje evolucije moški in ženska, (ki sicer tvorita eno celoto), razdeljena na 2 celoti. Spajanje ženskega in moškega arhetipa v življenju si lahko predstavljamo kot piramido, v kateri se od spodaj navzgor postopoma združujeta moški in ženska. Čisto na dnu sta vsak na svojem koncu narazen. Ko evolucijsko napredujeta po stopničkah, se čedalje bolj zbližujeta in spajata. Ko se moška in ženska evolucija razvija, postopoma doseže dve/tretjini piramide in to je mejnik, ki predstavlja 7. kavzalno dimenzijo. 7. kavzalna dimenzija je polno zlitje moškega in ženskega arhetipa. Tu ne obstaja več dvojnosti, pač pa obstaja okolje, ki deluje kot ena celota. To stopnjo je v preteklosti že dosegla neka rasa, ki je zatem prestopila v angelsko dimenzijo. V sedanjosti se še nobena rasa ni uspela razviti do take stopnje.

Kako bi ves čas držali pravilno moč zlitja arhetipov v sebi? Eno je, da se trudimo pravilno delovati do svojega življenjskega partnerja. Drugo pa je, da imamo pravi odnos tudi do vseh ostalih ljudi. Če ne delujemo pravilno tudi do ostalih ljudi, si rušimo srečo. Če se človek trudi ohranjati pozitiven odnos do vseh ljudi, bo lahko v sebi ohranil tudi nad 70% arhetipa in bo v svojem življenju lahko koristil visoko stopnjo sreče. Ljudje imamo ogromno moči v sebi. Prav je, da se zavestno trudimo ohranjati lepe odnose z ljudmi, da širimo nesebično ljubezen, srečo in čez čas bomo avtomatsko spontano pravilno delovali. Okolici dajemo ljubezen in jo istočasno sprejemamo, ob enem pa v sebi ohranjamo moč volje, da smo sposobni premagovati negativo. Na Tedenskih Programih vedno dobimo 100% vira harmonije arhetipov ne glede na to, če smo samski ali v vezi s partnerjem. S tem navdihom se potrudimo širiti pozitivno komunikacijo z okoljem, ki nas obdaja. Namesto konfliktov se zavestno potrudimo izražati sožitje in ljubezen.

Če pridemo v komunikacijo z ljudmi, ki so do nas negativni, lahko naredimo energetsko steno / pregrado, ki je pozitivna in tako uredimo neustrezno stanje komunikacije. Zavedati se moramo, da če smo prišli v neurejeno okolje, je razlog v nas samih, da smo sploh prišli v tako situacijo. Potrebno je pogledati v sebe, poiskati vzrok ter ga urediti. Ko v sebi najdemo vzrok oz. šibkost, se potrudimo sebe v tej smeri pozitivno okrepiti. V življenju nič ne pride brez vzroka. Ljudje niso zlobni in so zelo prijetni, če jih spravimo v red. Pozitivno energetsko pregrado naredimo tako, da v roke vzamemo zdravilno ploščo, jo fizično premikamo in delamo z njo energetsko pregrado. Istočasno vizualiziramo, kako se med nami in osebo (s katero smo v konfliktu), naredi pozitivna energetska pregrada. Ponavljamo si: "Pozitivna energetska pregrada med osebo in mano. Pozitivna energetska pregrada med mano in osebo." Vedno ponovimo obe varianti, saj obe predstavljata različna toka energije in oba je potrebno aktivirati. Pozitivna energetska pregrada bo uredila neprimerno energetsko stanje med nami in osebo, s katero smo v konfliktu.

Komunikacija je zelo pomembna v življenju. Če je v sebi ne uredimo, ves čas prihajamo v motečo komunikacijo z okoljem. Pogosto se dogaja, da ljudje komunikacijo blokirajo, jo zatirajo in tako ostajajo majhni. Moramo se upati odpreti življenju, sprejeti komunikacijo in jo dihati navzven. Človek se mora upati dihati sebe navzven in nazaj vdihovati življenjsko energijo. Če zadihamo navzven, potem zaživimo in začutimo dihanje življenja. Ko je bil Slavko Mahne Shyama star 20 let, je že takrat 10 let med tekom spontano dihal nesebično ljubezen. Ljudje bi morali dihati ljubezen, srečo, svobodo, zdravje... Dihati navzven in povratno sprejemati nazaj ter tako spontano delovati. Ko delujemo na tak način, gremo skozi fazo nesmrtnosti duha. Prav je, da imamo radi tudi Slovenijo. Pomembno je, da sebe dvignemo v odnosu tudi do Slovenije in dihamo z njo.

Če gledamo otroške risanke, velikokrat opazimo, da v njih nastopajo tako dobre kot slabe figure (npr. želve so dobre, gusarji hudobni)... Kaj predstavljajo slabe figure? Človeško bitje je zelo veliko. Človek je razširjen skozi vse ljudi na svetu, tudi skozi planete. Človek ima še 7. spodnjih dimenzij. Vsebine, ki so še nepredelane in neurejene, nam prav tako pripadajo in se kažejo kot zlo v ljudeh okoli nas. V resnici smo to mi, oziroma so to tiste vsebine, ki jih še nismo ozavestili in predelali. Za primer v otroški risanki predstavljajo gusarji še nepredelane vsebine želv. Negativa, ki nas obdaja in se z njo soočamo, je del nas samih. To so naše dimenzije. Okolje in ljudje, ki so do nas negativni, nam le pomagajo, da nas soočajo z vsebinami, ki jih moramo predelati. Borimo se lahko na več načinov. Lahko pretepemo ljudi okoli nas, vendar to ni najbolj pametno. Kdaj pa je tudi to potrebno, da si podredimo ogenj in se izborimo. Včasih je na ljudi, ki so negativni do nas, primerno delati ljubezen in sožitje, tako se bo tisti del nepredelanih vsebin predelal skozi nas. Najslabše je sovražiti ljudi, ki so do nas negativni. Večinoma pomaga, če se z negativno osebo lepo pogovorimo in se trudimo izražati pozitivno komunikacijo. Ljudje, s katerimi smo v komunikaciji, so v resnici le instrumenti, skozi katere se izraža naše lastno bitje.

Negativni pol se običajno kaže tudi skozi našega življenjskega partnerja. Partnerja se izražata drug skozi drugega. Včasih se lahko zgodi, da se čez čas ne ljubiš več tako močno, kot pa si se v začetku odnosa. Ko nekaj časa živiš skupaj, se izrazi v obeh partnerjih tisti del, ki je v kaosu in še ni predelan. To po navadi zaznamo v partnerju, v resnici pa je to običajno naš še nepredelani kaos, ki nam ga ravno naš življenjski partner sproža in pomaga predelovati. Ravno tu se je najbolj potrebno razumevajoče pogovoriti brez očitkov. Na ta način razbremenimo, kar smo negativnega vložili v svojega partnerja in tudi on v nas. Tako povečujemo svojo vsebino, ki se predelana in oplemenitena zlije v oba. Prav je, da vlagamo ljubezen v partnerja. Lahko si govorimo: "Jaz tebe ljubim. Ti mene ljubiš. Skupaj se imava rada in skupaj premagava vse ovire." Do življenjskega partnerja se trudimo delovati razumevajoče in prav tako tudi do drugih ljudi. Tako se bo pozitivna energija izrazila tudi do nas. Veliko kaosa obstaja tudi v družinah, zgradbah, stvareh. Tudi to je potrebno uravnovesiti in transformirati v pozitivno osvobojeno stanje.

Kaos predstavlja energije in vsebine, ki ne delujejo pozitivno in jih je potrebno še predelati, npr. konflikti, vremenska opustošenja, potresi, neravnovesja v živalskih vrstah, izumrtje živalskih vrst... Ljudje so v kaosu, bolezni se pojavljajo. Vse je dvojnost reda in kaosa. Prav je, da se trudimo ohranjati red v odnosu do kaosa.

Stare civilizacije so na planetu naredile piramide v simbolu pentagrama. Tako se je stopnja reda, ki je takrat obstajal, povečala iz 14% na 100%. Piramide naj bi držale energetsko ravnovesje za vsa živa bitja na planetu. V sedanjem času piramide še vedno delujejo, vendar z manjšo močjo. Nekatere so zakopane in se za njih sploh ne ve, da obstajajo. Pentagram, ki je obstajal na osnovi postavljenih piramid, predstavlja v sedanjem času sicer le še 72% moči in piramide same po sebi niso več v ravnovesju ter tudi ne dajejo več pravih rezultatov. V makroplanetu nekatere piramide energetsko delujejo v redu, na samo območje, kjer so postavljene, pa delujejo moteče.

ZAŠČITNE PLOŠČE IN DELOVANJE NA KAOS

- Zaščitna plošča Izvir Življenja: kjer je plošča postavljena, drži red in nevtralizira kaos. Kaos ne more prodreti v 5.5 dimenzijo. Plošča v osnovi deluje na materijo in astral. Izniči sevanje. Čisti tudi vzroke otrok, zato je zelo primerno, da je položena v sobah, kjer se nahajajo naši otroci.

- Plošča Kavzalne Svetlobe: umirja čustveni kaos ter 4. čakro.

- Zaščitna Knjiga: Če je položena poleg postelje, deluje na astral in začetek mentala. Umirja strasti kaosa in nagon.

- Zdravilna Plošča: deluje na vse dimenzije na 1. 2. in 3. podčakro. Namenjena je za zdravljenje. Za krajši čas (npr. med dopustom) jo lahko uporabimo tudi proti sevanju, vendar na sevanje ne deluje dolgoročno. Namenjena je, da je v stiku z rokami in telesom. Deluje kot zdravilni instrument. Je pomoč, da blažimo in preprečimo obolenje npr. meningitisa, pika os, klopov, bolezni... Onemogoči viruse, da ne delujejo. Virusi se na Tedenskih Programih v celoti pozdravijo.

- Zaščitni Medaljonček: Če smo zunaj npr. v službi ali med ljudmi, ga je primerno sprati na 4 ure, tako nas bo ves čas ščitil in držal ravnovesje.

- Energetski simboli: Vsak deluje na svoji dimenziji. Drži red in nevtralizira kaos.

Energetske plošče je primerno vsakodnevno spirati, tako držijo srečo in red v odnosu do kaosa. Plošče zablokirajo kaos in do nas lahko pride le 25% kaosa, ki ga predelujemo in osvobajamo. Tako smo varni in zaščiteni.

Da naredimo ravnovesje reda v odnosu do kaosa, so za izvajanje najbolj primerne duhovne vaje (obujanje čaker, pentagram, joga), ki že same po sebi držijo ravnovesje.


JOGA SMEHA

Je duhovna vaja, ki sproži smeh. Predstavlja ogenj in ga odpira. Sveti ogenj, ki se izraža, izničuje blokade. Osvobodi turobo in mrkost. Iz globljih dimenzij z vajo vlečemo ven svoje vzroke. V nas sproža globlji temelj in ga poglablja. Postajamo čedalje bolj uravnovešeni in sigurni. Aktivira jang pol. Če vajo delamo, smo kar nekaj dni le na osnovi te vaje zaščiteni pred boleznimi. Izvajamo jo tako, da se s človekom rokujemo in se pričnemo smejati najprej umetno, nato pa se sproži pravi smeh. Joga smeha je koristna, vendar z vajo ne smemo pretiravati, da se ne bi preveč odzemljili.

V življenju se lahko dogaja, da človek za dosego določenega cilja aktivira energijo, vendar tik pred materializacijo cilja odpove. Človek si v takem primeru naredi vzorec oziroma blokado pred olastninjenjem cilja. S tem ima problem veliko ljudi v življenju.

Naš materialni svet se nahaja na 5,5 dimenzije in v tej dimenziji je pomembno, da nimamo vzorca blokade realizacije ciljev. Lahko se zgodi, da imamo energijo na 5,4 dimenzije, ko pa pridemo na 5,5 dimenzije, cilj zablokiramo. Da se določen cilj realizira, je potrebno imeti veliko vero in v tem primeru se bo cilj zares zgodil. Včasih se materialen cilj ne zgodi, če ljudje ne želijo odgovornosti, ki jo cilj zahteva. Lahko se tudi zgodi, da sicer aktiviramo moč za dosego cilja, vendar energija steče v nekega drugega človeka, ki namesto našega cilja realizira svoj cilj. V tem primeru začutimo, da bi dosežen cilj človeka v bistvu moral biti naš. Cilj smo si zablokirali z našimi lastnimi vzorci. Ko energija enkrat steče v nekoga drugega, je potrebno povsem na novo aktivirati energije za dosego našega cilja. Energije materializacije so zelo subtilna stvar. Pri realizaciji cilja moramo biti ves čas realno prisotni brez iluzij in fantazij ter delovati brez ega. Prav je, da prebudimo občutek skromne hvaležnosti duhovnim bitjem, ki nam pomagajo pri doseganju cilja. V nas ves čas obstajajo duhovna bitja in imeti moramo vero, da se cilj gradi, vse dokler se ne realizira.

Da smo določen cilj dosegli, potrebujemo 100% napora. Da pa cilj ohranjamo, rabimo le še 25% napora. Potrebno je ohranjati zrelost samonadzora in spoštovanja samodiscipline vrline, da ohranjamo pozicijo cilja, za katerega smo se trudili in ga dosegli. Če pademo pod 18% zrele odgovornosti do vsebine, ki jo posedujemo, jo lahko izgubimo.

Pomembno je, da smo odločni že pri majhnih stvareh, ki jih delamo in naredimo, tako bomo dosegli tudi velike stvari. Ravno z majhnimi stvarmi po navadi blokiramo velike.

VLAGANJE POZITIVNE VSEBINE V NAŠE OKOLJE

Prav je da ljubimo vse okoli nas: svojo ženo, otroke, prijatelje, prijateljice, hišo, avto, denar... Vse ljubimo na drugačen način. Tudi stvari imajo svojo karakterno naravo in svojo osebnost. Nekatere duhovne filozofije nas učijo, da ne smemo ljubiti materialnih stvari, vendar to ni prav. Prav je, da ljubimo tudi materialne stvari, ne smemo pa pasti v vzorec odvisnost od stvari. Ne smemo se podrediti in dovoliti, da nas stvari zasužnjijo. Ne smemo postati suženj. Ljubiti moramo neosebno iz svojega lastnega stališča. Podobno velja tudi za telo. Telo ima svojo kolektivno moč celotnega človeštva. Moramo biti gospodarji svojega telesa in mu biti nadrejeni. Tako obvladamo nezdrave nagone in bolezni. Če imamo slab stik s telesom, pomeni, da smo odzemljeni. Pomembno je, da se prizemljimo v 4. čakro materije. Ženske dobijo moč nad materijo v 1. astralni čakri. Telo je potrebno upravljati iz trebuha iz duhovnega središča. Če želimo dobiti nadzor nad telesom, je primerno izvajati duhovno vajo dihanja na haro, lahko se tudi ukvarjamo s tekom. Izredno pomaga vaja mirnega sedenja in če jo dnevno izvajamo pol ure, bo telo spontano prišlo v podrejeno pozicijo.

Vedno znova je prav, da se trudimo in vlagamo pozitivno vsebino v ljudi ter v stvari okoli nas. V podzavesti imamo vsebino, ki spontano steče kamor se trudimo vlagati samega sebe. Tudi v partnerskem odnosu je zelo pomembno, da vlagamo pravo stanje v svojega partnerja. Da partnerja ne polnimo z našimi vzorci, pač pa vanj vlagamo čisto stanje nesebične ljubezni. Spoštovati moramo osebno individualno bitje partnerja in se truditi, da ga gledamo na pravi način in ne kot odsev naših lastnih vzorcev. Če v partnerju zavestno iščemo individualno bitje, vanj vlagamo nesebično ljubezen in spoštovanje, potem bomo spontano čistili svoje vzorce. Za našega partnerja si lahko v mislih ponavljamo: "Ljubim te, ker si človek. Spoštujem te in te imam rad kot samostojno individualno osebnost." To velja tudi za vse ostale ljudi. Tudi svoje otroke moramo gledati na način, da imajo svojo lastno individualno osebnost. Prav tako svoje sodelavce. Potrebno je spoštovati vse ljudi, v njih vlagati nesebično ljubezen in jih ljubiti kot samostojne individualne osebnosti.

PAMET

Vsebina naše pameti je lahko ujeta v vzorce naučenih vsebin, v razne lažnive zanke in strahove. Količina pameti je lahko zablokirana in se ne izraža pravilno. V naši notranjosti lahko obstajajo moteče vsebine, katere tudi ljudje okoli nas začutijo in jih motijo. Včasih se s tem niti nočemo soočiti. To so vsebine, kjer je naša pamet ujeta v naših vzorcih. Tudi zelo izobraženi ljudje imajo svojo pamet ujeto v lastne vzorce naučenih vsebin. Njihova prava pamet je v celoti zatrta, oziroma se uspe izraziti le do 10% ali še manj. Ravno najbolj izobraženi ljudje najbolj trpijo v življenju, saj imajo kontakt le z naučenimi vsebinami. Ljudje so s svojo pametjo tudi odzemljeni celo na 5. čakri, namesto da bi bili pravilno prizemljeni v svoj temelj. Ravno zato prihaja do uničevanja planeta, ker ljudje brez prave osvobojene pameti vodijo naš planet. Šamani, ki so bili v indijanskih plemenih so npr. pa znali prizemljiti svojo resnično pamet, saj so bili sposobni čutiti pravo naravo življenja okoli sebe.

Potrebno je sčistiti lastne moteče vzorce, ki blokirajo našo pravo pamet, da se lahko pravilno in svobodno izrazi skozi nas. Da osvobodimo svojo pamet, zelo pomaga duhovna vaja mirnega sedenja in ozaveščanja svojih vzorcev. Važno je, da pri izvajanju mirnega sedenja, opazujemo svoje misli. Ozaveščamo, da mi nismo misel in le opazujemo misli, ki nam prihajajo. Med izvajanjem mirnega sedenja nam lahko pridejo naše različne vsebine, ki se osvobajajo. Mirno sedenje nam izredno poveča vsebino prave pameti.

Potrebno je paziti, da nas znanje ne zasužnji. Prav je, da človek pridobi čim več znanja v življenju, vendar mora paziti, da ohrani samega sebe in da čuti življenje. Vsako znanje ima osnovo iz narave življenja. Pravo znanje se poveže skozi samo naravo življenja. Komunikacija s pravim znanjem nas oplemeniti. Prav je, da smo povezani s pravim znanjem, da spoštujemo sile narave in se skozi njih razširimo.

Ljudje so višja živalska vrsta. V ta svet se rojevajo skozi 3. in 4. čakro. Ti dve čakri predstavljata nižje živalsko-človeške vsebine, kjer še obstaja služabniško stanje nižjih dimenzij. Skozi te dimenzije se ljudem z rojstvom določi usoda, ki jih vodi celo življenje. Načrtni duhovni razvoj omogoča, da lahko človek vpliva na usodo, osvobodi svoje vzroke ven iz nižjih dimenzij (3. in 4 čakre) ter jih skoncentrira v višje zavedne dimenzije (5. 6. in 7. čakra).

Kot osnova ljudje svoje vzroke najprej povlečejo iz 3. čakre in jih skoncentrirajo v 4. čakro. Če želimo vse svoje vzroke povleči iz nižjih dimenzij v višje, je potrebno veliko dela. Človek je namreč veliko bitje. Vedno prihajajo novi vzroki, ki jih lahko predelujemo in se s tem osvobajamo ter evolucijsko napredujemo. Vsako vrlino, ki jo v življenju razvijemo (npr. delo, ples, šport, joga, radiestezija...) in jo do popolnosti obvladamo, jo s tem osvobodimo na 6. čakro. To velja tudi za izume. Vsi izumi, ki so se v človeštvu zgodili, so bili izumljeni iz 5. 6. ali 7. čakre.

Ko se otrok staršem rodi, se vedno rodi skozi 3. in 4. čakro. Otrok se veže na starše ter jih povleče navzdol v nižje dimenzije, pa čeprav so starši svoje vzroke prej že skoncentrirali v višjih dimenzijah. Običajno ženske po rojstvu otroka ostanejo v 4. 3. ali celo 2. čakri celo življenje. Čutijo, kako življenje pritiska na njih in se s svojimi vzroki ne znajo boriti drugače, kot s paniko. V nižjih dimenzijah smo namreč podrejeni usodi makro vzrokov. Dokler človek sebe ne izvleče ven iz nižjih dimenzij, nima nadzora nad življenjem. Na človeka pritiska sila in ne more svobodno zadihati. Zadiha lahko šele takrat, ko se osvobodi na 5. čakro vratu. Vsak otrok staršem omogoči, da lahko predelujejo svoje lastne še nepredelane otroške vzroke, kar omogoča napredek v evoluciji. Ko vzgajamo otroke, v bistvu vzgajamo svojo lastno otroško naravo. Prav je, da se osvobodimo nižjih dimenzij in osvobodimo tudi svoje lastne otroke. Vsi ljudje imajo v sebi vseh 7. čaker. Vsi smo ustvarjeni iz Boga in vsem je na voljo, da se lahko osvobajamo in napredujemo. Če se želimo osvoboditi in svoje vzroke skoncentrirati v višjih čakrah, izredno pomaga duhovna vaja obujanja čaker. Ko prebujamo čakre, se s tem izvlečemo ven iz nižjih dimenzij.

Z rojstvom otroka običajno pademo tudi v svoje lastne starše. To prav tako predstavlja vsebino, katero je potrebno osvoboditi. S tem, ko osvobajamo svoje otroke, dvigamo tudi svojo lastno pozicijo.

V času komunizma se ljudje niso uspeli dvigniti iz nižjih dimenzij, saj komunistični način razmišljanja ni priznaval Boga. Krščanska religija pomaga, da ljudi dvigne iz 3. v 4. čakro, kar je koristno. Na drugi strani pa se krščanska religija fiksira v 4. čakro in ne dovoli, da bi se ljudje lahko razvijali višje in napredovali, kar predstavlja veliko pomanjkljivost. Prvotno je bila krščanska religija sicer pravilno zastavljena, kasneje pa so jo voditelji priredili po svoje in s tem onemogočili pravilno verovanje in duhovno rast. Podobno velja tudi za islamsko vero. Religija v dobi Kalijuge je bila koristna, v sedanjem času pa ekstremno blokira napredek narodov. Narodi se morajo osvoboditi pritiska religij. Budizem na drugi strani pa npr. omogoča pozitiven napredek tudi v višje dimenzije.

Pravilen odnos do seksualne energije lahko dvigne človeške vzroke v višje dimenzije (npr. 5. čakro). Krščanska religija ima do seksualne energije nepravilen odnos, saj jo blokira v 4. čakri in ne omogoča napredka višje. Seksualne energije ne smemo nikoli zaničevati. Seksualna in čustvena energija sta najpomembnejši energiji v življenju in do njih moramo imeti pravilen odnos. Prav je, da se zavedamo, da je seksualna energija pozitivna energija, ki plemeniti naše življenje. Če želimo osvoboditi zatrto seksualno energijo, gremo lahko npr. kdaj na nudistično plažo. Tam se spontano osvobajamo raznih telesnih iluzij, ki smo jih sprejeli nase od religije. Do seksualne energije je potrebno razviti pozitiven odnos. Prav je, da jo spoštujemo in častimo. Če bomo gojili pravi odnos do seksualne energije, se bomo osvobodili in dvignili v višje dimenzije. Duhovni sistemi kot so npr. tantra osvobaja ljudi tudi na 6. in 7. čakro.

Veliko motečih vzrokov s katerimi se borimo v vsakdanjem življenju, izhaja iz našega otroštva. Tekom življenja smo lahko te vzroke še okrepili, tako so se nam še povečali in nam povzročajo preglavice. Lahko se borimo, si pomagamo z nihalom, čistimo posamezna leta našega otroštva in se vzrokov osvobodimo. Če sčistimo vzrok v našem otroštvu, se bomo osvobodili vzroka tudi v sedanjosti.

DUHOVNA VAJA OSVOBAJANJA VZROKOV
Pred vajo se umirimo. Če želimo, lahko naredimo Kabalistični Križ, ki bo že sam razkrojil 85% vzrokov, v katere bomo posegli, tako nam bo ostalo za predelati le še 15% vzroka. Z nihalom si izmerimo, v katerem letu starosti in v kateremu mesecu leta smo nase sprejeli določen vzrok. Npr. Vprašamo nihalo: "V katerem letu starosti otroštva imam vzrok, ki mi sedaj obremenjuje življenje?" Ko izmerimo leto in mesec, se poglobimo v sebe. Projiciramo se v preteklost in vidimo sebe kot otroka. Vstopimo vase, v otroka in občutimo tisto težo, strah, ki smo ga takrat sprejeli nase in s sedanjo čisto zavestjo v sebi ponavljamo: "pozitivne energije, pozitivne energije, pozitivne energije". Vizualiziramo si, kako se v nas v otroku aktivira moč, s katero se povečamo, dvignemo, razširimo, zažarimo, eksplodiramo in uničimo tisti pritisk, ki je deloval na nas. Lahko uporabimo svetleči duhovni meč in razsečemo vzrok, razsečemo "štoflc", črno gmoto, težo pritiska. Treba se je osvoboditi in notri vliti svobodo. Ko vajo končamo, lahko še enkrat naredimo Kabalistični Križ.

Variante:
- Če imamo probleme z denarjem, vprašamo nihalo: "V kateri starosti otroštva imam vzrok, da imam probleme z denarjem?". Projicirajmo se v preteklost, vstopimo v otroka in ponavljajmo: "pozitivne energije... pozitivne energije... denar... denarna blaginja...". Aktivirajmo se, razsečimo vzrok, premagajmo štoflc in se izpolnimo s čistim stanjem, s svobodo, finančnimi vrlinami.

- Če imamo težave z nasprotnim spolom npr. vprašamo nihalo: "Kje v otroštvu imam vzrok, da imam težave s puncami?" Če ima človek težave z ženskami, je običajno vzel nase vzrok v otroštvu od svojega očeta, ki je napačno deloval do žensk. Poglobimo se v sebe in vstopimo v otroka in ponavljajmo "sožitje... ljubezen do žensk... pozitivni odnos do žensk...". Predstavljajmo si, da zasvetimo, razsečemo vzrok, se dvignemo, naredimo veliko bitje v sebi in ustvarimo svobodo v odnosu do žensk.

- Če imamo strah, da nas bodo ljudje zapustili, vprašamo nihalo: "Kje v otroštvu imam vzrok, da se mi pojavlja strah, da me bodo ljudje zapustili?" Lahko smo tudi kopirali, sprejeli nase strah starša, ki se je bal, da ga bo življenjski partner zapustil. Posežimo vase, v otroka in razsečimo, razkrojimo težo, vzrok in se izpolnimo s čisto svobodo.

- Če imamo probleme z zdravjem, vprašamo nihalo: "V kateri starosti otroštva imam vzrok, za določeno bolezen?". Posežimo vase in ponavljajmo: "zdravilne energije... bolezen se izniči... zdravje... zdravje...".

- Za posel ponavljajmo: "poslovne vrline...".

- Za osvobajanje seksualnosti ponavljajmo: "pozitivne seksualne vrline...".

- Za nedoločen strah ponavljajmo: "samozavestni pogum... pogum...".

Delamo lahko za različna življenjska področja: posel, vtis v družbi, zaprtost v komunikaciji, zdravje, seksualnost, strahovi do bogatih in uspešnih ljudi, strah pred izgubo, strah pred nesrečami, strah pred poškodbami...  Strah, ki ga občutimo v življenju ni rečeno, da je namišljen. Poglobimo se v preteklost in ga razkrojimo. Kar se tiče psihičnih problemov, lahko vedno najdemo vzrok v naši preteklosti. Če gremo vzrok iskati v naša otroška leta, to velja do konca 13. leta starosti, saj do te starosti še seže otroška energija. Vzroke vedno lahko najdemo v naši preteklosti, lahko pa izhajajo tudi iz naših preteklih reinkarnacij. Na Delavnici Duhovnega Razvoja vlivamo energije tudi v pretekle reinkarnacije in jih čistimo.

Ko sprožamo vzroke za nazaj v otroštvu, moramo to početi z zdravo mero. Vedno ko posežemo v vzrok, ko posežemo v štoflc, tam sčistimo 50% vzroka, ostalo pa steče v sedanjost in se moramo potem s tem stanjem boriti v sedanjosti, da ga premagamo in se ga osvobodimo. Ko se v sedanjosti borimo z vzrokom, si lahko pomagamo z duhovnimi vajami (čakre, rituali...) in proces tako pospešimo. Šele ko premagamo sprožene vzroke v sedanjosti, spet posežemo v novi vzrok, ga sprožimo in se tako osvobajamo.

Ko najdemo leto in čas, ko smo v preteklosti nase sprejeli določen vzrok, se lahko zgodi, da dobimo odpor, da bi se z vzrokom sploh soočili. Začutimo namreč nasprotje, kar imamo danes v določeni meri že zgrajeno (npr. ponos). Vendar ravno tisti vzrok v preteklosti nas špika, da ne moremo živeti svobodno in delovati na tak način, kot si želimo. Vzroka se moramo osvoboditi in se ga rešiti, da se bomo v celoti osvobodili tudi v sedanjosti.

DRUŠTVO SVETLOBE VRHOVNEGA BOGA

Vsak član, ki želi biti v društvu, se mora ponovno vpisati. Če se želi vpisati, pusti svoj podpis in kontaktne podatke. S tem potrdi, da želi biti notri po svoji volji. Vsem članom Društva Svetlobe Vrhovnega Boga bodo v življenju pomagali in jih ščitili duhovi, ki delujejo na 5. čakri nebesnega sveta. V energiji društva so duhovi, ki vsebujejo 7 elementov: zelja, voda, ogenj, zrak, eter, zavest, višja zavest. V društvo se lahko vpiše vsak človek, ki je bil vsaj 3 krat na tedenskem programu ali je kdaj v preteklosti že sodeloval na naših programih, delavnicah... Članstvo v društvu je resna zadeva, saj bo vsak član pod drobnogledom duhovnih bitij. V življenju je potrebno delovati humano, spoštovati vse ljudi, ne smemo biti negativni. Dobra karma bo 7-8 krat nagrajena. Slaba karma bo 2 krat kaznovana. Kdor se boji, se ne rabi vpisati. V energiji Društva Svetlobe Vrhovnega Boga se išče popolna svoboda življenja. Le tisti, ki so nepošteni, nemoralni, bodo kaznovani. Stvar greha je v mišljenju, ne v delovanju. Potrebno je popolno spoštovanje vseh ljudi na svetu, ne smemo zaničevati ljudi. Prav vsak človek na svetu je svobodno bitje, ki želi biti spoštovan. Vsak človek na svetu je samostojno bitje in želi izražati sebe kot individualno bitje. Za ljudi, ki so v društvu, ni primerno, da hodijo v druge duhovne skupine. V Društvu Svetlobe Vrhovnega Boga so elohimske energije, ki ne obstajajo nikjer drugje.

Kadar izvajamo duhovne vaje doma, je bolje, da jih ne delamo v času tedenskih programov ob ponedeljkih, torkih in sredah. Tako pridemo v torek na tedenski program kot individumi in je učinek programa boljši. Duhovne vaje je primerno da delamo ob četrtkih, petkih, sobotah in nedeljah.

Vilinci in devasi so direktno povezani s človeškim svetom. Definirajo se kot angeli, čeprav v resnici niso, pač pa so inteligentna bitja, ki imajo višjo energijo.

V našem svetu se lahko zazna tudi bitja, ki so trenutno sicer izbrala človeško življenje, v preteklih življenjih pa so živela kot vile ali devasi. So svetla bitja, ki živijo v pozitivnem svetu. Vse gledajo lahkotno. V sebi imajo vero, da se bo vse v življenju prav izšlo. Imajo drugačno evolucijo kot ljudje. Njihova evolucija poteka v nebesnem svetu, kjer živijo več stoletij, vendar se njihova evolucija ne spreminja, oziroma se odvija zelo počasi. Možno je prestopati med človeškim in vilinskim svetom. Vilinska bitja se lahko rodijo kot ljudje, vendar je to naporno. Če želijo priti v človeški svet, to naredijo tako, da prehitijo bitje v maternici, ki bi sicer prišlo v določeno družino. Ko pridejo v človeški svet, lahko hitro napredujejo v svoji evoluciji, nato pa se vrnejo nazaj v vilinski svet.

Vilinci svojo evolucijo začnejo kot astralna breztelesna bitja in se razvijajo milijone let. Postopoma pridejo v mentalni svet. Razvijajo se brez teles in razvoj traja veliko dlje kot v človeškem svetu. V njihovem svetu ni toliko trpljenja, ni mraza, ni lakote, nič ni potrebno jesti, ni bolečin. Tam takšnih oblik trpljenja ne obstaja. Tisti, ki pridejo v naš človeški svet, so ves čas optimistični. Da lahko pridejo v naš svet, se morajo razviti do sredine 3. mentalne dimenzije in prestopiti sveti ogenj. Sveti ogenj se nahaja na 4. čakri, 3. mentalne dimenzije. Vilinci se lahko razvijejo tudi višje. Če pridejo v 5. 6. ali 7. mentalno dimenzijo, postanejo devasi. Vilinci so bitja, ki lahko razvijejo moč nad upravljanjem vremena, lahko delajo potrese, zdravijo in izničijo bolezni, prodirajo v temelj. Imajo globoko razvit temelj, zato lahko posegajo v materijo in jo spreminjajo. Človeku lahko spremenijo usodo, nimajo pa makro moči. Makro moči razvijejo šele takrat, ko postanejo devasi in upravljajo čakre pod nulo. Devasi so ponosna bitja in se ne vtikajo v kolektivno stanje ljudi. Ljudi pustijo pri miru, ukvarjajo se z naravo, vremenom. Ukvarjajo se s širšo atmosfero.

Bitja, ki v našem svetu delujejo kot nebesna bitja, so dobrodušna. So pojoča, instrumentalna bitja. Svet gledajo skozi vilinske oči. Imajo radi živali, ljudi, zemljo. So pretirano optimistični. V sebi imajo vir optimizma. So čudni za astralne ljudi. Ljudje jih lahko izkoristijo, vendar jim ne uničijo optimizma. Če človek pogreši do takega bitja, v sebi občuti svojo negativnost in obžaluje dejanje.
Ko umrejo, gredo nekateri nazaj v vilinski svet, nekateri pa se ponovno rodijo v človeški svet. Ko so vilinska bitja enkrat v človeškem svetu, se težko vrnejo nazaj zaradi prehoda med svetovi, ki je težak.

Človek lahko skozi nebesne svetove razvije moč devasov, ne postane pa devas, saj imajo ljudje svojo lastno vibracijo, svojo lastno zakonitost in svojo evolucijo. Tako ljudje, kot vilinci, kot tudi devasi, vsak ima svojo lastno zakonitost. Prav je, da se trudimo v smeri, da se razvijamo in razvijamo svoje moči v višjih svetovih. Ljudje skoraj nikoli niso v dimenziji vilincev, razen tistih, ki izhajajo iz vilinskega sveta. Ljudje večino vsi delujejo v astralu, le jogiji in tisti, ki se načrtno duhovno prebujajo, lahko delujejo višje.

Človek je nevtralno,neosebno individualno bitje. Je povsod in ga nikjer ni. Lahko se razvija in uporablja višja telesa (angelsko, božansko...), vendar ni pa to človek. Če želi bitje v duhovnem svetu priti nazaj v višja bitja, to lahko naredi z absolutnim iskrenim verovanjem, z iskreno prošnjo in z iskreno molitvijo.

V odnosu do neke vrline, imamo ljudje lahko v osebnosti red ali kaos. Energija denarja je dejansko vrlina, zato se nam denarja ni treba bati oziroma je dobro, da imamo do njega spoštljiv odnos. Če prevladuje v naši osebnosti v primeru vrline denarja kaos, potem imamo ljudje v življenju z denarjem težave in se nam izmika – v situacijah, ko smo soočeni z denarjem, nam življenje grenijo demoni. Če v odnosu do denarja prevladuje v naši osebnosti red, potem smo v ravnovesju z naravno danostjo denarja, ki je plemenita. Zato smo v situacijah, ko smo soočeni z denarjem, v sožitju s pozitivnimi silami – ker nam je na voljo vrlina denarja, nam je na voljo tudi denar v materialnem življenju.
Za vsako vrlino velja isto kot za denar. Tudi na primer za ljubezen in seks. Pomembno je, da premagamo kaos in vzpostavimo red v svoji osebnosti. Le tako nam je potem vrlina na voljo v duhovnem in posledično tudi v materialnem smislu.

Na tokratnem programu, ki ga je vodil Slavko Mahne Shyama, smo razkrajali kaos v odnosu do denarja. Vzpostavljali smo red v odnosu do denarja v svoji osebnosti.
Slavko Mahne Shyama nas je najprej vodil v relaksacijo: v alfa in teta stanje. Nato nas je vodil v dimenzijo denarja: znašli smo se pred energetsko steno, na kateri je bil rjavi kvadrat. V ta rjavi kvadrat smo zarisali najprej zeleni polmesec s kraki navzgor in nad njega še rdeči trikotnik s konico navzdol. Potem smo dvignili roke, v nas je stekla energija od zgoraj in nato smo se z rokami dotaknili kvadrata s polmesecem in trikotnikom. Potegnilo nas je v dimenzijo denarja. Znašli smo se pred svetlečo piramido, v katero smo vstopili. Vstopili smo v piramido in se zlili z njenim energetskim stanjem. V tej piramidi je bival duh denarja. Slavko Mahne Shyama nam je dovolil, da vstopimo v duha denarja. S tem se je neizmerno povečala naša moč, s katero smo se potem spopadli s svojimi vzroki kaosa denarja.

Ko sem vstopil v duha denarja, je Slavko rekel, da moramo vložiti vse sile, da kreiramo denar, veliko denarja. Začutil sem veliko dodatno moč, s katero nam je pomagal duh denarja in začel ponavljati sugestije denar, denarna blaginja, denarno bogastvo.  Čutil sem, da imajo moje sugestije materialno moč. Da prodrejo v zunanje okolje kot rezilo meča. Slavko je rekel, da ne smemo imeti nobenega dvoma, da moramo imeti popolno vero, da se to res dogaja. In imel sem jo. Videl sem, da se je pojavil silovit tok denarja, ki je tekel proti meni, na moje bančne račune, v mojo denarnico, žepe… Bil sem vesel, da se to dogaja in spoštoval sem denar, ki je prihajal.
Potem je Slavko rekel, da prihaja bog denarja, v katerega nam je dovolil, da vstopimo, da se z njim zlijemo. Občutil sem ponižnost, spoštovanje in hvaležnost do boga denarja. Do njegove čistosti, do njegove sile, do njegove plemenitosti. Potem je Slavko dejal, da se moramo boriti z vsemi ovirami, ki se nam pojavijo in ki nam hočejo preprečiti, da bi si skreirali denar. Uporabimo naj svetleči meč. Ovire naj razsekamo, raztreščimo.
In potem se je začel boj. Vizualiziral sem, da se proces proizvajanja denarja še naprej dogaja. Videl sem, da sedim na stroju, ki ga poganjajo velikanske grede in bati. V rokah sem imel svetleči meč, iz daljave pa sem videl, da letijo temne sence in se bližajo. Z mečem sem začel streljati energetske bombe in s tem sestreljevati bližajoče se temne prikazni. Potem sem zapustil stroj in postavil obrambo. Pojavilo se je deset mož krepkih kot gora. Vsak od njih je imel v vsaki roki večcevno strojnico, mitraljez, ki je običajno montiran na helikopterje in strelja neverjetno hitro. Teh deset mož je streljalo v bližajoče se temne sence, ki so se zdaj strnile v armado kaosa, ki se je bližala. Streli iz dvajsetih težkih strojnic so topile demonsko vrsto, možje, ki so streljali pa so bili popolnoma negibni. Le med hitrim streljanjem so se počasi pomikali naprej. Sam sem poletel naravnost v središče demonske vojske. Bil sem popolnoma miren, na obrazu sem imel nasmeh in užival v strasti boja. Z gibčnim in gracioznim saltom sem se izognil izstrelku velikega demona, se obrnil in z leve proti desne in od zgoraj navzdol razsekal demona, ki se je razblinil v svetleči energetski prah. Pogledal sem nazaj proti stroju za izdelovanje denarja in videl, da še vedno dela, da iz njega še vedno leti denar. Letel sem nad vojsko kaosa in vrh meča se je spremenil v trizobo konico, iz katere so izmenično, kot iz brzostrelke, letele svetleče bombe in vsaka je razkrojila enega demona. Spustil sem se na rep demona, ki je izgledal kot velikanski tiranozaver, in stekel po njegovem hrbtu. Ko sem tekel, so iz mojih kolen in goleni ter stopal v demona streljale svetleče puščice, da se je počasi sesul v svetleči prah.

Boj se je nadaljeval še naprej. Slavko Mahne Shyama nas je ves čas spodbujal, da naj se borimo naprej. Naj razkrajamo demone. Naj razkrajamo kaos denarja. Ko je bilo konec meditacije, sem pomislil, da bo poslej življenje lažje in prijetnejše.

Ko sem stopil v božansko središče je bilo eno od mojih vprašanj, kako bi lahko ljudje občutili to neizmerno srečo, svobodo, ljubezen in neizmerni optimizem svobode življenja.
Odgovor se je pojavil v meni: ljudje naj priznajo, da bog obstaja in to prepričanje ves čas nosijo v sebi in z njim živijo vsak trenutek življenja.
Ko človek ohranja to prepričanje se mu odpre žarek na vrhu glave, ki se poveže z božanskim središčem in skozi ta žarek v človeka teče življenjski vir, ki s časom sveti vse močneje in širi svetlobo v svoje življenjsko okolje. Ljudje smo ustvarjeni iz boga in ves čas obstajamo in živimo v njegovem carstvu.
Od nas samih zavisi, kako blizu smo njegovi veličini, svobodi, sreči in popolnosti.

Slavko Mahne Shyama

Ko nas poleti kaj sprovocira, 3 krat preberimo nekje na samem list Zaključek Poletja, tako bo v nas ostala lepa vsebina tudi čez poletje.

Kadar gremo na dopust ali kakšno daljše potovanje, je koristno, da si pred tem energetsko začrtamo pot. Pogledamo si potek poti na zemljevidu ali jo narišemo na list papirja. Nato gremo počasi s prstom po karti po poti in pot napolnimo s pozitivno energijo, delamo pozitivno koncentracijo energij. V mislih ponavljamo sugestijo "pozitivne energije" in se razširimo čez celo pot. Koncentracijo pozitivnih energij je primerno narediti tudi že dan pred potovanjem. Tako med potjo ne bomo utrujeni in tudi sicer bomo potovali veliko lažje, npr. tudi semaforji nam bodo naklonjeni. V avtu je koristno imeti položeno ploščo Izvir Življenja, lahko jo položimo v prtljažnik. Če je nimamo v avtu, je zelo dobro, da vzamemo ploščo Izvir življenja iz stanovanja, ploščo pred potovanjem speremo in položimo v avto. Plošča Izvir življenja nam olajša pot, naredi pozitivno atmosfero v avtu in po poti ne pobiramo bremen, ki bi jih sicer pobrali tekom potovanja. Tako bomo po poti zaščiteni in bomo nase vzeli maksimalno 20% obremenitev. Včasih je tudi bolje iti po kakšni stranski cesti, tako nase vzamemo manj bremen, saj so stranske ceste veliko manj obremenjene kot pa avtoceste. Pred potovanjem je tudi primerno narediti koncentracijo pozitivnih energij na avto. Z nihalom si izmerimo v kakšni barvi bomo vizualizirali energijo. Nato ponavljamo v sebi npr. "pozitivne rdeče energije" in vizualiziramo, kako energije preplavijo avto, kako se energije dvignejo navzgor. Lahko vizualiziramo, kako energije s koncentracijo zavrtimo in vrtimo v smeri urinega kazalca čez avto. Tako še dodatno naredimo zaščito pred potovanjem. Med samo vožnjo lahko ponavljamo v mislih: sreča, sreča, sreča... Pred potovanjem je primerno, da pripravimo kovčke vsaj 1 dan prej. Ženske si pripravijo stvari dan prej, tako na dan odhoda niso nervozne. Tudi za ženske je primerno, da vizualizirajo pot in cilj. Vizualiziramo pot in cilj potovanja in ponavljamo različne barve, npr: "pozitivne zelene energije...". Med ponavljanjem sugestije v sebi prebujamo občutek optimizma, svobode, veselja...

V vsakem okolju kamor gremo, se soočamo z moško in žensko energijo. Pola sta razdvojena in običajno en pol dominira. Če se prej usmerimo v kraj, kamor bomo šli (npr. nakupovalni center) in ponavljamo v sebi npr. "pozitivne zelene energije" dosežemo ravnovesje nasprotij. V vsakem kraju ima vsak človek svoje vzroke neravnovesja. Ko pridemo fizično v okolje, se soočimo s svojo iluzijo. Če pa pred tem naredimo koncentracijo pozitivnih energij, nas iluzija ne bo ogrozila. V okolju bo tako iz naše podzavesti prišel ven program pozitivnih koncentracij in nas zaščitil pred iluzijo. 5-ta dimenzija podzavesti je zavedna dimenzija in če vzrok prodre vanjo, nas ogrozi. 4, 3, 2, 1 pa so nezavedne dimenzije. Če naredimo koncentracijo pozitivne energije na kraj kamor bomo šli, bo vzrok ostal v nezavednih dimenzijah in nas ne bo ogrozil. Tudi sicer se nam bo usoda odvijala drugače, npr. ne bomo pojedli kakšne hrane, po kateri nam bi bilo slabo.

Ljudje imajo okoli sebe svoj razumski oklep, ki je ustvarjen iz naučenih vsebin. Skozi ta oklep duhovne sile in pozitivna bitja ne morejo prodreti, saj se imajo ljudje za samozadostne in samopomembne. Vsak človek bi se moral zavedati, da je del celega življenja in se odpreti življenju, da življenje diha skozi njega. Človek lahko definira sebe kot drugačno bitje. Lahko se definira kot neosebno bitje povezano z energijami življenja. Tistimi energijami zaradi katerih tudi raste trava. Ta sila je veliko pametnejša od človeka in tudi obrača planet Zemljo okoli svoje osi. Če priznamo to notranjo silo, ki je večna, bomo vstopili vanjo in nas bo vodila v življenju. Prav je, da razumemo, da je zemlja in narava okoli nas živa. Prav je, da naravo življenja spoštujemo, saj skozi njo prihajajo duhovna bitja.

Človek je kot list drevesa, ki plava na vodi in ga tokovi nosijo. Spodaj so sile, ki nas vodijo. Človek ne odloča, kako bo potekalo življenje, pač pa so sile tiste, ki odločajo. V te sile je možno poseči, jih preprogramirati in delovati kot list na vodi. Kdor je duhovno prebujen, lahko naredi v silah pravi program, da ga spodnji tokovi življenja nosijo v pravo smer. Ko imamo Tedenske Programe, nam Slavko Mahne Shyama omogoča, da 98% plavamo v pravo smer življenja. V času, ko nimamo programov čez poletje, le še 30% plavamo v pravo smer, zato je primerno delati na sebi, izvajati duhovne vaje, da bomo varno plavali v pravo smer. Vaje delamo po občutku in po potrebi. Zavedajmo se, da smo kot list drevesa, ki plava po vodi, saj smo pogojeni s človeškim telesom in človeškimi zakonitostmi. Potrudimo se, da sile življenja delujejo za nas in plavali bomo v pravo smer.

Duhovni razvoj nam da moč, voljo, samozavest, da se lažje soočimo s svojimi osebnimi vzroki in jih skozi sebe predelamo. Vzroke pa lahko tudi zatremo, to se zgodi v primeru, če se z vzroki ne upamo soočiti ali če v sebi naredimo ego pregrado pred lastnimi vzroki.

V živalskem svetu evolucija poteka po principu razmerja plenilec - žrtev. Sama narava živali prisili, da morajo preživeti in tako napredujejo v svoji evoluciji. V človeškem svetu se prav tako evolucija odvija počasi, človek pa ima možnost svojo evolucijo pospešiti. Na drugi strani pa lahko človek svojo evolucijo tudi zavre, jo omeji s svojo voljo in zavestjo ter tako napreduje še počasneje kot živali. To se zgodi ljudem, ki dolgo potiskajo svoje vzroke v sebe, namesto da bi se z njimi soočili. S tem si svoj evulocijski napredek upočasnijo. Če nekdo zelo dolgo intenzivno zatira svoje vzroke, ga sčasoma sama narava življenja prisili in postavi v take življenjske situacije, da se mora človek brezpogojno soočiti s svojimi vzroki.

V življenju se pojavljajo dogodki, ki nam pomagajo in omogočijo, da se soočimo s svojimi vzroki in tako napredujemo. Vedno se vzroki najprej pojavijo v negativni obliki. Ko se soočimo z lastnim vzrokom, imamo lahko občutek, kot bi nas obsedli demoni. Takrat se moramo s svojim vzrokom soočit, ga ozavestit, se z njim spopast in ga premagat. Ljudje s katerimi prihajamo v konflikt, so nam v življenje postavljeni s tem namenom, da s skozi njih izborimo in premagamo svoje vzorce. Zato ljudi nikoli ne smemo obsojati za svoje vzroke. Prav je, da delujemo s hvaležnostjo, da nam ljudje pomagajo in se lahko soočimo s svojimi vzroki. Da smo hvaležni, da se lahko izborimo skozi svoje šibkosti. Moramo se usmeriti v sebe, se soočiti, preživeti vzroke skozi katere gremo, se skozi njih izboriti in jih premagati. Če bomo delovali na ta način, se bomo v nekaj letih izenačili z ljudmi, pri katerih se nam pojavljajo naše šibkosti in tako bomo svoje šibkosti odpravili. Ta način mišljenja, delovanja in premagovanja svojih vzrokov je ljudem zelo težko sprejeti, saj vztrajno skrivajo svoje pomanjkljivosti in se jih ne upajo pokazati. Ne upajo se pokazati sebe, kakšni so v resnici. Tako svojih vzrokov, šibkosti, pomanjkljivosti ne morejo izživeti, saj svetu kažejo laž. Pravi način je, da svetu pokažeš resnico, sebe takšnega kot si. S tem je človeku omogočen napredek.

Ko moški in ženska začenjata graditi odnos, najprej prideta skupaj z vzorcem igranja lastne finoče. Vsak sebe kažeta le v najlepši luči. Šele kasneje se pojavi resnica in takrat pride do vojne med partnerji. Vojna začenja iz notranjosti udarjati na površje . Med partnerjema se pojavi posesivnost, egoizem in sovražni občutki. Šele takrat, ko se partnerja med sabo spoznata, pride na površje pravo stanje. Takrat se je potrebno usmeriti vase in si priznat svoje šibkosti in pomanjkljivosti. Si priznati, da so šibkosti naše, jih pretrpet skozi sebe in jih tako premagat. Takrat je izredna priložnost, da človek vidi, kaj v resnici nosi v sebi in se skozi borbo s svojimi vzroki prečisti.

Realno življenje nas sooča z lastnimi vzroki in nam pokaže tisto, kar moramo v življenju izživeti. Same duhovne vaje nam ne pomagajo, če se potem ne upamo soočiti s svoji vzroki. Najslabše je, če v okolju iščemo žrtev in mislimo, da so drugi ljudje krivi za naše trpljenje. S tem se usmerimo navzven in na ta način v sebi ničesar ne premagamo. Prav je, da se takrat usmerimo navznoter v sebe in v svoji notranjosti negativni občutek (npr. jezo) ozavestimo. Jezo pogledamo navznoter, na zunaj. Jo občutimo, povohamo, kako diši. Pogledamo in ozavestimo jo iz vseh koncev. Ko jo v celoti ozavestimo, ugotovimo, da je finta in da je sploh več ni, saj smo jo z ozaveščanjem izživeli in predelali v sebi. Na ta način vsakič v sebi premagamo določen del svojih vzrokov in tako napredujemo na naslednjo stopničko v svojem razvoju.

V sebi je potrebno razviti zdrav razum in moč, da se pametno soočamo z občutki bremen, ki nam prihajajo v življenju. Lahko si pomagamo z duhovnimi vajami. Duhovne vaje je primerno kombinirati. Ne smemo se vezati le na eno duhovno vajo. Delamo jih po občutku in po potrebi.

KVALITETA ŽIVLJENJA

Kvaliteta življenja vsebuje vse: osebnostne vrline, finančne vsebine, zdravje, zadovoljstvo in srečo v življenju. Ljudje imajo 10 stopenj kvalitete življenja. Od 5. stopnje naprej se lahko normalno živi, če pa je manj kot 5, je kvaliteta življenja v trpečem stanju. Slovensko polje je trpeče. Pred finančno krizo smo imeli kvaliteto življenja na 4. stopnji, sedaj pa smo padli na 1. in 2. stopnjo. Za ta padec so veliko krivi tudi mediji, ki so kvaliteto življenja pokvarili, saj so preko medijev zastraševali ljudi z informacijami, kako je v krizi hudo, čeprav vsesplošno stanje sploh ni bilo tako zaskrbljujoče. Ljudje so se zato začeli zapirati vase in s tem poslabšali splošno kvaliteto življenja.

Naučeno znanje je potrebno individualizirati. Naučena vsebina je namreč tujek, ki predstavlja težo. Potrebno je razviti nadzor nad naučeno vsebino in to naredimo tako, da gremo nad 50% nadzora. Ljudje to zelo težko razvijejo, saj skoraj nihče ne gre čez 50% nadzora v življenju. Še posebej v Evropskem predelu je to zelo težko doseči. Nadzor nad naučeno vsebino se lahko pospešeno doseže z meditacijo. V Aziji pridejo nekateri ljudje tudi do 100% nadzora, v Ameriki gredo nekateri posamezniki nad 50%. Ko gre človek skozi fazo nadzora nad naučeno vsebino, v prehodni fazi izgubi spomin. Zatem se zgradi drugi spomin, ki pa je zgrajen iz individualnega jaza. Ljudje, ki imajo visok inteligenčni kvocient (IQ), so običajno preveč usmerjeni navzven. Ko jim okolica prizna, da imajo visok IQ, se jim lahko zgradi napuh in takrat izstopijo iz realne logike življenja. Čeprav so ti ljudje v življenju lahko uspešni, v resnici niso srečni, saj znanja ne znajo povezati z osebno srečo.

Znanje se veže na razum in zavest. Na razum se veže naučeno znanje, naučeni pojmi in to predstavlja težo. Ljudje, ki so izrazito razumski, se običajno bahajo z naučenim znanjem in se kažejo, kot da odstopajo od okolice, lahko tudi zaničujejo ljudi. Naučeno znanje deluje na astralu, je hierarhično in ljudje se z njim skušajo dvignit nad ostale ljudi. Zavest pa deluje neosebno. Na zavest se vežejo individualizirani pojmi in individualizirano znanje. Človek, ki ima znanje vezano na zavest, nima ego deformacije, spoštuje ljudi, čeprav imajo manj znanja. Znanje ne smatra, da je njegova last, pač pa z znanjem pomaga ljudem okoli sebe. Znanje je potrebno pravilno definirati in ga prizemljiti. Pravo znanje predstavlja osvoboditev in lahko z njim osrečujemo ljudi okoli sebe. Znanje potuje po lestvici od astrala, mentala, kavzala… Prav je, da se zavedamo, da je znanje vsesplošno prisotno in da smo mi le uporabniki znanja, ki nam je dano kot dar, da ga lahko hvaležno in spoštljivo uporabljamo.


NEBESNI SVET

Duhovna bitja iz 3. in 4. mentalne dimenzije so zadolžena, da upravljajo človeštvo skozi zakonitosti narave. Nebesni svet je na voljo vsem ljudem, saj ga duhovna bitja skušajo ljudem nuditi. Nudijo vodenje, zaščito in skrbijo za usodo. Večina ljudi pa živi v astralu in tam definira sebe. Problem pri ljudeh je, da jih sčasoma preplavi materialni ego razum kot megla in ignorirajo duhovna bitja, ki sicer nudijo zaščito. Duhovna bitja tako ne morejo do človeka, da bi ga zaščitila.

Religije so prvotno vsebovale pravo energijo, nato pa so šle vsaka po svoje. Zato je skozi religije zelo težko definirati prave pojme pravilnega delovanja. Krščanska religija je prav tako naredila meglo, saj skozi 3. mentalno dimenzijo drži blokado, da ljudje ne morejo priti do svobode naravnega sveta. Še vedno pa v religiji obstaja žarek skozi katerega se lahko ljudje povežejo z resnico. V krščanski religiji je le 13% pravilnega, ostalo deluje proti. Največja napaka je napačen odnos do ženskega arhetipa. Zavedati se je potrebno, da imata moški in ženska enak blagoslov. Človeško bitje gre skozi več reinkarnacij. Enkrat se rodi kot ženska, drugič kot moški. Ženske si morajo priznati svojo žensko naravo, ne pa živeti moške narave. Če se enačijo z moškim svetom in živijo po moško, to predstavlja meglo. Ženske morajo živeti svojo žensko naravo, tako bodo lahko živele nebesni svet. Tako sveta bitja  lahko skrbijo za nas. Prav je, da so ženske ponosne, da so ženske, da so ponosne na svojo ženstvenost, tako bodo deležne svetih bitij. Tako bodo višji angeli ščitili človeško usodo. Biti ženska je blagoslov. Blagoslov je, da se človeško bitje rodi kot ženska in prav je, da se ženske tega zavedajo in so ponosne nase. Tudi moški morajo biti ponosni, da so moški.

Obstaja umetno kreiran mentalni svet, ki ga je kreirala religija. Obstaja pa naravno kreiran mentalni svet, ki je ustvarjen iz angelskih in božanskih bitij.  Dobro je ohranjati vero z naravnim mentalnim svetom. Da smo povezani z mentalnim svetom, je primerno, da občasno naredimo ritual kabalističnega križa in pentagrama tam kjer se nahajamo. Če pridemo v nek nov prostor, naredimo vsaj ritual kabalističnega križa. Lahko pojemo mantre, obujamo čakre in jih glasno vibriramo, tako se povežemo s 4. mentalnim svetom. Če nič ne naredimo, nas samo kolektivno polje človeštva potegne navzdol v 2. in 1. mentalno dimenzijo, zato se splača izvajati duhovne vaje in tako ohranjati povezavo z mentalnim svetom na višjih dimenzijah. V prostoru, kjer spimo, je primerno, da imamo položeno ploščo Izvir Življenja ali ploščo Kavzalne Svetlobe ali knjigo Samorealizacija Popolne Osebnosti (Slavko Mahne Shyama), saj smo tako zaščiteni in ohranjamo povezavo z mentalnim svetom.
Ritual kabalističnega križa vedno izvajamo s ponižnim stanjem in ko vibriramo formulo LE-O-LAM-AMEN izrazimo ponižno prošnjo, da nam svete sile pomagajo.

Kadar izvajamo duhovne vaje in rituale, je prav, da se pred tem poglobimo v sebe in ozavestimo svojo individualnost. Smo v sebi, individualno in se zavedamo svoje notranjosti. Moramo se zavedati, da smo ponosno plemenito bitje in to zavedanje ohranjati povsod s stabilnim zavedanjem lastne individualnosti. Tudi sicer v življenju npr. pri delu prav tako ne smemo pasti v delo iz sebe, pač pa delovati iz svoje notranjosti z lastnim zavedanjem samega sebe in svoje individualnosti.


Človek je ustvarjen iz Bogov. Bogovi delujejo kot rasa Bogov in so ustvarili ljudi, da bodo enkrat s svojo evolucijo prišli do Boga. Človeška rasa je ustvarila svoje lastno kolektivno polje, ki deluje kot "Bog" in vodi posameznike. Ni pa to kolektivno polje primerljivo Bogovom. Ko ljudje verujejo v Boga, v bistvu verujejo v svoje lastno kolektivno polje. Kolektivno polje je kot planet, kjer se ustvarjajo posamezna človeška bitja in iz njega črpajo moči. V začetku tisočletja je bilo kolektivno polje še povezano z Bogovi, sedaj pa ni več in se samo razkraja kot virus, ki na notri razpada. Zgubil se je naravni vir povezave z Božanskim, ki je držalo pravo ravnovesje. Edina rešitev za ljudi je, da ponovno vzpostavijo povezavo z Bogovi in Božanskim znanjem, tako bodo lahko preživeli. Novo kolektivno polje, ki se bo izoblikovalo, bo drugačno in bo povezano z Višjimi Bogovi iz 5. rase. Izoblikovalo se bo čez približno 150 let in takrat bo ljudem tudi nudilo moči in zaščito. Do takrat pa ljudje morajo najti povezavo z višjimi rasami. Staro kolektivno polje je bilo povezano z Bogovi 4. rase, sedaj pa so tudi ti Bogovi izstopili in jih ni več. Tako človeštvo razpada. Prišel je čas, da se tisti temelj, kjer so funkcionirala stara pravila, razkroji in da se ustvari nov temelj. Ljudje za to ne rabijo umreti, pač pa se morajo le preorientirati na novi vir. Če nam je dano že prej, da se povežemo z Bogovi in priklopimo na novi vir, nas to ščiti in nam že sedaj daje zaščito. Slavko Mahne Shyama nas s svojimi koncentracijami usmerja, da smo prišli v komunikacijo z Božansko raso. V prejšnjem tisočletju smo bili v komunikaciji z Božansko raso posredno preko kolektivnega polja, sedaj pa smo direktno v komunikaciji z Božanskim. Nismo več povezani preko kolektivnega polja. Ko najdemo povezavo z Bogovi vidimo, da smo tam dejansko doma in da nas je napačno človeško mišljenje le omejevalo. Božanska rasa ima svojo kolektivno povezavo in ima svojo čisto resnico iz katere so bili ljudje ustvarjeni. Tako pridemo v svojo resnično domačo energijo, iz katere izhajamo. Od Bogov nismo nikoli odvisni, saj ničesar ne zahtevajo od nas. V Bogovih najdemo svojo resnico, če sebe spreoblikujemo v pravi resnici. Vstopamo v resnico Boga, ne pa v Boga. Tu je veliko bolj domača energija naši izvirni naravi. Skozi Boga, skozi most najdemo sebe, svojo lastno resnico svojega stvarjenja. Vstopamo v tisto stanje resnice, ki nam je naravna kot bitju.

To življenje nima omejitev. Ljudje imamo možnost, da se lahko povezujemo z višjimi rasami. Lahko se povezujemo s celotnim univerzumom stvarstva. Ljudem so na voljo vse možnosti, če znajo le najti pravo pot. Ni omejitev. Če najdemo pravo pot, lahko dosežemo vse znanje in dimenzije. Ko pridemo v pravo stanje podzavesti, lahko dosežemo vse znanje in moči, ki so ljudem dosegljive.

Božanska rasa se nahaja na istem mestu, kot se nahajamo mi. Prostor je relativen. Planet Zemlja deluje na določeni vibraciji energije, kjer vidimo stvari. Na istem mestu obstajajo tudi druge vibracije, ki vibrirajo po drugi zakonitosti. Zakonitost Bogov nima omejitev zgoraj-spodaj. Je zgoraj in spodaj isto, ni pekla ali nevarnosti. V človeštvu obstaja omejitev spodaj-zgoraj, saj se nahaja še na nižji stopnji zakonitosti. Človeštvo ima spodaj še neizživete vsebine, ki jih mora predelati ter jih povleči navzgor. Zgoraj se neizživete vsebine spremenijo v uporabne vsebine. Naravna pravila pogojujejo, da se mirujoči material predeluje skozi srednji svet in pride v višji zgornji svet. Človeštvo je zaenkrat izoblikovalo srednji svet, višjega pa še ni uspelo izoblikovat.

Ko prečistimo sebe, se naša prečiščena energija prečisti tudi v ljudeh s katerimi smo povezani. Tako komuniciramo s svojim čistim poljem in ne rabimo komunicirati z negativnimi vsebinami, ki se sicer lahko nahajajo v ljudeh in se tičejo njih samih. Komunikacija z ljudmi tako poteka v prijetnem sožitju. Če smo v komunikaciji z ljudmi in v njih vidimo bremena, v bistvu vidimo svoja lastna bremena, ki jih moramo še predelati. Ko pa prečistimo svoje stanje, vidimo v ljudeh čistočo in vstopamo z njimi v lepo ter prijetno sožitje.

                                                     SLAVKO MAHNE SHYAMA
                                           DELAVNICA DUHOVNEGA RAZVOJA 2013


Kraj: OŠ Spodnja Šiška, Gasilska ulica 17, Ljubljana.
Oprema: Trenirka, copati, spalna vreča ali odeja na kateri boste delali vaje in se boste med relaksacijo z njo tudi pokrili.
Cena sklopa vseh delavnic znaša: 495€. Akontacija znaša 80€. V ceno je vključeno vegetarijansko kosilo in hrana ter pijača v dvorani.
Družine naj se pogovorijo glede možnosti popustov z menoj ali Zalo.
Na delavnicah ne morejo sodelovati: Otroci do 16 leta, Starejši od 64 let, epileptični bolniki, težji srčni bolniki.

1.STOPNJA: KUNDALINI DELAVNICA, 11. in 12.5.2013
sobota od 9h do 17 ure, nedelja od 9h do 17h; cena: 135€
Program: vaje Hata joge po programu iz moje knjige, alfa stanje in čiščenje šušumnega kanala, obujanje čaker v alfa stanju, obuditev kundalini energije, kundalini energijo dvigamo navzgor po posameznih čakrah in jo sproti oplajamo, obujanje čaker v kombinaciji s Hata jogo, samorealizacija kundalini energije.

2. STOPNJA: DELAVNICA PRANAJAME, 18.5.2013
 sobota od 9h do 14h; cena: 90€
Program: vaje Hata joge po programu iz moje knjige,  jogijsko dihanje,  Kapalabhati – vaja intenzivnega pospešenega dihanja (preporod), tehnika zadrževanja sape Kumbhaka z ustreznimi Bandhami, tehnika dihanja za praniziranje in masažo notranjih organov, dihanje na Haro in usmerjanje Či energije po telesu.
Opozorilo: Priporočljivo je, da na delavnico pridete tešči ali vsaj dve uri pred pričetkom ne uživate hrane ali tekočine.

3. STOPNJA: DELAVNICA PROSVETLJENJA, 1. in 2.6.2013
sobota od 9h do 17h, nedelja od 9h do 17h; cena: 135€
Program:  vaje Hata joge po programu iz moje knjige,  meditacija na plamen sveče – odpiranje duhovnih očes, razkrajanje ego stanja z rušilno močjo naravnih elementov,  prosvetljenje na nivoju materije – nesebična strast,  prosvetljenje na nivoju duha – pozitivna ljubezen,  prosvetljenje na nivoju duše – nesebična ljubezen,  prosvetljenje na nivoju zavesti – resnica.
Na tej delavnici lahko sodelujejo samo tisti, ki so pred tem sodelovali že na prvi ali drugi delavnici.

4. STOPNJA: DELAVNICA PRAKTIČNE UPORABE DUHOVNE OBUJENOSTI, 8.in 9.2013
sobota od 9h do 17h, nedelja od 9h do 17h; cena: 135€
Program: Pozdrav soncu in osnovne jogijske vaje, ritual Kabalističnega križa, komunikacija z naravnimi elementi: zemlja, voda, ogenj, zrak, eter,  Radiestezija: sožitje z duhom radiestezije, diagnosticiranje, zdravljenje z nihalom, zaščitni energetski krog, priklic duhovnih pomočnikov, mentalna projekcija v minerale, živali, rastline, ljudi, učenje neposrednega biozdravljenja, Kabalistični ritual pentagrama.
Na tej delavnici lahko sodelujejo samo tisti, ki so pred tem sodelovali že na prvi ali drugi delavnici.

V času delavnice bo biozdravljenje 21.5.2013 in 28.5.2013. Vmesni poletni program bo 2.8.2013 od 17h do 21h. Jesenske programe začnemo 10.9.2013.          
                                    SAVIND MARINOLD SHYAMA                                                     

Kadar je človek v stresu, izgubi svojo notranjost in pade navzven. Vsak človek ima sredinski steber, ki seže navzgor, gre skozi njega in navzdol. Ta steber omogoča zavedanje lastne individualnosti. Rdeča in črna rasa imata steber veliko bolj ozaveščen, bela rasa pa se svojega stebra skoraj da ne zaveda.

Kadarkoli izvajamo duhovne vaje, jih moramo izvajati s takim stanjem, da ne izgubimo svoje individualnosti. Preden gremo delati določeno vajo, je prav, da se usmerimo vase, gremo v trebuh in prvo najdemo svoj notranji mir in lastno zavedanje samega sebe. Cilje dosežemo, če se povlečemo globoko v sebe, v trebuh, križ, na noter. Ko pridemo v trebuh, v svoj notranji jaz, najdemo mir v sebi. Poskusimo občutiti sledeče: "Jaz sem tu v sedanjem času". Cilje moramo kreirati v svojem notranjem stanju. Če nismo usmerjeni navznoter, drugače realiziramo kaos. Delovati moramo iz ravnovesja lastnega miru in individualnosti. Moč obstaja v sami naravi v nas samih. Nismo mi moč, nismo le mi v dimenziji moči. V dimenziji moči so notri duhovna bitja, drugi ljudje, sile narave, ki nam sledijo, kar smo si zastavili. Nikoli nismo sami. Vedno so prisotna zraven duhovna bitja, ki so v kolektivnem nezavednem. Moramo iti v sebe na notri dovolj globoko v kolektivno nezavedno, kjer so vsi ljudje notri. V tem stanju je primerno delati duhovne vaje, cilje. Če tu naredimo program, kreacijo cilja, gredo energije kot radijski valovi čez vse ljudi. Vedno pa se moramo zavedati svojega jaza do vseh drugih ljudi. Tako bomo imeli nadzor nad cilji in usoda bo delovala za nas.

Kadar želimo doseči nek cilj, se realiziranja cilja ne smemo lotiti z vzhičenim stanjem. Prave stvari se namreč dosežejo v tišini notranjega bitja. Tudi govorjenje o svojem cilju naokoli (npr. "Naredil bom tako, lotil se bom tega, le še tole imam...") je izgubljanje lastne energije v odnosu do cilja. Z govoričenjem praznimo cilj. Pravo stanje doseganja cilja je v tišini notranjega miru, v tišini individualne zbranosti v sebi, samonadzora. Na ta način se v nas skoncentrira naboj energije, ki se usmeri v cilj in vanj "ustreli". O cilju ne smemo fantazirati. Tudi sicer se ne smemo veseliti rezultata, vse dokler nimamo cilja v rokah, niti govorjenja o tem. Prav je, da vse do realizacije in dosege cilja ves čas zbiramo energijo in delamo na tem, da brezpogojno uspemo.

Še dva dni po Tedenskem Programu Biozdravljenja je bolje, da ne izvajamo duhovnih vaj (npr. čaker, rituali križa, pentagrama...) sami doma. V teh dveh dneh je primerno peti le mantre ali izvajati jogo brez obujanja čaker, saj s temi vajami ne vlagamo notri svojega razumskega stanja. Tretji dan pa je vaje že koristno izvajati. Na Tedenskem Programu namreč vsak udeleženec dobi v svojo 3. nezavedno globino sile, vrline, moči, ki se naslednji dan po Programu dvignejo v 4. nezavedno globino, še dan za tem pa pridejo vsebine na površje. Na Tedenskem Programu se osvobajamo raznih obremenitev, ki jih nosimo v svoji podzavesti (lahko še iz otroštva) in te vsebine ter vzroki se nam predelujejo še v naslednjih dveh dnevih, ki se nam v tem času tudi razkrojijo in osvobodijo. Če bi v prvih dveh dneh izvajali razumske vaje, bi sprožene vzroke vlagali v vaje, namesto, da bi se nam spontano predelali. Tako je vaje primerno pričeti izvajati s 3. dnevom po Tedenskem Programu (s petkom).


BOŽANSTVA

Kako najdemo Božanstva v sebi? Bogovi predstavljajo sile narave. Božanstva so prisotna v kolektivnem nezavednem. V sebi je potrebno imeti nezavedni temelj, kjer imamo budno zavedanje v 2. nezavedni dimenziji in tu pridemo v harmonijo sreče. Če imamo zavedanje še v 3. nezavedni dimenziji, že vlagamo v tem primeru kaos. 2. nezavedna dimenzija je mirujoča dimenzija teme in če smo v njej budni, dobimo moč. Potrebno pa je paziti, da se držimo pravil moralnih načel, drugače nas magične sile kaznujejo. V 2. nezavedni dimenziji obstaja popolna svoboda izbire, sreča, optimizem. Pogoj je spoštovanje vseh ljudi na Zemlji, spoštovanje narave, osončja, Boga. Pustiti moramo svobodno voljo vsem ljudem, da naj vsak živi po svoji lastni vesti, pa čeprav vemo, da ljudje kdaj delujejo narobe. Ljudje namreč včasih morajo iti skozi določene napake, saj tako razvijejo izkušnjo, ki jih tako obogati za vedno v naprej. Moramo spoštovati naravo osebne volje vseh bitij. Slavko Mahne Shyama spoštuje in časti naravne sile. Naravne sile je potrebno spoštovati. Nikoli ne smemo vnašati svojih lastnih pravil. Vedno moramo biti podrejeni naravnim silam, saj so v 2. nezavedni dimenziji notri sile, ki imajo neizmerno moč. Izklopiti moramo svoje naučene razumske navade in kreirati v sožitju s pravili, ki obstajajo. Naučene vsebine v nas so kaos. Prava resnica je tista, ki obstaja tam, kjer se rojeva narava. To je potrebno spoštovati in ponižno vstopit v resnico ter se čez njo razširit.

Ko vstopamo v Bogove, moramo vstopiti v 2. nezavedno dimenzijo kolektivnega nezavednega. Bogovi imajo različne karakteristike. Posamezen Bog sam po sebi ne vnaša svojih pravil, pač pa deluje s pravili narave. Naravo sicer nadgradi, vendar naravnih pravil ne spreminja. Vsako duhovno bitje v svoji evoluciji razvije moči, le če se drži pravil narave. Človek se mora v celoti odreči razumskim naučenim pravilom in v Boga vstopit ponižno, neopazno. Vstopit v naravno resnico, da se zavedanje človeka uči naravnih resnic. Tako se postopoma človeška zavest nauči in človek lahko sčasoma budno začne uporabljati moč. Moramo ponižno verovati v sile in izraziti hvaležno, ponižno stanje do dimenzij, kakor vstopamo. Človek, ki se načrtno duhovno ne prebuja, ne more razviti duhovnih moči. Tudi religija ne razvije duhovnih moči. Ko vstopamo v iskanje, je prav, da gremo v globino svoje notranjosti in ponižno v sebi ponavljamo ime Boga, ki si ga izberemo. Kadar iščemo Bogove, vedno iščimo le enega Boga naenkrat. Vedno si naenkrat izberemo le enega Boga in vstopamo v polje, kjer se nahaja. V istem polju deluje lahko le eden Bog. Vsak Bog ima v svojem lastnem polju črno blokado, kamor nobeno drugo bitje ne more vstopit. Kasneje si lahko izberemo ime drugega Boga, vendar v isti meditaciji vedno izberemo le enega Boga (npr. Jehova ali Krišna ali Šiva ali Adonaj...). Izraziti moramo ponižno hvaležnost, izključiti svojo resnico in sprejeti pravo resnico skozi Boga. Vsak Bog ima svojo resnico in realnost. Individualnost drugega Boga je popolnoma drugačna. Sicer obstaja le eden Bog, vendar ta edini Bog ni na voljo ljudem, saj ga ne moremo najti, če nismo zbrani v sebi. Zato so nam dani drugi Bogovi, da skozi njih najdemo pravo pot. Če bomo sprejeli znanje in resnico, ki jo pridobivamo pri Slavku Mahne Shyama, lahko razvijemo ogromno moči. Lahko uporabljamo duhove, ki nam pomagajo v življenju in tako pospešeno napredujemo na svoji evolucijski poti. Če delujemo z resnico, so nam sile narave v življenju naklonjene.

Angeli so bolj na voljo ljudem. Odvisno je od tega, koliko ponižne prošnje uspemo izraziti. Prošnja ne sme biti razumska. Moramo se naučiti izraziti verujočo ponižnost do Angela. Angeli v celoti spoštujejo svobodno voljo bitij. Sprejeti moramo pravila, po katerih deluje Angel. Prav je, da se osvobodimo naučenih pravil, ki jih nosimo v sebi. Ljudje delujejo tako, da ščitijo svoje naučene vsebine. Ščitijo naučene vsebine, ker se bojijo, da bi sicer izgubili zavedanje samega sebe. Vendar ravno s tem bi prišli v globljo resnico in lahko izrazili pravo stanje.

Človek je na eni strani zavedno in na drugi strani miselno bitje. Miselni vzorci se nabirajo in ostajajo v naši podzavesti. Cilj evolucije je, da človek doseže popolno svobodo in srečo.

Naše misli so zelo pomembne, saj so vedno prva stvar in šele zatem se zgodi določeno dejanje. Če z intenzivnim in mirnim sedenjem delamo na misli, ugotovimo, kako velike količine zaloge misli se skrivajo v notranjosti nas samih. Ko iščemo zaloge misli, se nam pojavijo in jih lahko pričnemo osvobajati. Pri procesu iskanja in osvobajanja misli moramo paziti, da s tistim delom, s katerim iščemo misli, delujemo popolnoma nevidno, neosebno, da imamo nevidni in neosebni jaz. To najdemo v sebi. Slavni rek, ki ga ljudje poznamo: "Mislim, torej sem" ne drži. Misli namreč ustvarjajo kletko človeka, v kar je človek ujet. Če bi prenehali misliti, ne drži, da nas ne bi bilo več. Če prenehamo misliti, takrat najdemo večnost stvarstva, večnost časa, večnost prostora, večnost vsega. Najdemo sebe kot del univerzuma. Proces, da se naučimo, kako prenehati misliti, je dolg zaradi kolektivnega stanja naše civilizacije. Indijanci npr. veliko lažje najdejo pravo pot nadzora nad mislimi. Evropejci v sebi nosimo ogromno zalog misli, ki nas bremenijo: družina, šola, internet, pametni telefoni, računalniške igrice, medijski svet... Vse te misli, ki jih akumuliramo vase, ustvarjajo v nas samih slike, vzorce, ki ostanejo v podzavesti človeka. Če želimo pravilno delovati do medijske komunikacije, ki v nas ustvarja tako veliko neobvladanih misli, se moramo naučiti obvladovati misli. Ko v nas pride misel, ji ne smemo dovoliti, da v našo podzavest vdre tudi slika. Vzorec v naši podzavesti namreč preživi, nas bremeni in se bori proti temu, da bi se osvobodili. V sebi nosimo ogromno vzorcev od nagonov po hrani, neobvladane seksualnosti, alkoholu, poživilih. Vsi ti vzorci imajo v sebi moč, ki deluje proti nam. V vzorce v naši podzavesti je ujet naš zavedni jaz. Če želimo naš zavedni jaz osvoboditi, moramo zbrati celotno količino naše zavesti in prebuditi v sebi moč, da smo zavest zmožni usmerjati. Celotni naš budni jaz mora biti razširjen čez našo zavest, da jo ščitimo pred vdorom tujkov, ki so kot virus, kot rakaste celice, ki prodirajo v bazo naše zavesti. Več kot je tujkov, manj smo zmožni upravljati in usmerjati naše misli v realizacijo življenjskih ciljev.

Ko se v nas pojavi določena misel, se pojavi na podlagi določene energije miselnih vzorcev, ki so v nas že od prej. Te miselne vzorce imamo v sebi iz pretekle zgradbe naše osebnosti. Ko spremenimo svojo osebnost, se lahko zgodi, da v sebi še vedno nosimo stare miselne vzorce, ki nas bremenijo. Miselni vzorci namreč ostanejo v nas, če se z njimi nismo zavestno ukvarjali, da jih osvobodimo. Tako se hranijo z našim življenjskim virom in zmanjšujejo našo moč prave osvobojene zavesti. Ko se človek enkrat osvobodi miselnih vzorcev, vstopi v sedanji čas in začne iz nule graditi nove miselne vzorce. Vendar ti novi nas ne bodo več ogrožali, kot so nas ogrožali prejšnji stari. Miselni vzorci nam povzročajo, da mislimo, npr. da je delo trpljenje. Ko se jih osvobodimo, vidimo, da je delo v resnici užitek. Če se lotimo osvobajanja misli, postopoma pridemo do stanja, ko pričnemo osvobajati misli z izrednim veseljem in osvobojenim stanjem. Telo kar naenkrat ni več težko, postane lahko. Lahko postopoma razvijemo sposobnost, da začno duhovi delati za nas. V svetu so na voljo duhovi, ki delajo za ljudi. Obstajajo tudi taki duhovi, ki uporabijo telo in skozi telo delajo. Telo uživa in ima popolno zaščito, naša zavest pa mora biti pri tem zgoraj v duhovnem telesu. Obstaja duhovna pot, kako se lahko pride do te stopnje, da duhovi delajo za nas. Tako lahko duhove usmerimo v vse naše cilje in stvari. Duhovi nam lahko priskrbijo življenjskega partnerja ali partnerko, denar, posel, prijatelje. Da bi prišli do takega stanja, bi se morali osvoboditi materije in materialnih želja, se dvigniti nad materijo in jo upravljati od zgoraj. Če bi se osvobodili miselnih vzorcev, bi lahko živeli na 9. stopnji sreče. Morali bi se osvoboditi in rešiti nagonov pohote, telesnih ujetosti, da ne bi imeli več nobenih želja po materiji. Tako dobimo duhove in si z njimi naredimo npr. telesno lepoto ter realiziramo vse ostale cilje. Tako stanje lahko ohranimo, vse dokler ne pademo nazaj v svoje telesne užitke.

Kaj je vzrok stresa v civilizaciji? V stresu so ljudje, ki so ujeti v materijo in ustvarjajo pretirano skrb. Preveč jih skrbi. Ti ljudje se samega sebe prav nič ne zavedajo kot duhovno bitje. Dokler človek misli, da je telo, je težko delovati pravilno. Ob stresu človek namreč pade ven iz sebe, moral pa bi biti navznoter in imeti svojo individualnost prizemljeno. Medijski svet v katerem živimo, nas usmerja navzven in nas medijsko bombardira, tako človek pade ven iz sebe. Naravna zgradba človeka je, da ima sredinski steber. Sredinski steber predstavlja individualnost in s tem delom bi morali komunicirati z zunanjim svetom. Če človek nima sredinskega stebra, zunanji svet prodre vanj in osebnost človeka umre. Človeka to vrže navzven v iluzije in osebnost človeka se razprši brez kakršnega samonadzora. V sebi moramo razviti stabilni temelj in se zavedati lastne individualnosti. Sredinski steber je glavni steber, ki ga je potrebno zgraditi v sebi. Treba je zgraditi individualno stanje zavedanja samega sebe v sredinskem stebru, kjer kreiramo. Tam smo varni sami s sabo, s svojim jazom in Bogom. Tam smo čisto sami, nobenega drugega ni. Tudi z družino ne smemo izgubiti svojega sredinskega stebra. Ne smemo se izgubiti v družino npr. v brata ali sestro. Sredinski steber mora biti le naš. Svet ne daje nobenega znanja, kako zelo je to pomembno. Pravilno je, da delujemo varno, samostojno iz sredinskega stebra navzven. Ko enkrat razvijemo sredinski steber v prispodobi le še "nabašemo topove in zadenemo vse cilje ter uspemo". Cev je naš sredinski center, ki predstavlja individualni jaz našega bitja. Miselni vzorci onemogočajo gradnjo sredinskega temelja. Glavni problem je vsebina mišljenja, da mislimo, da smo telo. Moramo se rešiti materialne lastnine. Se zavedati, da nismo lastnik, ampak le uporabljamo lastnino. Tudi telo moramo smatrati na ta način. Da se zavedamo, da imamo svoje telo le na uporabo, saj telo pripada naravi, silam narave. Naši starši so le posredniki, preko katerih smo dobili telo na uporabo. Če uspemo osvojiti to stanje, to zavedanje, da telo le uporabljamo, že pridemo v materijo in stvari, ki jih delamo v življenju, postanejo izredno lahke. Ljudje smo navajeni, da od zunaj držimo življenjsko pozicijo. Vse nas zaboli, ker vse udarja v nas in tako trpimo. V sebi moramo narediti preobrat, da tisto napeto stražo povlečemo v sebe. Ko to naredimo, se v začetku pojavi strah ob tem prehodu. Vendar ko se človek potegne navznoter, lahko postane ravnodušen, saj se potem lahko prizemljeno usmeri v vse cilje, ki se brezpogojno uresničijo. Če od zunaj upravljamo življenje, je to boleče, saj nimamo stabilnosti. Če pa začnemo upravljati življenje iz sredinskega stebra, lahko za nas postane vse brezskrbno. Ni več stresa, vse upravljamo, nihče več ne more podreti v naš sredinski steber, saj smo znotraj v sebi varni. V vsa dejanja gremo lahko prizemljeno, brez vsakršnih srbi. Kdor ima v sebi močan sredinski temelj, drugi ljudje ne morejo prodreti notri in nas razrušiti. V sebi se moramo osvoboditi miselnih vzorcev in se potegniti vase. Če imamo v sebi miselni vzorec, da je npr. nek direktor zelo pomemben in boljši človek od nas, nam ta miselni vzorec lahko povzroča, da v komunikaciji z direktorjem pademo vanj, namesto, da bi bili stabilno v sebi. Ljudje običajno začutijo, ko imajo premoč nad tistimi ljudmi, kateri v sebi nosijo miselne vzorce manjvrednosti in se nepravilno podrejajo. To nekateri spontano izkoristijo in uveljavljajo nezdravo dominacijo nad takimi ljudmi, ki se še niso osvobodili miselnih vzorcev. Te vzorce smo lahko sprejeli že v otroštvu, lahko smo kopirali vzorce svojih staršev, ki niso znali delovati pravilno do nas. Ko pa v sebi razvijemo močan in stabilen sredinski temelj, vidimo ljudi takšne kot so v resnici in se jim ne podrejamo, pač pa z njimi vstopamo v prijetno in pravo sožitje.

Če smo odzemljeni, je prav, da v sebi sprožimo svoje vzroke in se jih osvobodimo. Moramo iti globlje v sebe in v sebi narediti poseg. Lahko delamo mirno sedenje, dihanje na haro, prebujamo čakre, izvajamo jogo. Kadar delamo mirno sedenje, moramo imeti nadzor, da ne začnemo fantazirati. Moramo imeti pametni nadzor. Pri osvobajanju vzrokov, miselnih vzorcev in razvoju sredinskega temelja zelo pomagajo Delavnice Duhovnega Razvoja, ki jih vodi Slavko Mahne Shyama.

Vsak človek živi 2 bitji. Prvo bitje je naučeno programirano. Drugo bitje pa je ustvarjeno iz večnosti. Večina ljudi živi prvo bitje, ne pa svoje resnične narave, ki je ogromna. Če živimo svoj resnični jaz, nam to daje absolutno moč, da smo srečni, svobodni in uspešni. Naučeni jaz nismo mi, je le naučena vsebina, kar smo sprejeli od medijev, družine in okolja. Človek pa želi živeti svoj pravi jaz. Če želimo v življenju delovati pravilno, je prav, da poslušamo svojo intuicijo. To kar nam pove intuicija smo mi in ne tisto, kar je naučeni del. Pri tem je potrebno poudariti, da moramo razviti sposobnost, da vemo, kaj je intuicija in kaj je tisti naučeni program v nas, ki ni naš resnični jaz. Razviti moramo sposobnost, da uporabljamo pravi vir intuicije. Ko se človek duhovno razvija in osvobaja svoje vzroke, se vsakič delček predelanih vzrokov zlije v naše resnično bitje in se tako plemenitimo ter evulocijsko napredujemo.

Moški mora imeti nad žensko malo več nadzora, kot ženska nad moškim. Med njima mora delovati pravo razmerje v nadzoru. Slavko Mahne Shyama s svojimi koncentracijami energij ureja to razmerje med moškim in žensko v svetu.

V osnovi deluje ženski arhetip v astralu in materiji, moški arhetip pa deluje v mentalu in kavzalu. Nihče ni večvreden ali manjvreden. Tako moški kot ženske, vsi imamo isto zavest, le izražamo se na različnih dimenzijah. Zavest je kot šofer naše podzavesti, ki vozi pri ženskah v astralu in materiji, pri moških pa v mentalu in kavzalu. Ker ženske delujejo bolj v materiji, so po naravi lepše od moških.

Moški se mora truditi razviti svojo moško naravo in okrepiti svojo individualnost, ženska pa se mora naučiti predati moški energiji. Ko se ženska moškemu preda, jo moški hvaležno sprejme. Moški ne sme pasti v ženske dimenzije, saj tam nima orientacije. Če namreč pade v astral in materijo, bo ženski postal nezanimiv, dolgočasen, nekreativen. Pravi način je, da moški ostane v svoji dimenziji mentala in kavzala, se iz te višje dimenzije projicira v ženski svet, pri tem pa ohrani zavest zgoraj in ne izgubi zgornje pozicije. Moški se mora izboriti, da si žensko pozitivno podredi, ženska pa se mora moškemu predati, da bo imel dominacijo nad 50%. Tako moški spontano vliva v žensko energije mentala in kavzala ter s tem psihično oplaja žensko energijo. Ko ženska dobi te vsebine, se nato dvigne v nebesni mentalni svet in skupaj oba upravljata nižje dimenzije. Ženska je srečna, če živi s svojo žensko naravo in obratno moški je srečen, če živi s svojo moško naravo. Narava se mora harmonično zlit in harmonija med moškim in žensko je tisto, kar naredi popolnost. Narava nas je naredila različne. Na nekaterih področjih so moški bolj sposobni, na drugih področjih ženske. Moški in ženska morata oba spoštovati vrline drug drugega. Ženska priznava moškemu svojo naravo in obratno. Tako se samo življenje odvija, da se skupaj spajata in zlijeta v 3-je duhovno bitje. Ženska brez moške narave ne more izstopiti iz astrala, lahko sicer uporablja mental z moško vsebino očeta, vendar lahko v tem primeru pride le do 34% pravilnega delovanja. Lahko pa poglobi pravilno delovanje, če izraža spoštovanje do celotnega moškega arhetipa. Če moški svoje ženske ne spoštuje, mu ne bo dano, da lahko koristi astralne dimenzije. To posledično negativno vpliva na zdravje, finančno stanje in ostala življenjska področja. Prav je, da moški in ženska razvijata spoštovanje drug do drugega, tako se energije med njima spajajo in s tem razvijata popolnost. Pomembno je razviti še globlje spoštovanje. Poleg tega, da moški spoštuje svojo žensko, je potrebno spoštovati celoten ženski arhetip še izpod seksualne ženske (ostale ženske, starejše ženske, mlajše ženske…). Potrebno je spoštovati žensko naravo v celem obsegu in spektru. Ženska narava je v notranjosti. Je mehko bitje in jo je potrebno spoštovat in cenit. Enako ženska mora ceniti moški arhetip. Le če v civilizaciji obstaja spoštovanje med žensko in moškim, civilizacija evulocijsko napreduje.

Energija, ki jo prebujamo na Programih in Delavnicah pod vodstvom Slavka Mahne Shyama, ne obstaja nikjer drugje v svetu. Deluje med angelsko in božansko dimenzijo. V nekaterih budističnih templjih prebudijo energijo na 7. kavzalni čakri, v hindujskih templjih na 5. kavzalni. Če menihi v samostanu iskreno verujejo, prebudijo energijo na 4. kavzalni čakri. V svetu običajno seže energija do vrha astralne čakre ali začetek mentalne. Na Tedenskih Programih dobimo energijo, ki deluje na angelski dimenziji in jo širimo v naše okolje tudi čez cel teden. Tudi poleti, ko nimamo Tedenskih Programov, ohranimo energijo na 4. kavzalni čakri. Če pridemo v kontakt 2 ali 3-je udeleženci programov (tudi čez poletje, ko ni Tedenskih Programov), se nam sproži energija, ki jo nosimo v podzavesti na 3. ali 4. angelski dimenziji. Če se nas dobi skupaj še več ljudi, se nam prebudi energija celo na 6. angelski dimenziji. Ta energija ne obstaja nikjer drugje v človeštvu.

Z načrtnim duhovnim razvojem se človek transformira in je zmožen v sebi razviti neko drugo stanje. Začnejo se nam prebujati neizkoriščeni možgani in človek začne v sebi prebujati neko novo naravo. Transformacija, ki se nam odvija, ni več narejena po človeških normah, pač pa gremo višje.

Kadar gremo v kakšno okolje, kjer se bomo zadrževali (npr. gremo po nakupih), lahko pred tem naredimo koncentracijo pozitivne energije. Vizualiziramo barvo energije, ki se razširi v področje npr. modra, rumena, zelena... Vizualiziramo, da se nahajamo v okolju, kamor bomo šli in iz nas žari npr. pozitivna modra energija, ki izpolni ves prostor. Tako bomo v okolju delovali v svojem lastnem polju energije in ljudje, katere bomo srečali, bodo spontano do nas delovali prijetneje ter bomo v tistem okolju delovali neobremenjeno. Tudi kadar gremo na pot z avtom, lahko pred tem naredimo koncentracijo na celotno pot, kjer bomo potovali. Koristno je v avtu imeti in sprati ploščo Izvir Življenja, lahko tudi kje na bencinski postaji med vožnjo, tako nas bo plošča ščitila pred obremenilnimi energijami, ki jih sicer pobiramo med vožnjo.

Pomembno je, da čisto verujemo v Angele, Bogove, da imamo čisto verovanje do same narave. Da imamo sožitje ljubezni do narave in spoštujemo sožitje v naravi. Prav je, da vse ljudi gledamo kot bitja, ki so ustvarjena iz Boga. Kadar smo v naravi, lahko objamemo kakšno iglasto drevo, najbolje bor ali smreko. Najboljša so drevesa, ki ne rastejo v bližini ljudi.  Ko objamemo drevo, mu rečemo, da ga imamo radi, da ga ljubimo in se vlijemo v naravo drevesa. Tako nas izpolni čista narava življenja.


Duhovno telo je telo, ki se nam razvija v astralu. Razvija se nam tekom poštenega duhovnega razvoja in takoj po smrti prestopimo z njim v duhovni svet. To duhovno telo uporabljamo tudi v ostalih reinkarnacijah in nam pomaga, da ne pademo več v materialne iluzije.

Če je človeku dana možnost, da gradi svoje duhovno telo v astralu, je pravilno, da ga gradi z zdravim osvobojenim stanjem, s pametno odgovornostjo, ne pa z iluzijo. Duhovno telo se nam izoblikuje v materiji skozi trpljenje, ko se učimo skozi lastne napake. Tako pridobivamo izkušnje in se začenjamo osvobajati od pogojenosti od trpljenja. Sebe gradimo v duhovnem svetu.

V celem stvarstvu v univerzumu je iz Boga dana vsebina, ki ima začetek, temelj in vrh. Obstaja označena pot po kateri je prav, da se razvija evolucija. Evolucija narekuje, da se posameznik razvija postopoma preko kamna, mineralov, rastlin, živali, ljudi, Angelov, Bogov in postane v končni fazi Božanstvo. V preteklosti so bila višja angelska bitja v svetu, ki so zavajala ljudi po principu črne magije, da jim ni potrebno iti po pravilni evolucijski poti. Zavajala so, da se da hitreje doseči stanje popolne moči. Tako si je veliko ljudi zgradilo moč navidezne popolnosti. Obstajala je pot po grški magiji, ki je omogočala, da je posameznik hitro utrdil svojo moč v astralnem svetu, vendar si je s tem zablokiral svojo evolucijo. Ta razvoj namreč ni potekal skozi materialne izkušnje, kot bi bilo prav. Čeprav so nekateri ljudje na ta način razvili moč v astralnem svetu, niso imeli niti razvili pravega znanja. Svoje duhovno telo so gradili iz temelja astrala navzgor, morali pa bi ga graditi iz temelja materije iz 1. čakre materije navzgor. Lahko so upravljali materijo, vendar pa so zablokirali naravno evolucijo, ki bi se sicer morala odvijati skozi ovire in težave. Ta napačen način razvoja 100% ruši pravo naravo evolucije. To je bilo v nasprotju z naravo, ki jo je ustvaril Bog. Ljudje, ki so si na tak način zablokirali evolucijo, lahko pridejo le do 24% evolucije visoko in so ujeti v zanko evolucije. Ko pridejo do 24%, se soočijo z vzroki preteklih dejanj in morajo odplačati vse vzroke, ko so sebi in tudi drugim bitjem okoli sebe blokirali evolucijo. V svetu je kar 35% takih bitij, ki so v svoji evoluciji padli skozi črno magijo v zanko evolucije. Da taki ljudje pridejo iz zanke in se osvobodijo, gredo lahko skozi asketski režim in skozi trpljenje pridejo ven iz zanke. Iz te zanke je težko izstopiti, niti jogiji niso uspeli izstopiti iz te pregrade, razen če so skozi ekstremne napore premagali vzroke. Človek, ki sprejme resnico in ve, kako se bori po tej poti, takemu človeku zavest veliko lažje išče resnico in pot, da se osvobodi. Na kompletni Delavnici Duhovnega Razvoja, ki jo vodi Slavko Mahne Shyama je možno priti iz te zanke in se osvoboditi te pregrade.

Po pravi poti na zdrav način lahko ekstremno pospešiš svojo evolucijo. Evolucijo je možno pospešiti, vendar po pravi poti, ne pa da kljubujemo naravi. Dihanje na haro je ena izmed glavnih variant, s katero lahko pospešeno na pravi način gradimo svoje duhovno telo. Z vajo vlečemo vzroke iz materije v duhovni svet in si dvigamo pozicijo v duhovnem svetu. Materije namreč ne moremo upravljati iz materije, saj v tem primeru zabluzimo. Materijo lahko upravljamo le iz duhovnega sveta. Koliko lahko upravljamo materijo, je odvisno od tega, koliko smo še ujeti v iluziji in na drugi strani, koliko smo že osvobojeni. Vajo dihanje na haro je izredno primerno delati tudi doma. Če zgradimo duhovno telo na vrhu 3. astralne dimenzije, nas že varuje, da v materiji ne naredimo kakšne neumnosti, saj vodi našo pamet, da se vse pravilno odvija. Duhovno telo v tem primeru že deluje s svojo lastno izobrazbo izven materialne resnice s spravo resnico in upravlja materialno življenje. Obstajajo ljudje na svetu, ki imajo že iz prejšnjih življenj razvito duhovno telo v taki meri, da jim vse pravilno poteka v tem življenju. Za te ljudi ne veljajo več astrološke zakonitosti, pač pa živijo svojo resnico. Duhovno telo imajo zgrajeno iz temelja materije navzgor in upravljajo življenje z resnico.

 

SANJE

Človek v sanjah čisti psihična in duševna bremena. Tako lahko že v sanjah uredimo vzroke, s katerimi se nam v materiji ne bo potrebno soočiti, saj smo jih že v sanjah v celoti uredili. Če želimo proces sanjanja še poglobiti, je primerno, da si ponoči ali zjutraj sanje zapišemo na list papirja. Ob postelji imamo list papirja ali zvezek in pisalo. Ko se ponoči zbudimo in se še spomnimo sanj, jih zapišemo. Tisti vzrok, ki smo ga sanjali tako dokončno predelamo in sčistimo. Sanje lahko obrnemo tudi sebi v prid. Če sanjamo kakšno težko situacijo in se zbudimo, lahko sanje odsanjamo po svoje. Zamižimo in si predstavljamo situacijo, katero smo sanjali, kako jo obrnemo na prav. Npr. sanjamo neprijetno situacijo in se zbudimo. Nato zamižimo in si predstavljamo, vizualiziramo v meditaciji, kako se nam neprijetna situacija uredi na prav, kako jo uredimo in v mislih razrešimo. Nato vzamemo list papirja in zapišemo sanje ter tudi tisto, kar smo sami budno odsanjali z vizualizacijo in uredili neprijetno situacijo, ki se nam je odvijala v sanjah. Na ta način vzroke, ki jih predelujemo v sanjah še hitreje razrešimo in jih osvobajamo. Če imamo težke sanje, je primerno da zjutraj naredimo ritual pentagrama. Na liste papirja, na katere pišemo sanje, lahko enkrat na teden položimo roke, jih osvetlimo na zunanji svetlobi in zažgemo. Lahko pa tudi le položimo roke in jih osvetlimo na zunanji svetlobi. S temi načini spontano pomagamo, da se naše duhovno telo in zavest hitreje gradi.

Svet je narejen tako, da obstaja masa materiala, skozi katerega se evolucija odvija. Obstaja neozaveščena mirujoča masa vsebin, ki deluje v neredu. Obstajajo pa že urejene vsebine. Med neurejenimi in urejenimi vsebinami obstaja še srednja vsebina mase, ki je sprožena in deluje kot nasprotje ravnovesju ter teži k temu, da ravnovesje ruši. Evolucija življenja deluje tako, da se mirujoča vsebina mase sproži in steče v tisto vsebino, ki že deluje v ravnovesju.

Kako se odvija proces razvoja posameznika?
Skozi življenjske procese se sproža mirujoča vsebina mase. Potrebno je, da se čim prej dvigne in steče v vsebine, ki so že ravnovesju. Ko se sproža mirujoča vsebina mase, najprej deluje kot narobe obrnjena vsebina in deluje kot nasprotje ravnovesju. To so lahko občutki malodušja, življenjski užitki, katerim je človek podrejen. Ta sprožena vsebina lahko deluje kot navidezna sreča npr. prenažiranje s hrano, ki je trenutni užitek. Človek ve, da to zanj ni zdravo in takrat uživa. Nima moči, da bi obvladal te občutke, to vsebino, za katero ve, da ga ogroža in kasneje zaradi tega trpi. Podobno npr. nekdo ki želi veliko denarja, hlepi po njem in je podrejen užitku iluzije denarja, sili iluzije. Ko tak človek denar dobi, v njem neobvladano uživa in kasneje pride v težave in konflikte z okolico. Npr. kupi si avto, čeprav za njega nima dovolj denarja, se zadolži in kasneje pride v težave. Denar je vsebina, ki ga moramo z zdravo zavestjo obvladati in ga gledati kot uporabno sredstvo, ne pa da smo z njim obsedeni. Vsaka stvar v življenju, kateri smo podrejeni, nas kasneje vodi v težave in trpljenje. Če smo podrejeni materialnim vsebinam, si lahko pomagamo tako, da jih predamo Bogu, Svetim Silam. Da smo hvaležni Bogu za materialne vsebine ali npr. telesni videz. Če imamo lepo telo, da se ne naslajamo z občutkom večvrednosti, saj smo v tem primeru vsebini podrejeni, ki nas kasneje vodi v življenjske težave. Npr. moški je lahko zasvojen z ženskim videzom, se podredi, postane suženj nagona in ima potem konflikte z ženskim svetom.

Proces, da sprožamo mirujoče vsebine, je zelo pomemben v življenju. Razni religiozni sistemi namreč delajo blokado pred temi vsebinami, ki ostanejo v mirovanju in s tem ustavijo proces evolucije. Prav je, da sprožamo mirujoče vsebine. To naredimo tako, da si občasno dovolimo priti v fazo naslade, ki nas odzemlji, si dovolimo užitek in ga v polni meri občutimo in zaužijemo. Ravno takrat se nam sprožijo mirujoče vsebine, katere se potrudimo čim prej dvigniti navzgor, da nam služijo. S tem procesom nadgradimo ostale vsebine v naši osebnosti. Moramo se zavedati, da je tudi iluzorna vsebina, ki se nam v fazi naslade sproži, dana od Boga. Dana nam je zato, da se človek skozi to vsebino izbori in zraste kot osebnost. Tudi če v fazi naslade občutimo iluzijo denarja, neobvladane lepote telesa, prenažiranja s hrano, se najemo sladkarij, pademo v seksualni nagon, pijemo alkohol, z vsem tem sprožimo mirujočo vsebino. Nato je primerno da preidemo v fazo služenja, fazo odrekanja, ko urejamo vsebine, ki so se nam sprožile v fazi naslade. V tej fazi se je potrebno znati odreči užitkom, da služimo s čistočo in dvignemo sprožene vsebine pod zavestni nadzor in se tako evulocijsko povečamo. Služenje pomeni odrekanje užitkom: seksualnosti, se v celoti odrečemo sladki in slani hrani. Uživamo grenko hrano, ki nas prizemljuje. Se postimo. Tuširamo se z mrzlo vodo. Tu zelo pomaga fizični napor, rekreacija, meditacija, pošteno življenje, morala, odgovornost, plemenita dejanja s katerimi služimo. Pomembno je, da vsebina, ki se nam je sprožila, ne ostane v dimenziji iluzorne naslade, pač pa da jo spravimo pod nadzor s fazo odrekanja.

Prav je, da življenje živimo kot služenje, paziti pa moramo, da ne naredimo razumske blokade pred evulocijskim napredkom, kakršno naredi religija. Ne smemo imeti strahu pred iluzorno naslado. Ne smemo se bati užitka. Iluzorne naslade je potrebno osvobodit, jih premagat in obvladat ter jih čim prej dvignit v varno dimenzijo, kjer nam služijo. Moramo biti pripravljeni, da se spopademo z iluzijo, da ohranimo moč volje in sigurnost, da se spopademo z nevarnostjo lastnih vzrokov in iluzij. Vzrok, da se nam sproža strah, je velikokrat zaradi uživanja sladke hrane ali mesa, ki nas odzemlji, posledica temu pa je prebuditev strahu. Rešitev je, da takrat prenehamo z uživanjem sladke in soljene hrane, namesto sladkih sokov pijemo le vodo in tako hitro dobimo moč in pogum za premagovanje sproženih vsebin. Če bi tako delovali le nekaj časa, bi že po enem tednu faze odrekanja dobili moč in pogum ter se rešili malodušja. Kdor pade v malodušje, nima zavesti v sebi. Kdor pa zbere moč in vloži voljo v premagovanje svojih vzrokov ter to izrazi v realnih dejanjih, se vsakič za eno stopnjo dvigne v zrelosti človeka in tako se naslednjič lažje bori z vzorci in vzroki. Tako se gradi trdnost, zrelost, stabilno in odgovorno bitje. Tako se gradi evulocijski napredek.

Zanimiva je primerjava med duhovnikom (ki si ne dovoli užitkov ter tako ustvarja razumsko blokado pred osvobajanjem) in pa žurerjem, ki živi le nenadzorovane užitke. Duhovniku se zaradi razumske blokade, ki jo ustvarja, v življenju odvije le 1% evolucije, žurerju pa kar 50% evolucije. Žurer ima sicer zaradi nenadzorovanih užitkov težave v življenju, vendar skozi te težave premaguje svoje vzroke, duhovnik pa je ves čas na isti črti stagnacije in v življenju skoraj nič ne napreduje. Ne smemo si ustvariti blokade, moramo si dati svobodo življenja. V sebi pa moramo ohranjati moč, da se pogumno spopademo z lastnimi vzroki. To je tako, kot bi v prispodobi "hodili po ostrini noža". Iščemo ravnovesje med užitki in trdnostjo, močjo odrekanja, močjo za borbo pred nasladami. Občasno je prav, da se "odštekamo", pazimo pa, da ne postanemo suženj občutkov. Nato se skozi sprožene občutke izborimo in evulocijsko napredujemo.
 
Religija je naredila blokado pred osvobajanjem mirujočih vsebin. Kristus je bil gnostik in ni imel blokade pred tem. Širil je pravo resnico. Vendar sama religija, duhovniki so kasneje preoblikovali religijo po svoje in naredili razumsko blokado pred evulocijskim napredkom. Tako je religija začela delovati proti temu, kar je Kristus učil. Religija je blokirala naravni proces, da je čas ostal v preteklosti, energije so se zablokirale in naredil se je kot vulkanski naboj zablokiranih energij. Sam čas bi sicer energije sprožal in jih dvigal, da bi se ljudje lahko gradili, vendar so energije ostale zablokirane zaradi razumske blokade, ki jo je povzročila religija. Tako se mirujoča energija ni vlivala v življenje. Te zablokirane energije so sprožale vojne. 2. svetovna vojna je sprožala veliko zablokiranih energij v človeštvu skozi težave, odrekanje, trpljenje. Življenje deluje tako, da nas samo potisne v trpljenje in težave, v kolikor se sami ne aktiviramo prej in uredimo vzrokov. Vendar zakaj nebi že prej uredili vzrokov in sproženih vsebin, tako sploh ne rabimo priti v trpljenje. Splača se že prej borit. Vse kar moramo narediti je, da najdemo pravo mero med fazo užitka in fazo služenja. Da dobimo nadzor in vedenje, koliko si lahko dovolimo nenadzorovanega užitka in nato sprožene vsebine spet hitro pošibamo navzgor v življenjsko srečo in jih oplemenitimo.

Po čakrah lahko razdelimo posamezne dimenzije vsebin. Mirujoče vsebine so spodnji svetovi izpod 1. čakre materije. Od 1. do 7. čakre materije in od 1. do 7 čakre astrala so dimenzije naslade in užitka. Ko sprožimo mirujoče vsebine, pridejo postopoma v zavestne dimenzije nižjega astrala (od 1. do 4. čakre astrala), kjer smo npr. zasvojeni s hrano, pademo v iluzijo. Višje v astralu ko gremo, toliko večjo moč imamo za borbo z sproženimi vsebinami in strastmi. Če delujemo na 6. in 7. čakri astrala, že lahko živimo na 5. stopnji sreče. Lahko si izmerimo z nihalom: "Na kateri dimenziji astrala imamo moč, da se spopadem z dimenzijami strasti?". Višje ko se nahajamo, lažje se borimo.

Če živimo na pravi način in iščemo pravo ravnovesje med služenjem in užitkom, lahko že v enem samem življenju ogromno napredujemo v naši evoluciji. Npr. da smo stari 50 let in do 70 leta starosti živimo na način, da iščemo pravo ravnovesje med služenjem in užitkom, lahko v tem času razvijemo pravo stanje osvobojene osebnosti.
 
Ljudje, ki se ves čas nahajajo v fazi trpljenja, se še niso pripravljeni spopasti s fazo odrekanja. Trpijo, trpijo in zagovarjajo trpljenje, ker niso pripravljeni iti v fazo služenja. Trpljenje sprejmejo kot stil ali vzor življenja. Ljudje čutijo, da s tem ohranjajo relativno varnost življenja. Samo življenje jih skozi trpljenje počasi premika, namesto da bi sami delovali pravilno s svojo zavestjo in hitro dvignili vsebine v osvobojeno stanje. Tako trpljenje sploh ne bi bilo potrebno. Pravilni način je, da grejo taki ljudje v fazo služenja, se odgovorno spopadejo s svojimi vzroki ter se tako osvobodijo in pospešijo svoj napredek in evolucijo. Že ko se le enkrat izborimo in spopademo z vzroki, imamo višjo sposobnost delovanja.

Element ognja je gibljiva vsebina. Gre za eterično snov, ki da možnost, da v njo vstopi osebnostno bitje in tako se ustvarja življenje. Osnovni element ognja lahko razdelimo na 7 podelementov ali čaker.  1. 2. in 3. čakra elementa ognja predstavlja seksualno energijo in ta seže do sredine 4. čakre. Od 4. čakre naprej obstaja energija ljubezni. Tako je v surovi obliki. Iz teh 7 podelementov se ustvarja življenje. Da bi se ustvarilo življenje, je potrebno, da se iz seksualne energije izloči določena energija in se transformira v višje dimenzije. Energija potuje skozi elemente navzgor, se transformira v energijo ljubezni in v tej fazi še vedno vsebuje naravo nižjega elementa. Ko se naprej energija dvigne navzgor do 7. čakre elementa ognja, se oplemenitena spusti navzdol v sam temelj 1. čakre in se nato ponovno dviga oplemenitena energija do določene čakre. Tako se iz te oplemenitene seksualne energije ustvari življenje. Na ta način se ustvarijo vse materialne oblike zgradbe. Vsaka višja oblika zgradbe se izoblikuje na višji stopnji: kamen, rastlina, žival, človek, zrak atmosfera... Človeško telo je ustvarjeno tako, da se material seksualne energije dviga skozi vse čakre in podčakre elementa ognja navzgor v 7. čakro, se oplemenitena spusti nazaj v temelj 1. čakre, nato pa se dviga do 4. čakre elementa ognja, kjer tudi deluje vibracija človeškega telesa. Z načrtnim duhovnim razvojem lahko dvignemo vibracijo telesa, ki v osnovi pri ljudeh deluje na 4. čakri elementa ognja. Kdor je šel skozi 3 delavnice duhovnega razvoja, ki jih vodi Slavko Mahne Shyama, se mu je vibracija zgradbe telesa dvignila že na zgornjo polovico 5. čakre elementa ognja.

Ob rojstvu nam je dano 15% seksualne energije in 20% kundalini energije. Tekom življenja se to ne spreminja v kolikor se načrtno duhovno ne prebujamo. Z načrtnim duhovnim razvojem lahko povečamo vsebino energije, ki nam je bila dana ob rojstvu. Razlika med seksualno in kundalini energijo je v tem, da se seksualna energija definira na elementu ognja v 1. 2. in 3. čakri, kundalini energija pa se definira v elementu vode in elementu zemlje.

Glede na to, da nam je ob rojstvu dano le 15% seksualne energije, pomeni, da je je 85% neizkoriščene, zablokirane. Pomembno je, da skozi pravilno delovanje ali skozi duhovni razvoj, sprožimo tisto dodatno zablokirano seksualno energijo in jo dvignemo navzgor, v dimenzijo ljubezni, do vrha glave in jo kot transformirano potem spustimo navzdol,  da nam oplemeniti življenjske vrline, življenjsko moč, življenjske lastnosti…  

Obstajata 2 varianti, v katere se ljudje lahko ujamejo.

Nekateri ljudje so ujeti v nagone in strasti, nad njimi nimajo nadzora in so jim podrejeni. Pretirano so obsedeni z seksualnostjo. V tem primeru telo izgublja svoj vir energije, saj se ujame v pohoto, v nagon. Za take ljudi je primerno, da gredo za nekaj časa v celibat, so nekaj časa brez seksualne aktivnosti in v tem času dvignejo seksualno energijo v podelement zraka ter jo tako prečistijo. Ko se seksualna energija oplemeniti, se spusti nazaj in lahko se jo uporablja v osvobojeni obliki. Tako se osvobodimo podrejenosti nagonov in smo lahko ponovno seksualno aktivni z osvobojenim stanjem.

Druga varianta v katero se ljudje lahko ujamejo pa je, če so pretirano verni na napačen način. Gre za napačen odnos do seksualne energije. Taki ljudje seksualno energijo prezirajo. Tako zbijajo vir seksualne energije, ki je bila dana ob rojstvu, npr. uporabljajo le še 9% od 15%. Na ta način ubijajo življenjski vir v sebi, ga zablokirajo in naredijo blokado s svojim prezirljivim odnosom do seksualne energije. Kdor ima religiozno blokado, jo mora razbiti in osvoboditi zablokirano seksualno energijo. Se pravi primerno je, da je v tem primeru človek seksualno aktiven, da osvobaja zablokirano seksualno energijo. Pri tem pa mora paziti, da se ne ujame v nagon, saj bi s tem telo izgubljalo vir.

Pri osvobajanju in plemenitenju seksualne energije, si lahko zelo pomagamo z duhovnimi vajami. Tantriki zelo lepo sprožijo seksualno energijo in jo dvignejo do 6., 7. čakre navzgor, tudi Egipčani so imeli sistem, s katerim so kvalitetno dvignili seksualno energijo navzgor in jo oplemenitili. Izredno pomaga sistem Joge in obujanja čaker, ki je opisan v knjigi Samorealizacija Popolne Osebnosti (Slavko Mahne Shyama). Ko enkrat seksualno energijo oplemenitimo in jo dvignemo navzgor, jo lahko usmerjamo v cilje, zdravje, življenje...
Tudi prehrana zelo vpliva na lažjo transformacijo seksualne energija, npr. vegetarijanci veliko lažje transformirajo energijo navzgor.

Če oplemeniteno seksualno energijo iz 7. čakre spustimo v 3. čakro elementa ognja, že lahko ozdravimo vse bolezni. Če gremo še globlje, se nam moč še povečuje (2. čakra, 1. čakra). To se nam dogaja na Delavnici duhovnega razvoja. Slavko Mahne Shyama deluje po principu svobodne volje. Osvobodimo se lahko tistega, kar si želimo osvoboditi. Kdor ima prezirljiv odnos do seksualne energije, lahko osvobaja le do 15% seksualne energije, se pravi le toliko, kolikor mu je dano ob rojstvu. Kdor si želi osvoboditi več, mora v sebi razviti pravi odnos do seksualne energije. Ravno z načrtnim duhovnim razvojem lahko osvobodimo zablokirano seksualno energijo, ki nam bo služila v življenju v osvobojeni in oplemeniteni obliki.

Običajno ljudje ne uspejo dvigniti seksualne energije višje od 3. čakre ognja. Problem je v tem, da 3. čakra ognja deluje še kot egoistična ljubezen. Ljudje zelo težko delujejo nesebično. Samo nesebična ljubezen lahko transformira seksualno energijo v 4. čakro elementa ognja. To lahko naredimo tako, da z nesebično ljubeznijo izpolnimo ljudi okoli sebe, izpolnimo telesa ljudi. Da z nesebično ljubeznijo izpolnimo svojo partnerko ali partnerja. Nesebična ljubezen je takrat, ko damo in nič ne pričakujemo nazaj v zameno. To je prava pot.

 
   

©2005 | www.slavkomahneshyama.com | info@slavkomahneshyama.com
Oblikovanje in izvedba: M3M